En

PROF.DR. BELGİN ÜNAL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI EPİDEMİYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bilim Dalı  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Protective effects of dexmedetomidine and remote ischemic preconditioning on renal ischemia reperfus...  2017
  2  An evaluation of cause-of-death trends from recent decades based on registered deaths in Turkey...  2017
  3  Association between seroprevalence of measles and various social determinants in the year following ...  2017
  4  Reliability and Validity of a Novel Soccer Specific Field Test...  2017
  5  Predicting the health impact of lowering salt consumption in Turkey using the DYNAMO health impact a...  2016
  6  Determinants of Breast and Cervical Cancer Screening Uptake Among Women in Turkey...  2016
  7  Potential benefits of healthy food and lifestyle policies for reducing coronary heart disease mortal...  2016
  8  Determinants of prevalence, awareness, treatment and control of high LDL-C in Turkey...  2016
  9  Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations: Contributions from...  2016
  10  development of a new field test to assessment of anaerobic performance for team sports...  2016
  11  Estimating the potential contribution of stroke treatments and preventative policies to reduce the s...  2016
  12  Diabetes prevalence and awareness in adults in the Balçova district in Turkey...  2015
  13  Türkiye'de kalp ve damar hastalıkları sıklıklarındaki değişimin değerlendirilmesi...  2015
  14  Cardiovascular Risk Factor Trends In The Eastern Mediterranean Region: Evidence From Four Countries ...  2015
  15  Estimating diabetes prevalence in Turkey in 2025 with and without possible interventions to reduce o...  2015
  16  Priority setting for the prevention and control of cardiovascular diseases: Multi-criteria decision...  2015
  17  Health policy analysis for prevention and control of cardiovascular diseases and diabetes mellitus i...  2015
  18  Research capacity and training needs for non-communicable diseases in the public health arena in Tur...  2014
  19  Comparison of acellular pertussis-tetanus-diphtheria vaccines and whole-cell pertussis-tetanus-dipht...  2014
  20  Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Küresel Durum Raporu 2010 ve Ülkemizdeki Durum....  2014
  21  Socioeconomic Inequalities in Non-Communicable Diseases and Self Assessed Health in Turkey...  2014
  22  Determinants of inpatient costs of angina pectoris, myocardial infarction and heart failure in a uni...  2014
  23  A cost effectiveness analysis of salt reduction policies to reduce coronary heart disease in four Ea...  2014
  24  A cost effectiveness analysis of salt reduction policies to reduce coronary heart disease in four Ea...  2014
  25  The Effects of Remote Ischemic Preconditioning and N-Acetylcysteine with Remote Ischemic Preconditio...  2014
  26  Association Of Anthropometric Measurement Methods With Cardiovascular Disease Risk; Findings From Tu...  2014
  27  Bigadiç'te 45-74 yaş bireylerde diyabet prevalansı ve farkındalık durumunun belirleyicileri....  2013
  28  Türkiye'de Kan Basıncı Düzeylerindeki Değişim / Changes In The Prevalence Of Hypertension In T...  2013
  29  Bozulmuş Açlık Glukozu Görülen Kadınlarda Beslenme Ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Girişimler...  2013
  30  İnactive Poliovirüs Aşılarının Karşılaştırılması...  2013
  31  Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Turkey between 1995-2008...  2013
  32  Waist:height ratio: a superior index in estimating cardiovascular risks in Turkish adults...  2013
  33  The Efficiency of Anthropometric Indices and Body Fat on Estimating Impaired Serum Lipids in Turkish...  2013
  34  Human Puumala and Dobrava Hantavirus Infections in the Black Sea Region of Turkey: A Cross-Sectional...  2013
  35  Bir üniversite hastanesinde koroner kalp hastalarına uygulanan tedavi...  2012
  36  Use of evidence to support healthy public policy: a policy effectiveness-feasibility loop...  2012
  37  The association between employment status and metabolic syndrome in women: Modifying effect of educa...  2012
  38  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey...  2012
  39  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  40  Mediterranean studies of cardiovascular disease and hyperglycemia: analytical modeling of population...  2012
  41  Türkiye'de toplumda sigara içme sıklığı nasıl değişiyor?...  2012
  42  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e...  2012
  43  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey....  2012
