Tr

Doctor AHMET GÜLEN PRESIDENCY OF DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Instructor
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Marmara University İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü  1995
  Master's Degree  İstanbul University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2011
  PhD (Doctorate)  İstanbul University Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2018
 • NO NAME YEAR
  1  "Karşılaştırmalı Bir Yöntemle SCF ve DP'nin Kuruluşuna Bakış"...  2016
  2  "II. Dünya Savaşı'ndan 27 Mayıs'a İsmet İnönü?nün Söylemlerinde Kemalizm"...  2015
  3  Türkiye'de Demokratikleşme Sürecinin İlk Yansımaları: 1946 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanl...  2015
  4  "Demokrat Parti Döneminde Lozan Algısı"...  2014
  5  "Nutuk'a ve Hatıralara Göre İsmet Paşa'nın Askeri ve Siyasi Faaliyetleri (1919-1927)"...  2012
  6  ''İnönü Hükümetleri'nin Kıbrıs Politikası"...  2012
  7  "İsmet İnönü?ye Düzenlenen Suikast ve Suikastin Yankıları"...  2012
 • NO NAME DATE
  1  Demokrat Parti Döneminde İsmet İnönü'nün Malatya'ya Yönelik Faaliyetleri... 15/04/2015 -
  2  "Türk-Sovyet İlişkileri Bağlamında Kıbrıs Sorunu (1961-1965)"... 11/12/2014 - 13/12/2014
  3  "İnönü Hükümetleri ve Kıbrıs Sorunu (1961-1965)"... 13/05/2013 - 13/05/2013
 • NO NAME YEAR
  1  Türkiye'de Partili Cumhurbaşkanı Tartışmalarının Kısa Tarihçesi (1923-1950)...  2018
  2  İnönü Hükümetleri'nin Kıbrıs Politikası (1961-1965)...  2016
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Demokrat Parti Döneminde İsmet İnönü'nün Malatya'ya Yönelik Faaliyetleri Geçmişten Günümüze Malatya: Kent, Kültür, Kimlik, Cilt: 1...  2017
  2  Türk-Sovyet İlişkileri Bağlamında Kıbrıs Sorunu (1961-1965) Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi Ve Geleceği...  2017
  3  Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Işığında Nutuk'ta Muhalif Karabekir Algısı Türk Kamuoyunda Nutuk Algısı...  2014