Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor MÜJGAN ŞALK FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF GEOPHYSICAL ENGINEERING YER FİZİĞİ ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Yer Bilimleri Fakültesi Jeofizik Mühühendisliği Dalı  1982
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri (Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı)  1987
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1994
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  1998
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Yer Fiziği  2000
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2006
 • NO NAME YEAR
  1  DEUNET (Dokuz Eylul University Seismological Observation Network): Seismicity of Izmir and Its Surro...  2024
  2  Surface heat flow in Western Anatolia (Turkey) and implications to the thermal structure of the Gedi...  2021
  3  Structure of the Büyük Menderes graben systems from gravity anomalies...  2019
  4  Thermal conductivity of major rock types in western and central Anatolia regions, Turkey ...  2017
  5  Processing of earthquake catalog data of Western Turkey with artificial neural networks and adaptive...  2017
  6  Examination of the kinematic structures in İzmir (Western Anatolia) with repeated GPS observations ...  2017
  7  Estimating Curie Point Depth and Heat Flow Map for Northern Red Sea Rift of Egypt and Its Surroundin...  2013
  8  Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) ve Jeofizikte Kullanım Alanları: Sismoloji Örneği...  2013
  9  Evaluation of gravity data by using artificial neural networks case study: Seferihisar geothermal ar...  2011
  10  Performance of the finite element method for regional-residual separation on gravity method...  2010
  11  The Effect of Region Borders when Using Gutenberg-Richter Model, Case Study: Western Anatolia...  2008
  12  Radon concentrations in thermalwaters related to seismic events along faults in the Denizli Basin,We...  2007
  13  Sediment Thickness of the Western Anatolian Graben Structures Determined by 2-D and 3-D Analysis usi...  2006
  14  Determination of the Curie Point Depth and Heat Flow from Magsat Data of Western Turkey...  2005
  15  Application of the Finite Element Method to Gravity Data. Case Study: Western Turkey...  2005
  16  Measurements of Radon Content in Soil Gas and In the Thermal Waters in Western Turkey...  2005
  17  Numerical Modeling of the Conductive Heat Transfer in Western Anatolia...  2003
  18  Analysis of Gravity Anomalies with Hyperbolic Density Contrast: An Application to the Gravity Data o...  2002
  19  GEODYNAMICS OF WESTERN TURKEY...  1999
  20  Seferihisar Jeotermal Alanında Doğal Gerilim (SP) ve Gravite Çalışmaları...  1999
  21  Distribution of Crustal Magnetisation Deduced from the Inversion of MAGSAT data over Turkey...  1999
  22  The Magnetic Susceptibility anomalies deduced from inversion of Magsat data over Turkey...  1998
  23  Yeraltı Taban Topoğrafyasının İki Boyutlu Gravite-Manyetik Ters Çözüm Yöntemiyle Saptanmas...  1997
  24  Türkiye Magsat Verileri ve Yorumu...  1997
  25  Biçim Süzgeçleri kullanılarak Sismogramlarda Yüksek Ayrımlılığın Sağlanması...  1990
  26  Güneybatı Türkiye Jeodetik Ölçüm Projesi...  1990
 • NO NAME DATE
  1  Surface heat flow in Western Anatolia (Turkey) and implications to the thermal structure of the Gedi... 08/12/2021 - 08/12/2021
  2  EGE BÖLGESİNDE JEOTERMAL GRADYAN DAĞILIMI... 30/05/2018 - 02/06/2018
  3  Thermal conductivities of major rock types located in western Turkey... 27/05/2015 - 29/05/2015
  4  2D REFRACTION OF HEAT FLOW IN GEDIZ GRABEN, TURKEY... 27/04/2014 - 02/05/2014
  5  Gediz Grabeninin 2B Termal Modellenmesi... 24/11/2013 - 27/11/2013
  6  A Comparison of Chemical Geothermometers for Hot Springs in Western Turkey... 07/04/2013 - 12/04/2013
  7  Determination of the basement topography of Büyük Menderes Graben systems by using microgravity da... 01/10/2012 - 05/10/2012
  8  Analysis of Bouguer Gravity Data of Gediz Graben with Artificial Neural Networks... 17/09/2012 - 19/09/2012
  9  Veri Kalitesi ve Bölge Sınırları Seçiminin Deprem Tehlikesi Hesabına Etkisi... 11/10/2011 - 14/10/2011
  10  Investigation on the kinematic structure of Tuzla Fault Zone with new GPS and microgravity Data in I... 20/06/2011 - 25/06/2011
  11  Batı Türkiye Deprem katalog verilerinin Yapay Sinir ağları ile değerlendirilmesi... 23/11/2010 - 26/11/2010
  12  Determination of the Kinematic structure of Izmir and surrounding using repeated GPS/GNSS observatio... 14/09/2010 - 17/09/2010
  13  Evaluation of Microgravity and GPS/GNSS data together by the network system and a case study in İzm... 20/06/2010 - 26/06/2010
  14  Determination Of Structure Parameters On Gravity Method By Using Radial Basis Functions Networks Cas... 25/10/2009 - 30/10/2009