  44  Prevalence of Low Ankle Brachial Index and Relationship With Cardiovascular Risk Factors in a Wester...  2012
  45  İzmir, Güzelbahçe'de koroner kalp hastalığı beş yıllık insidansı ve risk faktörleri ile i...  2011
  46  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  47  Hantavirüs enfeksiyonları ve Önlenmesi...  2011
  48  Alarming cardiovascular Trends in eastern mediterranean countries?...  2011
  49  Do General Practitioners Diagnose and Treat Patients With Alcohol Use Problems?...  2010
  50  A policy effectiveness-feasibility loop? Promoting the use of evidence to support the development of...  2010
  51  Pratisyen Hekimler Alkol Kullanım Sorunları Olan Hastaları Tanıyor ve Tedavi Ediyorlar Mı?...  2010
  52  Basic Communication Skills Program for First-Year Medical Students: Assessment of The Effectiveness ...  2009
  53  Endüstriyel tütün üretimi ve ticaretinin sonlandırılması ahlaki açıdan haklı çıkarılabi...  2009
  54  How to determine obesity to estimate cardiovascular risk and diabetes?...  2009
  55  Hastalık Kontrol Programları...  2008
  56  Neıghbourhood varıatıon ın the lıfetıme prevalence of psychotıc symptoms ın Izmır, Turkey....  2008
  57  Kanser epidemiyolojisi...  2007
  58  Comparing primary prevention with secondary prevention to explain decreasing coronary Heart Disease ...  2007
  59  Life-years gained from population risk factor changes and modern cardiology treatments in Ireland...  2007
  60  Economic analysis of treatments reducing coronary heart disease mortality in England and Wales, 2000...  2007
  61  Araştırma makalelerine eleştirel değer biçme...  2007
  62  İş stresi ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi'nde çalışan erkek işçilerde geçerlilik ve gü...  2007
  63  İzmir Konak ilçesinde 20 yaş ve üzeri nüfusta sosyoekonomik göstergeler ve koroner kalp hastal...  2007
  64  Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...  2007
  65  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyl...  2007
  66  Factors Affecting Adult Knowledge of Diabetes in Narlidere Health District, Turkey...  2006
  67  Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population...  2006
  68  The association of job strain with coronary hearth disease and metabolic syndrome in municipality wo...  2006
  69  The population mortality benefits of maximizing the number of eligible patients receiving appropriat...  2006
  70  Coronary heart disease policy models: A systematic review...  2006
  71  Role of Chest Radiography in the Management of Patients with Chest Pain and Dyspnea in the Emergency...  2006
  72  Mortality reductions in patients receiving exercise-based cardiac rehabilitation: how much can be at...  2006
  73  An important public health problem: Rabies suspected bites and post exposure prophylaxis in a health...  2006
  74  Over 20 000 avoidable coronary deaths in England and Wales in 2000: the failure to give effective tr...  2006
  75  Explaining the recent decrease in coronary heart disease mortality rates in Ireland, 1985-2000....  2006
  76  Factors influencing emergency department arrival time and in-hospital management of patients with ac...  2006
  77  Derya Sağlık Ocağı Bölgesinde 50 yaş üstü kadınlarda idrar inkontinansı varlığı ve etki...  2006
  78  İzmir'in iki farklı kentsel bölgesindeki hipertansif hastalarda kan basıncı kontrol oranı ve b...  2005
  79  Modelling the decline in coronary heart disease deaths in England and Wales, 1981-2000: comparing co...  2005
  80  Small changes in United Kingdom cardiovascular risk factors could halve coronary heart disease morta...  2005
  81  Life-years gained from modern cardiological treatments and population risk factor changes in England...  2005
  82  Blood pressure control rate in hypertensive patients and its determining factors in two urban region...  2005
  83  Sosyoekonomik durum ve koroner kalp hastalığı ilişkisi...  2004
  84  İzmir Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit A Salgını...  2004
  85  Narlıdere Bölgesinde 2000 yılında meydana gelen Hepatit A Salgınının İncelenmesi...  2004
  86  Is smokeless tobacco a risk factor for coronary heart disease? A systematic review of epidemiologica...  2004
  87  Explaining the decline in coronary heart disease mortality in England and Wales, 1981-2000...  2004
  88  Impact of smoking reduction on coronary heart disease mortality trends during 1981-2000 in England a...  2003
  89  Sağlığa ilişkin yaşam kalitesi kavramı ve ölçüm yöntemleri...  2003
  90  Missing, mediocre, or merely obsolete? An evaluation of UK data sources for coronary heart disease...  2003
