En

PROF.DR. YÜCEL ARISOY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Adli Tıp Kurumu Adli Tıp  1990
  Yardımcı Doçent  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Trafik Kazalarında Bilirkişilik....  2017
  2  Alkolün Sürücü Davranışı Üzerine Etkileri ve Ülkemizde İzin Verilen Yasal Limit....  2017
  3  Sağlıkta Dönüşüm Programının Tıpta Uzmanlık Tercihlerine Etkisi...  2017
  4  DNA profiling in blood, buccal swabs, and hair follicles of transplantation patients....  2016
  5  Biological Residues on Bullets...  2010
  6  Backspatter in Close Range Shots with 12 Gauge Shotgun...  2010
  7  Dijital Fotoğrafların Güvenilirliği Hakkında Bir Anket Çalışması...  2010
  8  Subendokardiyal Hemoraji: Gerçek İnsidans Nedir?...  2010
  9  Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları...  2009
  10  15 Yaş Altı Adölesan Dönemdeki Gebeliklerin Beden Sağlığına Etkileri ve TCK 103. Maddesi Kap...  2008
  11  Yeni Yasal Düzenlemeler ve Moleküler Genetik İncelemeler...  2008
  12  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi...  2004
  13  Editöre Mektup: Çehrede Sabit Eser Kararı Hukukçuların Değil Hekimlerin İşidir...  2003
  14  Servikal vertebral travmalarının medikolegal değerlendirilmesi...  2002
  15  Yanıkların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
  16  Etkili Eylem Sonucu Oluşan Zararların Ülkemizde Ve Dünyada Değerlendirilmesi...  2001
  17  Multipl travmaların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
  18  Hekimlik Pratiğinde Adli Tıp...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Adli Bilimler ve RNA Dünyası... 27/04/2016 - 30/04/2016
  2  Travma sonrası implantlarda kırılmanın medikolegal yönü : Olgu Sunumu... 27/04/2016 - 30/04/2016
  3  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  4  Hipovolemili hastalarda medikolegal değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilmesi.... 14/10/2010 - 17/10/2010
  5  Postmortem Diagnostic Limitations of Malignant Hyperthermia: A Case Report... 14/10/2009 - 18/10/2009
  6  Medico-Legal Evaluation Of Burns In Turkey.... 18/06/2009 - 21/06/2009
  7  Subendocardial Hemorrhage: What is The True Incidence?... 18/06/2009 - 21/06/2009
  8  Biological Residues on Bullets... 08/10/2008 - 11/10/2008
  9  Biological Residues in the Barrels of Firearms in Close Range Shots... 08/10/2008 - 11/10/2008
  10  Fatal Intracerebral Hemorrhage Accompaying Unilateral Kidney and Cardiopaty in A Teenage Girl... 08/10/2008 - 11/10/2008
  11  Case Report: Identification of a New Variant Allele At D19S433 STR DNA Region... 08/10/2008 - 11/10/2008
  12  Case Report: Allelic Drop-Out In An Alleged Father's Y Chromosome... 08/10/2008 - 11/10/2008
  13  Effects of Pregnancy on Health Among Adolescents Aged Under 15 Years... 08/10/2008 - 11/10/2008
  14  The Importance of Id-size Photos in Medico-legal Reports... 08/10/2008 - 11/10/2008
  15  Ölümle Sonuçlanan İş Kazalarının Değerlendirilmesi... 23/10/2007 - 26/10/2007
  16  Adli Moleküler Genetik İncelemelerin Yasal ve Etik Yönü... 06/09/2007 - 09/09/2007
  17  Yeni Yasal Düzenlemeler ve Moleküler Genetik İncelemeler... 24/11/2005 - 27/11/2005
  18  Vücut Geliştirme Sporcularında Anabolik Steroid Hormonların Kötüye Kullanımı... 08/05/2003 - 09/05/2003
  19  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi... 16/05/2002 - 19/05/2002
  20  Etkili Eylem Sonucu Oluşan Zararlanmaların Ülkemizde ve Dünyada Değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  21  Multipl travmaların medikolegal değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  22  Servikal travmaların medikolegal değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  23  Yanıkların Medikolegal Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 27/04/2001
  24  Origin of the Anterior Spinal Artery... 02/06/2000 - 04/06/2000
  25  Bir İşkence Yöntemi: Sigara Söndürme... 01/02/1998 - 02/01/1998
  26  Meterolojik Faktörlerin Çocuk Suçluluğu Üzerine Etkisi... 01/01/1998 - 02/01/1998
  27  Sulcus Sinus Sigmoidei ile İlişkili Yapılar Üzerine Anatomik Bir Çalışma... 01/09/1997 - 05/09/1997
  28  Ductus Cysticus?un Ductus Hepaticus Communis ile Birleşimi... 06/09/1995 - 09/09/1995
  29  Arteria Cystica'nın Varyasyonları... 06/09/1995 - 06/09/1995
  30  Arteria Spinalis Anterior?un Orijini,? 3. Ulusal Anatomi Kongresi... 06/09/1995 - 09/09/1995
  31  Suffakasyon Sonucu Hipoksiyle Karşılaşan Ancak Ölmeyen Bir Olguda Görülen Peteşiyal Kanamalar... 01/01/1995 - 02/01/1995
  32  1991-1993 Yılları Arasında İzmirde Çocuk Suçluluğu... 01/01/1994 - 02/01/1994
  33  İzmir Adli Tıp a Başvuran Hırpalanmış Kadınlarla İlgili Bir Çalışma... 01/01/1994 - 02/01/1994
  34  Çocuk Suçları ve Farik Mümeyyizlik... 05/04/1993 - 07/04/1993
  35  Adli Tıp Yönünden AIDS... 12/01/1993 - 15/01/1993
  36  Kızlık Zarları... 01/01/1993 - 02/02/1993
 • NO AD YIL
  1  hukuk uygulayıcıları için adli tıp...  2017
  2  Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp....  2015
 • NO AD TARIH
  1  Prenatal Tanıda Serbest DNA QF-PCR Kullanımı...  9/2007 - 9/2009
 • NO Görev
  1 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2015-Devam ediyor
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2012- Ağustos 2015
  3 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Temmuz 2012- Ağustos 2012
  4 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
  5 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ekim 2011- Temmuz 2012
  6 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Eylül 2011- Ekim 2011
  7 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Nisan 2010- Eylül 2011
  8 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Nisan 2010- Nisan 2010
  9 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2008- Nisan 2010