En

PROF.DR. MÜJGAN ŞALK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YER FİZİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeofizik Mühühendisliği Dalı  1982
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri (Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı)  1987
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1994
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yer Fiziği  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2006
 • NO AD YIL
  1  Structure of the Büyük Menderes graben systems from gravity anomalies...  2019
  2  Processing of earthquake catalog data of Western Turkey with artificial neural networks and adaptive...  2017
  3  Thermal conductivity of major rock types in western and central Anatolia regions, Turkey ...  2017
  4  Examination of the kinematic structures in İzmir (Western Anatolia) with repeated GPS observations ...  2017
  5  Estimating Curie Point Depth and Heat Flow Map for Northern Red Sea Rift of Egypt and Its Surroundin...  2013
  6  Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) ve Jeofizikte Kullanım Alanları: Sismoloji Örneği...  2013
  7  Evaluation of gravity data by using artificial neural networks case study: Seferihisar geothermal ar...  2011
  8  Performance of the finite element method for regional-residual separation on gravity method...  2010
  9  The Effect of Region Borders when Using Gutenberg-Richter Model, Case Study: Western Anatolia...  2008
  10  Radon concentrations in thermalwaters related to seismic events along faults in the Denizli Basin,We...  2007
  11  Sediment Thickness of the Western Anatolian Graben Structures Determined by 2-D and 3-D Analysis usi...  2006
  12  Determination of the Curie Point Depth and Heat Flow from Magsat Data of Western Turkey...  2005
  13  Application of the Finite Element Method to Gravity Data. Case Study: Western Turkey...  2005
  14  Measurements of Radon Content in Soil Gas and In the Thermal Waters in Western Turkey...  2005
  15  Numerical Modeling of the Conductive Heat Transfer in Western Anatolia...  2003
  16  Analysis of Gravity Anomalies with Hyperbolic Density Contrast: An Application to the Gravity Data o...  2002
  17  GEODYNAMICS OF WESTERN TURKEY...  1999
  18  Seferihisar Jeotermal Alanında Doğal Gerilim (SP) ve Gravite Çalışmaları...  1999
  19  Distribution of Crustal Magnetisation Deduced from the Inversion of MAGSAT data over Turkey...  1999
  20  The Magnetic Susceptibility anomalies deduced from inversion of Magsat data over Turkey...  1998
  21  Yeraltı Taban Topoğrafyasının İki Boyutlu Gravite-Manyetik Ters Çözüm Yöntemiyle Saptanmas...  1997
  22  Türkiye Magsat Verileri ve Yorumu...  1997
  23  Biçim Süzgeçleri kullanılarak Sismogramlarda Yüksek Ayrımlılığın Sağlanması...  1990
  24  Güneybatı Türkiye Jeodetik Ölçüm Projesi...  1990
 • NO AD TARİH
  1  EGE BÖLGESİNDE JEOTERMAL GRADYAN DAĞILIMI... 30/05/2018 - 02/06/2018
  2  Thermal conductivities of major rock types located in western Turkey... 27/05/2015 - 29/05/2015
  3  2D REFRACTION OF HEAT FLOW IN GEDIZ GRABEN, TURKEY... 27/04/2014 - 02/05/2014
  4  Gediz Grabeninin 2B Termal Modellenmesi... 24/11/2013 - 27/11/2013
  5  A Comparison of Chemical Geothermometers for Hot Springs in Western Turkey... 07/04/2013 - 12/04/2013
  6  Determination of the basement topography of Büyük Menderes Graben systems by using microgravity da... 01/10/2012 - 05/10/2012
  7  Analysis of Bouguer Gravity Data of Gediz Graben with Artificial Neural Networks... 17/09/2012 - 19/09/2012
  8  Veri Kalitesi ve Bölge Sınırları Seçiminin Deprem Tehlikesi Hesabına Etkisi... 11/10/2011 - 14/10/2011
  9  Investigation on the kinematic structure of Tuzla Fault Zone with new GPS and microgravity Data in I... 20/06/2011 - 25/06/2011
  10  Batı Türkiye Deprem katalog verilerinin Yapay Sinir ağları ile değerlendirilmesi... 23/11/2010 - 26/11/2010
  11  Determination of the Kinematic structure of Izmir and surrounding using repeated GPS/GNSS observatio... 14/09/2010 - 17/09/2010
  12  Evaluation of Microgravity and GPS/GNSS data together by the network system and a case study in İzm... 20/06/2010 - 26/06/2010
  13  Determination Of Structure Parameters On Gravity Method By Using Radial Basis Functions Networks Cas... 25/10/2009 - 30/10/2009
  14  İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleri ile Araştırılması Projesi... 08/10/2009 - 11/10/2009