  91  Sistematik Derleme: Nedir? Nasıl Yapılır? Nasıl Değerlendirilmelidir?...  2003
  92  Life-years gained from Coronary Heart Disease mortality reduction in Scotland: prevention or treatme...  2003
  93  Misleading meta-analysis...  2003
  94  Health effects associated with smokeless tobacco: a systematic review...  2003
  95  Relationship between Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug Use and Helicobacter Pylori Infection in Bl...  2003
  96  Acil Servise Akut Miyokard İnfarktüsü ile İlk Kez Başvuran Kadın ve Erkeklerde 28 Günlük Sa...  2002
  97  Acil servise miyokard infarktüsü ile ilk kez başvuran kadın ve erkeklerde 28 günlük sağkalım...  2002
  98  Empati öğrenilebilir mi? Tıp fakültesi Dönem 1 öğrencilerinde iletişim becerileri kursunun e...  2002
  99  Gender differences in the management and survival of patients with acute myocardial infarction...  2002
  100  Prognostic significance of angiogenesis in rectal cancer: a morphometric investigation....  2001
  101  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanım...  2001
  102  Acil serviste 65 yaş üzerindeki olguların mental durum değerlendirmesinde Kısa Kognitif Muayene...  2001
  103  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
  104  İzmir Narlıdere Bölgesi 1999 Yılı Kuşkulu Isırık Olguları...  2000
  105  Reevaluation of Serum Cortisol in Conversion Disorder With Seizure(Pseudoseizure)...  2000
  106  Acil servise senkop ile başvuran hastalarda laboratuvar incelemelerinin kullanımı...  2000
  107  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde 3-11 yaş çocuklarda hepatit A seroprevalansı ve risk fakt...  2000
  108  Influenza ve Korunma...  2000
  109  Güzelbahçe erişkinlerinde kalp damar hastalığı risk faktörlerinin sıklığı...  1999
  110  Hepatit A Epidemiolojisi...  1999
  111  Narlıdere İlçesindeki İlkokul Birinci Sınıf Çocukların Büyümelerinin Değerlendirilmesi...  1999
  112  Gebelikte Beslenme...  1998
  113  Gebelikte karşılaşılan sindirim sistemi sorunlarına yaklaşım...  1997
  114  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesinde 5 Yaş Altı Çocuklarda Malnutrisyon Araştırması...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Lise öğrencilerinde akran zorbalığı ve ilişkili etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  2  Estimating the Effect of a Turkish Sugar Sweetened Beverages Tax on Obesity up to year 2031... 14/09/2016 - 16/09/2016
  3  Association of Diabetes and Endocrine Related Cancers in Turkish Balcova Heart Study Cohort... 14/10/2015 - 17/10/2015
  4  Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  5  Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  6  Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevala... 05/10/2015 - 09/10/2015
  7  Tıp eğitiminde toplum yönelimli sağlık yönetimi kursu ve öğrencilerin geri bildirimleri... 05/10/2015 - 09/10/2015
  8  Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  9  Prevalence and social determinants of mental illness in a district population in Turkey... 15/09/2015 -
  10  Analysıs On The Changıng Trend Of Causes Of Death Between 1980 And 2013 In Turkey... 25/06/2015 - 27/06/2015
  11  the evaluation of validity and reliability of a new soccer specific test... 24/06/2015 - 27/06/2015
  12  Current Capacity Of Turkish Health System: A Multi Dimensional Analyse... 22/06/2015 - 26/06/2015
  13  Integrating The Patients Perspective In Chronic Disease Care: Experience From Turkey... 22/06/2015 - 26/06/2015
  14  Chronic Diseases and Relationship with Lay-off in Turkey... 31/05/2015 - 05/06/2015
  15  association of social and economic indicators of health with chronic diseases in manisa province... 03/12/2014 - 07/12/2014
  16  Immigration And Properties In Manisa City In Turkey... 03/12/2014 - 04/12/2014
  17  Modelling The Effect of Potential Interventions for Prevention of Stroke and Cardiovascular Deaths a... 20/11/2014 - 22/11/2014
  18  Impact Of Risk Factor Modifications On Coronary Heart Disease Mortality In Turkish Adults For 2025... 19/11/2014 - 22/11/2014
  19  Assessing change in prevalence and inequalities for unmet healthcare need in Turkey... 19/11/2014 - 22/11/2014
  20  manisa'da mental hastalık sıklığı ve sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilişkisi... 21/10/2014 - 24/10/2014
  21  manisa ilinde sağlığın bazı sosyal ve ekonomik belirleyicilerinin kronik hastalıklarla ilişki... 20/10/2014 - 24/10/2014
  22  Son Beş Yılda Manisa'ya İl İçi Ve Dışarıdan Olan Göç Ve Özellikleri... 20/10/2014 - 24/10/2014
  23  Türkiye'de Serviks Kanseri Taramasının Yaygınlaştırılmasının Ve İnsan Papilloma Virüs Aş... 20/10/2014 - 24/10/2014