  15  İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleri ile Araştırılması Projesi... 08/10/2009 - 11/10/2009
  16  Gravitede Yapı Parametrelerinin Yapay Sinir Ağları ile kestirimi... 14/10/2008 - 17/10/2008
  17  Non-linear time series and seismic behaviour analysis of Aegean region (Turkey) earthquakes... 15/04/2007 - 20/04/2007
  18  A GPS Survey of the Extending Region of Western Turkey... 01/10/2006 - 06/10/2006
  19  Deniz İşletmeciliği ve Mühendislik Öğrencilerinin Projeye Dayalı Öğrenime İlişkin Değerl... 03/06/2006 - 04/06/2006
  20  APPLICATION OF FINITE ELEMENT METHOD TO OBSERVED BOUGUER GRAVITY DATA OF CRETAN ARC... 04/10/2005 - 07/10/2005
  21  DETERMINATION OF SHAPE AND DEPTH PARAMETERS USING DERIVATION ANALYSIS OF THE SELF-POTENTIAL ANOMALIE... 04/10/2005 - 07/10/2005
  22  Mühendis Adaylarının Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutumları: Sınıf Düzeyi ve Cinsiye... 04/06/2005 - 05/06/2005
  23  Mühendis Adaylarının Pobleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutumları: Bölüm ve Başarı Algıs... 04/06/2005 - 05/06/2005
  24  DOĞAL POTANSİYEL ANOMALİLERİNDEN TÜREV ANALİZİ İLE BİÇİM VE DERİNLİK DEĞİŞTİRGENLER... 07/12/2004 - 10/12/2004
  25  İzmir ve Çevresi Deprem Frekans ve Risk Analizi... 06/10/2004 - 08/10/2004
  26  Sonlu Elemanlar Yönteminin Batı Türkiye gravite verilerine uygulanması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  27  Doğu Karadeniz Rusya ve Türkiye Kıtasal Yamacının ve Kanyon Sistemlerinin Akustik Özellikleri... 20/10/2003 - 24/10/2003
  28  Kaydırmalı Güç Spektrumu Yömtemi ile Batı Anadolu?nun Taban Derinliğinin Bulunması... 13/05/2003 - 15/05/2003
  29  Application of Finite Element Method on a 2-D gravity data in Western Anatolia... 06/04/2003 - 11/04/2003
  30  Değişken Yoğunluk Farkı İşlevi Kullanılarak Gediz Grabeni Gravite Anomalilerinin Üç Boyutlu... 08/10/2001 - 11/10/2001
  31  2-D numerical heat flow modelling and Curie isotherm mapping using MAGSAT data in western Anatolia... 25/09/2000 - 29/09/2000
  32  Manisa ve çevresi Neojen Kayalarının Jeolojisi ve Güncel Tektonik Özellikleri... 01/09/2000 - 05/09/2000
  33  Crustal temperature distributions in the western Turkey... 05/07/1999 - 09/07/1999
  34   Avnik demir yataklarının manyetik irdelemesi... 05/05/1996 - 09/05/2006
  35  Estimation of Sedimentary Cover for the Aegean Grabens with 2-D and 3-D analysis of Gravity anomalie... 01/01/1995 - 05/01/1995
  36  Geodynamical Studies in Western Turkey using GPS Satellite Geodesy.... 10/04/1994 - 13/04/1994
  37  Güneybatı Türkiye'nin Aktif Tektoniğini İnceleme Çalışmaları: Sismik Ağ ve Uydu Konum Beli... 01/03/1991 - 05/03/1991
  38  Biçim Süzgeçleri Kullanılarak Sismogramlarda Yüksek Ayrımlılığın Sağlanması... 01/03/1987 - 05/03/1987
 • NO NAME DATE
  1  Ege Bölgesinin Kabuk ve Üst Manto Yapısının Tümleşik Sismolojik ve Gravite Yöntemleriyle Araştırılması (Investigation of the crustal and upper mantle structure of the Aegean Region by integrated seismological and gravity methods)...  7/2023 - /
  2  DEUNET : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI PROJESİ...  3/2018 - 2/2022
  3  BATI ANADOLU'YA AİT ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ VE ISI AKISI MODELLEMESİ...  7/2014 - 7/2016
  4  Lineer Olmayan Sismik Zaman Serileri İle Ege Bölgesinin Deprem Tehlikesinin İncelenmesi...  4/2006 - 4/2009
  5  Dokuz Eylül Üniversitesinde Probleme Dayalı Öğrenim Yürüten Fakülte ve Yüksekokullara Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerilerinin Uzamsal Olarak İzlenmesi...  9/2005 - 9/2005
  6  Sonlu Elemanlar Yönteminin Batı Türkiye Gravite verilerine uygulanması...  1/2003 - 1/2005
  7  İzmir-Harmandalı Atık Alanı Ve Civarının Çevre Ve Yeraltısuyu Kirlilik Sorununun Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması...  6/2001 - 6/2003
  8  Güneybatı Türkiye GPS Çalışmaları...  8/1989 - 9/1989
 • NO Responsibility
  1 Presidency of Dokuz Eylul University Bilimsel Araştırma Projeleri (B.A.P.) Koordinasyon Birimi , B.A.P. Koordinatörü, January 2017- September 2017
  2 Faculty of Engineering Department of Geophysical Engineering Yer Fiziği Anabilim Dali , Director of Science Branch, August 2016- August 2019
  3 Faculty of Engineering Department of Geophysical Engineering Yer Fiziği Anabilim Dali , Director of Science Branch, June 2008- June 2011
  4 Faculty of Engineering , Vice Dean, April 2006- April 2009
  5 D.E.Ü. Deprem Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, May 2003- May 2006
  6 Faculty of Engineering , Vice Dean, March 2003- March 2006
  7 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, September 2002- February 2003
  8 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, January 2001- March 2003
  9 Faculty of Engineering Department of Geophysical Engineering , Vice Director of Department, May 2000- April 2001