  15  Gravitede Yapı Parametrelerinin Yapay Sinir Ağları ile kestirimi... 14/10/2008 - 17/10/2008
  16  Non-linear time series and seismic behaviour analysis of Aegean region (Turkey) earthquakes... 15/04/2007 - 20/04/2007
  17  A GPS Survey of the Extending Region of Western Turkey... 01/10/2006 - 06/10/2006
  18  Deniz İşletmeciliği ve Mühendislik Öğrencilerinin Projeye Dayalı Öğrenime İlişkin Değerl... 03/06/2006 - 04/06/2006
  19  APPLICATION OF FINITE ELEMENT METHOD TO OBSERVED BOUGUER GRAVITY DATA OF CRETAN ARC... 04/10/2005 - 07/10/2005
  20  DETERMINATION OF SHAPE AND DEPTH PARAMETERS USING DERIVATION ANALYSIS OF THE SELF-POTENTIAL ANOMALIE... 04/10/2005 - 07/10/2005
  21  Mühendis Adaylarının Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutumları: Sınıf Düzeyi ve Cinsiye... 04/06/2005 - 05/06/2005
  22  Mühendis Adaylarının Pobleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutumları: Bölüm ve Başarı Algıs... 04/06/2005 - 05/06/2005
  23  DOĞAL POTANSİYEL ANOMALİLERİNDEN TÜREV ANALİZİ İLE BİÇİM VE DERİNLİK DEĞİŞTİRGENLER... 07/12/2004 - 10/12/2004
  24  İzmir ve Çevresi Deprem Frekans ve Risk Analizi... 06/10/2004 - 08/10/2004
  25  Sonlu Elemanlar Yönteminin Batı Türkiye gravite verilerine uygulanması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  26  Doğu Karadeniz Rusya ve Türkiye Kıtasal Yamacının ve Kanyon Sistemlerinin Akustik Özellikleri... 20/10/2003 - 24/10/2003
  27  Kaydırmalı Güç Spektrumu Yömtemi ile Batı Anadolu?nun Taban Derinliğinin Bulunması... 13/05/2003 - 15/05/2003
  28  Application of Finite Element Method on a 2-D gravity data in Western Anatolia... 06/04/2003 - 11/04/2003
  29  Değişken Yoğunluk Farkı İşlevi Kullanılarak Gediz Grabeni Gravite Anomalilerinin Üç Boyutlu... 08/10/2001 - 11/10/2001
  30  2-D numerical heat flow modelling and Curie isotherm mapping using MAGSAT data in western Anatolia... 25/09/2000 - 29/09/2000
  31  Manisa ve çevresi Neojen Kayalarının Jeolojisi ve Güncel Tektonik Özellikleri... 01/09/2000 - 05/09/2000
  32  Crustal temperature distributions in the western Turkey... 05/07/1999 - 09/07/1999
  33   Avnik demir yataklarının manyetik irdelemesi... 05/05/1996 - 09/05/2006
  34  Estimation of Sedimentary Cover for the Aegean Grabens with 2-D and 3-D analysis of Gravity anomalie... 01/01/1995 - 05/01/1995
  35  Geodynamical Studies in Western Turkey using GPS Satellite Geodesy.... 10/04/1994 - 13/04/1994
  36  Güneybatı Türkiye'nin Aktif Tektoniğini İnceleme Çalışmaları: Sismik Ağ ve Uydu Konum Beli... 01/03/1991 - 05/03/1991
  37  Biçim Süzgeçleri Kullanılarak Sismogramlarda Yüksek Ayrımlılığın Sağlanması... 01/03/1987 - 05/03/1987
 • NO AD TARIH
  1  DEUNET : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI PROJESİ...  3/2018 - 3/2020
  2  BATI ANADOLU'YA AİT ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ VE ISI AKISI MODELLEMESİ...  7/2014 - 7/2016
  3  TÜBİTAK 108Y285 İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleriyle Araştırılması...  1/2009 - 12/2012
  4  Lineer Olmayan Sismik Zaman Serileri İle Ege Bölgesinin Deprem Tehlikesinin İncelenmesi...  4/2006 - 4/2009
  5  Dokuz Eylül Üniversitesinde Probleme Dayalı Öğrenim Yürüten Fakülte ve Yüksekokullara Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerilerinin Uzamsal Olarak İzlenmesi...  9/2005 - 9/2005
  6  Sonlu Elemanlar Yönteminin Batı Türkiye Gravite verilerine uygulanması...  1/2003 - 1/2005
  7  İzmir-Harmandalı Atık Alanı Ve Civarının Çevre Ve Yeraltısuyu Kirlilik Sorununun Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması...  6/2001 - 6/2003
  8  Güneybatı Türkiye GPS Çalışmaları...  8/1989 - 9/1989
 • NO Görev
  1 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü, Ocak 2017- Eylül 2017
  2 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2016- Ağustos 2019
  3 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2008- Haziran 2011
  4 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2006- Nisan 2009
  5 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2003- Mayıs 2006
  6 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mart 2003- Mart 2006
  7 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2002- Şubat 2003
  8 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ocak 2001- Mart 2003
  9 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 2000- Nisan 2001