  24  Türkiye'de Ölüm İstatistiklerinin Kalitesi: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 1980-2013 Yılların... 20/10/2014 - 24/10/2014
  25  Explaining Inequalites In Health Care Utilization Among Turkish Adults: Findings From Health Survey ... 13/11/2013 - 16/11/2013
  26  Determinants of Glycemic Control Among Individuals Over 15 Years Of Age In Turkey... 13/11/2013 - 16/11/2013
  27  Prevalence And Determinants Of Metabolic Syndrome In Turkey; Findings From Chronic Diseases And Risk... 13/11/2013 - 16/11/2013
  28  Determinants Of Out Of Pocket Health Expenditure In Turkey... 13/11/2013 - 16/11/2013
  29  Bigadiç İlçe Merkezinde 45-74 Yaş Yetişkinlerde Hipertansiyon Prevalansi Ve Farkindalik Durumu... 27/10/2013 - 31/10/2013
  30  Türkiye'de 10 Yıllık Koroner Kalp Hastalığı Gelişme Riski Düzeyine göre yüksek LDL-Koleste... 27/10/2013 - 31/10/2013
  31  Balçova'da Hipertansiyon farkındalığı, tedavi alma ve kan basıncı kontrolünü etkileyen etme... 27/10/2013 - 31/10/2013
  32  Bigadiç'te 45-74 Yaş Yetişkinlerde Obezite Prevalansi Ve Etkileyen Bazi Sosyodemografik Özellikl... 27/10/2013 - 31/10/2013
  33  assessment of the change ın obesıty prevalence of women and men lıvıng ın balcova dıstrıct of... 06/05/2013 - 07/05/2013
  34  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey... 08/11/2012 - 10/11/2012
  35  RATLARDA RENAL İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE UZAK İSKEMİK ÖN KOŞULLAMA VE DEKSMEDETOMİDİN ... 07/11/2012 - 11/11/2012
  36  Forecasting Type 2 Diabetes prevalence to 2025:Validation of a simple Model... 01/11/2012 -
  37  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey.... 01/11/2012 -
  38  The effect of physical activity intervention on coronary heart disease risk in Izmir-Trukey:challang... 01/11/2012 -
  39  Kalp Damar Hastalıkları Epidemiyolojisi Konusunda Toplumda Yapılan Çalışmaların Değerlendiri... 16/10/2012 - 20/10/2012
  40  Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Konusunda Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi:Har... 02/10/2012 - 06/10/2012
  41  Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda araştırma kapasitesinin geliştirilmesi iç... 02/10/2012 - 06/10/2012
  42  manisa ili'nde 2011 yılına ait ölüm bildirimlerinin değerlendirilmesi... 02/10/2012 - 06/10/2012
  43  Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda araştırma kapasitesinin geliştirilmesi iç... 02/10/2012 - 06/10/2012
  44  Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Konusunda Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi İ... 02/10/2012 - 06/10/2012
  45  Ulusal düzeyde tuz kısıtlama girişiminin maliyet etkililiği... 02/10/2012 - 06/10/2012
  46  Kalp hastalıklarının hastane maliyetleri ve etkileyen etmenler... 02/10/2012 - 06/10/2012
  47  Explaining recent cardiovascular trends in Eastern Mediterranean populations... 07/08/2012 - 11/08/2012
  48  Association of job stress and Apelin 12: possible contribution to stress and cardiovascular disease ... 18/03/2012 - 23/03/2012
  49  The association of psychosocial factors with risk score and risk factors of coronary heart disease... 18/03/2012 - 23/03/2012
  50  The association between employment status and metabolic syndrome: is educatıon an effect modifier i... 18/03/2012 - 23/03/2012
  51  Türkiye?de tip 2 diyabet sıklığı 2025 yılında ne kadar olacak? basit bir modelin geçerliği... 01/01/2012 -
  52  Balçova'da diyabetli bireylerde tedavi alma ve kan glukoz düzeyinin kontrol altına alınma durumu... 01/01/2012 -
  53  Balçova'da 30 yaş ve üzeri bireylerde diyabet prevalansı ve farkındalık durumu... 01/01/2012 -
  54  Manisa ili'nde 2011 yılına ait ölüm bildirimlerinin değerlendirilmesi.... 01/01/2012 -
  55  Ege Üniversitesi Hastanesi?ne 2008 ve 2009 yıllarında ilk kez inme ile başvuran hastalarda sağk... 01/01/2012 -
  56  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  57  Decreasing trends in cardiovascular mortality in Turkey between 1995 and 2008... 27/10/2011 - 30/10/2011
  58  Düşük ayak bileği-kol indeksinin prevalansı ve kardiyovasküler risk faktörleriyle ilişkisi... 27/10/2011 - 30/10/2011
  59  Ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon modelinde uzak iskemik ön koşullama ve uzak iskemik ön ko... 26/10/2011 - 30/10/2011
  60  Alarming cardiovascular Trends in eastern mediterranean countries... 09/10/2011 - 12/10/2011
  61  Türkiye'de 1995-2008 yılları arasında koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerdeki azalman... 04/10/2011 - 07/10/2011
  62  Türkiye'de obezite sıklığı nasıl değişiyor?... 04/10/2011 - 07/10/2011
  63  Changes in Smoking Prevalence in Turkey... 21/09/2011 - 23/09/2011
