En

DR. AHMET GÜLEN REKTÖRLÜK

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü  1995
  Yüksek Lisans  İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2011
  Doktora  İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2018
 • NO AD YIL
  1  "Karşılaştırmalı Bir Yöntemle SCF ve DP'nin Kuruluşuna Bakış"...  2016
  2  "II. Dünya Savaşı'ndan 27 Mayıs'a İsmet İnönü?nün Söylemlerinde Kemalizm"...  2015
  3  Türkiye'de Demokratikleşme Sürecinin İlk Yansımaları: 1946 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanl...  2015
  4  "Demokrat Parti Döneminde Lozan Algısı"...  2014
  5  "Nutuk'a ve Hatıralara Göre İsmet Paşa'nın Askeri ve Siyasi Faaliyetleri (1919-1927)"...  2012
  6  ''İnönü Hükümetleri'nin Kıbrıs Politikası"...  2012
  7  "İsmet İnönü?ye Düzenlenen Suikast ve Suikastin Yankıları"...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Demokrat Parti Döneminde İsmet İnönü'nün Malatya'ya Yönelik Faaliyetleri... 15/04/2015 -
  2  "Türk-Sovyet İlişkileri Bağlamında Kıbrıs Sorunu (1961-1965)"... 11/12/2014 - 13/12/2014
  3  "İnönü Hükümetleri ve Kıbrıs Sorunu (1961-1965)"... 13/05/2013 - 13/05/2013
 • NO AD YIL
  1  Türkiye'de Partili Cumhurbaşkanı Tartışmalarının Kısa Tarihçesi (1923-1950)...  2018
  2  İnönü Hükümetleri'nin Kıbrıs Politikası (1961-1965)...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Demokrat Parti Döneminde İsmet İnönü'nün Malatya'ya Yönelik Faaliyetleri Geçmişten Günümüze Malatya: Kent, Kültür, Kimlik, Cilt: 1...  2017
  2  Türk-Sovyet İlişkileri Bağlamında Kıbrıs Sorunu (1961-1965) Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi Ve Geleceği...  2017
  3  Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Işığında Nutuk'ta Muhalif Karabekir Algısı Türk Kamuoyunda Nutuk Algısı...  2014