  64  A Policy Effectifness-Feasibility loop for Evidence-Based Public Health Policy... 07/08/2011 - 11/08/2011
  65  Treatment uptake levels in the coronary heart disease patients at hospital discharge... 24/03/2011 - 27/03/2011
  66  How does obesity prevalence change in Turkey?... 04/01/2011 - 07/01/2011
  67  Population based studies on cholesterol in Turkey.... 18/10/2010 - 22/10/2010
  68  Kardiyovasküler Hastalıkları Önleme Yöntemlerinin Maliyet Etkinliklerinin Değerlendirilmesi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  69  Türkiye'de Toplumda Sigara Araştırmaları: Eleştirel Değerlendirme Ve Öneriler... 18/10/2010 - 22/10/2010
  70  Türkiyede kan basıncı üzerine yapılan toplum tabanlı araştırmalar... 18/10/2010 - 22/10/2010
  71  Türkiye'deki diyabet prevalansı araştırmalarının niteliksel değerlendirilmesi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  72  Toplum içindeki inme geçirmiş hastaların kullandıkları tedaviler... 18/10/2010 - 22/10/2010
  73  Türkiye'de Kalp Damar Hastalıkları ve Risk Faktörleri Nasıl Değişiyor?... 18/10/2010 - 22/10/2010
  74  DEÜTF Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğinde İzlenen Tip 2 Diyabet Hastalarında Durum Saptama: T... 18/10/2010 - 22/10/2010
  75  Bel boy oranı kardiyo-metabolik riskleri belirlemede daha başarılı bir ölçütmüdür... 18/10/2010 - 22/10/2010
  76  Bozulmuş Açlık glukozu Görülen Kadınlarda Beslenme ve Fiziksel Aktivite Girişimlerinin Etkinl... 18/10/2010 - 22/10/2010
  77  Kalp Damar Hastalıkları Ve Diyabet Üzerine Kalitatif Bir Araştırma: Hastalar, Yakınları Ve Sa... 18/10/2010 - 22/10/2010
  78  Türkiye'de Kalp Damar Hastalıkları ve Diyabet Konusunda Anahtar Kişilerin Görüşleri ve Ulusal... 18/10/2010 - 22/10/2010
  79  Üniversite öğrencilerinin adli otopsi konusundaki düşünceleri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  80  Çocuk ve ergen ruh sağlığı poliklinik hizmetlerinde öncelik belirleme yöntemlerinin değerlen... 25/04/2010 - 28/04/2010
  81  Toplum Sağlığı Merkezleri'nin görevlerini yerine getirmedeki yeterliliğinin hekimler tarafınd... 15/10/2009 - 17/10/2009
  82  Liselere Yönelik Sağlık Eğitimi Projesi Kapsamında Yer Alan Özel Çalışma Modülleri... 02/10/2009 - 02/10/2009
  83  Performance of anthropometric measurments and percentage body fat in predicting elevated serum lipid... 26/08/2009 - 29/08/2009
  84  Menopause increases obesity and serum lipids in women... 26/08/2009 - 29/08/2009
  85  Physical activity and coronary heart disease: Intervention at the community level... 26/08/2009 - 29/08/2009
  86  Otuz yaş ve üstü erişkinlerde beden yağ yüzdesi ve antropometrik ölçümlerin kan yağlarıyl... 19/06/2009 - 20/06/2009
  87  Effectiveness of nutrition and physical activity interventions in women with impaired fasting glucos... 06/05/2009 - 09/05/2009
  88  The relationship between body fat percentage and serum lipids among Turkish urban adults... 06/05/2009 - 09/09/2009
  89  Toplumda fizik aktivite girişimi: Balçova Örneği... 01/05/2009 -
  90  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  91  Health status and disease history of the population aged 30 years and over living in Balcova: The He... 28/11/2008 - 02/12/2008
  92  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  93  Evaluation of 10 year risk of developing coronary heart disease healthy individuals living in Balcov... 28/11/2008 - 02/12/2008
  94  Lifestyle of Population in Heart of Balçova (BAK) Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  95  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  96  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  97  Balçova'nın kalbi (BAK) projesi kapsamındaki kişilerin yaşam alışkanlıklarının değerlendi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  98  Balçova'da yaşayan 30 yaş ve üstü yetişkinlerde sağlık durumu ve hastalık öyküsü:Balçov... 21/10/2008 - 25/10/2008
  99  Balçova'da yaşayan sağlıklı bireylerde 10 yıllık koroner kalp hastalığı gelişme riskinin ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  100  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e... 15/10/2008 - 19/10/2008
  101  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin 2005-2006 Yılı Sağlık Ocağ... 06/05/2008 - 09/05/2008
  102  İzmir Konak İlçesinde 20 Yaş ve Üzeri Nüfusta Metabolik Sendrom Prevalansı... 23/10/2007 - 26/10/2007
  103  The Influence of Resting Heart Rate and Diastolic Functions on B-type Natriuretic Peptide Levels in ... 24/06/2007 - 27/06/2007
  104  Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?... 25/04/2007 - 28/04/2007
  105  Çok değişkenli analizler: Lojistik regresyon analizi... 05/04/2007 - 07/04/2007
  106  Atriyal fibrilasyonlu olgularda "Brain Natriuretic Peptide" düzeyleri dinlenme-kalp hızı ve diyas... 24/11/2006 - 28/11/2006
  107  Türkiye'de kalp sağlığı politikası nasıl olmalı?... 09/11/2006 - 12/11/2006
  108  Alkolle ilişkili sorunlar nasıl önlenir? Pratisyen hekimlerin alkol sorunları olan hastalara yak... 01/11/2006 - 05/11/2006
  109  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin işgücüne katılım ile ilgili görüşler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  110  Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve salgın inceleme kursunun değerlendirilmesi... 06/09/2006 - 08/06/2006
  111  Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Servisine başvuran ilk kez Miyokard infaktüsü geçirmiş hastalar... 06/09/2006 - 08/09/2006
  112  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde belirleyici olan etkenler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  113  Kastamonu'da kırım-Kongo Kanamalı Ateşi ön tanısı alan olguların değerlendirilmesi... 01/09/2006 -
  114  Social determinants of job strain in municipality workers... 11/06/2006 - 16/06/2006
  115  Yaşlılarda işgücüne katılım ve etkileyen etmenler... 07/06/2006 - 09/06/2006
  116  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi g... 02/05/2006 - 05/05/2006
  117  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  118  Dönem I Öğrencilerine Yönelik Temel İletişim Becerileri Programının Etkinliğinin Değerlend... 02/05/2006 - 05/05/2006
  119  İşsizlik ve sağlık... 17/12/2005 - 18/12/2005
  120  Worry about future unemployment in the last year students of Dokuz Eylül University... 13/10/2005 - 14/10/2005
  121  Deniz kirliliği ve nedenleri... 28/09/2005 - 01/10/2005
  122  İzmir Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit A Salgını... 28/09/2005 - 01/10/2005
  123  Belediye çalışanlarında iş gerilimi ve iş gerilimini etkileyen etmenler... 28/09/2005 - 01/10/2005
  124  Derya Sağlık Ocağı Bölgesinde 50 yaş üstü kadınlarda idrar inkontinansı varlığı ve etki... 22/09/2005 - 24/09/2005
  125  Coronary heart disease policy models: A systematic review... 21/08/2005 - 25/08/2005
  126  Rabies suspected bites in a health district in Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  127  Prevalence and determinants of caesarean sections in the Narlıdere Health District, Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  128  Validity and reliability of demand-control-support questionnaire in Turkish working population... 21/08/2005 - 25/08/2005
  129  Life-years gained from modern cardiological treatments and population risk factor changes in Ireland... 21/08/2005 - 25/08/2005
  130  The prevalence and determinants of urinary incontinence among women aged 50 and over in Derya Health... 21/08/2005 - 25/08/2005
  131  Reducing coronary heart disease mortality in Ireland by increasing the uptake of cardiology treatmen... 21/08/2005 - 25/08/2005
  132  Factors Influencing Adult Knowledge of Diabetes in Narlıdere Health District... 21/08/2005 - 25/08/2005
  133  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi: Üniversite / Sağlık Bakanlığı arasında i... 05/05/2005 - 06/05/2005
  134  Risk factors and prevalence of psychotic symptoms in the general population in Izmir-Turkey... 02/04/2005 - 06/04/2005
  135  Workforce participation in an elderly population in Turkey... 13/01/2005 - 14/01/2005
  136  Temizlik işcilerinde kalp damar hastalığı risk etmenleri sıklığı ve iş stresi ilişkisi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  137  İş stresi modeli olarak iş yükü, iş kontrolü ve destek ölçeğinin Türkçe uyarlaması... 03/11/2004 - 06/11/2004
  138  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi'nin 20 yılı( 1982-2001)... 03/11/2004 - 06/11/2004
  139  Ingiltere ve Galler'de koroner kalp hastalığı ölümlerinin önlenmesi: birincil koruma gözden k... 03/11/2004 - 06/11/2004
  140  Narlıdere Bölgesinde 1999-2001 Yılları Arasındaki Kuşkulu Isırık Olguları... 03/11/2004 - 06/11/2004
  141  Narlıdere Bölgesi'nde 2002 Yılında Meydana Gelen Sezaryen Doğumlar... 03/11/2004 - 06/11/2004
  142  Psikotik belirtilerin Türkiye toplumunda görülme sıklığı ve risk etmenleri... 28/09/2004 - 03/10/2004
  143  Explaining the recent decline in coronary heart disease mortality in Irealnd 1985-2000... 15/09/2004 - 17/09/2004
  144  Maximising MONICA:International CHD mortality trends and evidence-based beta coefficients for major ... 15/09/2004 - 17/09/2004
  145  Reducing CHD deaths in England and Wales: Has primary prevention been overlooked?... 15/09/2004 - 17/09/2004
  146  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi Aylık Bülteni:Seyir Defteri... 07/05/2004 - 08/05/2004
  147  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (... 07/05/2004 - 08/04/2004
  148  SF 36 yaşam kalitesi ölçeğinin genel toplum örneğinde güvenilirliği... 08/04/2004 - 10/04/2004
  149  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30 Yaş Üzeri Nüfusun Diyabet Konusundaki Bilgi Düzeyl... 15/10/2003 - 19/10/2003
  150  Life-years gained from modern cardiological treatments and population risk factor changes in England... 17/09/2003 - 19/09/2003
  151  Reductions in cardiac mortality with exercise-based cardiac rehabilitation: how much can be attribu... 17/09/2003 - 19/09/2003
  152  Economic analysis of treatments contributing to the recent coronary heart disease mortality decline ... 17/09/2003 - 19/09/2003
  153  Acil servise miyokard infarktüsü ile ilk kez başvuran kadın ve erkeklerde 28 günlük sağkalım... 05/10/2002 - 08/10/2002
  154  İngiltere ve Galler'de 1981-2000 yılları arasındaki koroner kalp hastalığı ölüm trendinin i... 23/09/2002 - 28/09/2002
  155  Impact of smoking reduction on coronary heart disease mortality trends during 1981-2000 in England a... 16/09/2002 - 16/09/2002
  156  Missing, mediocre or merely obsolete? An evaluation of UK data sources for coronary heart disease... 11/09/2002 - 13/09/2002
  157  Reducing coronary heart disease mortality in England and Wales by increasing the uptake of cardiolog... 11/09/2002 - 13/09/2002
  158  Explaining the decline in coronary heart disease mortality in England and Wales, 1981-2000... 11/09/2002 - 13/09/2002
  159  The Health Effects of Smokeless Tobacco Use. A Systematic Review supported by the Health Development... 05/05/2002 - 05/05/2002
  160  Quality of life of unemployed and industry workers.... 11/11/2001 - 15/11/2001
  161  Role of chest radiographs in the management of patients with chest pain and dyspnea in the emergency... 04/10/2001 - 07/10/2001
  162  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanım ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  163  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  164  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde İletişim Becerileri Kursunun ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  165  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Alan Çalışmaları... 24/04/2001 - 28/04/2001
  166  Internal consistency of Turkish version of SF-36 in a group of unemployed individuals... 02/02/2001 - 05/02/2001
  167  Tıp ve sanat: Tıp eğitiminde farklı bir boyut... 01/01/2001 -
  168  Should laboratory tests be ordered in patients with syncope?... 01/01/2001 -
  169  Use of standardized mini mental test in emergency department evaluation of elderly patients... 01/01/2001 -
  170  Evaluation of communication skills course assessment procedure in Dokuz Eylul University School of M... 26/08/2000 - 28/08/2000
  171  Relationship between menapausal status and cardiovascular risk factors... 25/08/2000 - 26/08/2000
  172  Seroprevalence of Hepatitis A in children 3-11 years old: Implications for routine vaccination progr... 25/08/2000 - 26/08/2000
  173  Fat ptterning and cardiovascular mortality in a Jewish population... 25/08/2000 - 26/08/2000
  174  Animal Bites and Postexposure Prophylaxis for Rabies in Narlıdere Health District, Turkey... 24/08/2000 - 26/08/2000
  175  Güzelbahçe `de 30 yaş üzeri erişkinlerde koroner kalp hastalığı ve kalp damar hastalığı ... 09/10/1999 - 12/10/1999
  176  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 3-11 yaş çocuklarda Hepatit A seroprevalansı... 06/10/1999 - 09/10/1999
  177  Narlıdere ve İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'nde yaşayan 3-11 yaş çocuklarda Hepatit B seropr... 06/10/1999 - 09/10/1999
  178  İletişim becerileri program deneyimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 İletiş... 06/09/1999 - 12/09/1999
  179  Communication Skills Course For First Year Medical Students in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  180  Community Based Medical Education Experience in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  181  Interobserver agreement of three different surface ECG algoritms for the determination of accessory ... 03/03/1998 - 06/03/1998
  182  Narlıdere İlçesi'ndeki İlkokul Birinci Sınıf Çocukların Büyümelerinin Değerlendirilmesi.... 29/10/1997 - 01/11/1997
  183  WPW olgularında aksesuar yol yerleşimlerinin belirlenmesi için kullanılan üç ayrı algoritman... 29/09/1997 - 03/10/1997
  184  Hypercholesterolemia and Overweight in Children Under Five Years Old... 03/09/1997 - 06/09/1997
  185  The influence of smoking status on body weight... 01/01/1997 -
  186  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesi?nde 0-59 Aylık Çocuklarda Kardiyovasküler Hastalık Risk F... 14/10/1996 - 17/10/1996
  187  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesinde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı... 07/10/1996 - 10/10/1996
  188  Yaşlılarda Uygun Olmayan İlaç Kullanımı.... 03/09/1995 - 07/09/1995
 • NO AD YIL
  1  Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi...  2009
  2  Dönem I Temel iletişim Becerileri Uygulamaları Eğitici Notları (1997-2002)...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklar Kalp Damar Hastalıkları Mortalitesi Türkiye Sağlık Raporu 2014...  2015
  2  Kalp damar hastalığı tedavi oranları HASUDER Türkiye Sağlık Raporu...  2012
  3  Quality of life of the employed and unemployed in Turkey: A comparative field study Unemployment and Health: International and interdisciplinary perspectives...  2006
  4  TOYS hizmetleri -Toplumun tanımlanması- Önceliklerin Belirlenmesi, Sorunun ayrıntılı değerlendirmesi- Girişim Planlanması- Değerlendirme Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi...  2006
  5  Olağan dışı durumlarda bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrolü Olağan dışı durumlarda bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrolü, Olağan dışı duruml...  2003
 • NO AD TARIH
  1  Manisa'da Aşı İle Önlenebilen Bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi, 2013...  4/2014 - 6/2015
  2  Manisa'da Aşı ile Önlenebilen bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2013 - 6/2014
  3  (RESCAP-MED) NCDs and their social determinants in Mediterranean countries: building sustainable research capacity for effective policy intervention...  1/2012 - 6/2015
  4  Ev ve çalışma yaşamında karşılaşılan psikososyal etmenlerin koroner kalp hastalığı risklerine etkisinin değerlendirilmesi...  2/2010 - 12/2010
  5  MedCHAMPS: MEDiterranean studies of Cardiovascular disease and Hyperglycaemia: Analytical Modelling of Population Socio-economic transitions...  1/2009 - 8/2012
  6  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
  7  meme kanseri olan hastalarda osteoporoz ve osteoporoza bağlı vertebral kırıkların araştırılması...  4/2008 - 4/2009
  8  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
  9  Bozulmuş açlık glukozu görülen kadınlarda beslenme ve fiziksel aktivite girişimlerinin etkinliği: Toplum tabanlı girişimsel çalışma...  1/2008 - 6/2009
  10  30 Yaş Üstü Erişkinlerde Beden Yağı ile Kan Yağları İlişkisi...  2/2007 - 2/2007
  11  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  12  EMCONET:Employment Conditions Knowledge Network...  9/2006 - 9/2007
  13  Narlıdere ve Balçova bölgesinde Erişkin Ruh Sağlığı Araştırması...  1/2001 - 1/2003
  14  Kemalpaşa Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi Bölgesinde Servikal Neoplazi Araştırması...  12/2000 - 1/2006
  15  Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Bölgesinde Toplumun, Hekimlerin ve Hekimdışı Personelin Diyabet Izlemi Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler...  1/1999 - 1/2002
  16  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30-49 yaş grubu kadınlarda servikal neoplazi araştırması...  1/1999 - 1/2002
  17  Narlıdere Bölgesinde Çocukluk Döneminde Hepatit B Virus Enfeksiyonu Sıklığı Araştırması...  1/1998 - 1/1999
  18  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 30 yaş üzeri populasyonda koroner kalp hastaliği sıklığı ve kalp-damar hastaliği risk faktörleri ile ilişkisi...  1/1997 - 1/1999
 • NO AD YIL
  1  42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster Bildiri(Araştırma) Ödülü İkincisi...  2006
  2  12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi En İyi Bildiri Ödülü...  2008
  3  Türk Psikiyatri Derneği Şizofreni ve diğer Psikotik Bozukluklar (Poster Bildiri) Birincilik Öd...  2004
  4  İzmir Psikiyatri Derneği Hüray Fidaner Araştırma Projesi Destek Ödülü...  2004
  5  9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri En İyi Poster Ödülü...  2005
  6  1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu Prof Dr Hüray Fidaner Poster Bildiri Ödülü...  2004
  7  Bildiri Mansiyon Ödülü...  2008
  8  En İyi Bildiri Ödülü...  1999
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2011- Aralık 2014
  2 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2007- Ocak 2010
  3 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Kasım 2006- Kasım 2009
  4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı Başkanı, Temmuz 2005- Temmuz 2008
  5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Temmuz 2005- Temmuz 2008