DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor BELGİN ÜNAL
FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH Epidemiology
E-Mail :   belgin.unal@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124009 -
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
Specialization in Medicine  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1999
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bilim Dalı  2004
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
NO NAME YEAR
1  Potential benefits of healthy food and lifestyle policies for reducing coronary heart disease mortal...  2016
2  Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations: Contributions from...  2016
3  development of a new field test to assessment of anaerobic performance for team sports...  2016
4  Diabetes prevalence and awareness in adults in the Balçova district in Turkey...  2015
5  Türkiye'de kalp ve damar hastalıkları sıklıklarındaki değişimin değerlendirilmesi...  2015
6  Health policy analysis for prevention and control of cardiovascular diseases and diabetes mellitus i...  2015
7  Estimating diabetes prevalence in Turkey in 2025 with and without possible interventions to reduce o...  2015
8  Cardiovascular Risk Factor Trends In The Eastern Mediterranean Region: Evidence From Four Countries ...  2015
9  Priority setting for the prevention and control of cardiovascular diseases: Multi-criteria decision...  2015
10  Research capacity and training needs for non-communicable diseases in the public health arena in Tur...  2014
11  Comparison of acellular pertussis-tetanus-diphtheria vaccines and whole-cell pertussis-tetanus-dipht...  2014
12  Socioeconomic Inequalities in Non-Communicable Diseases and Self Assessed Health in Turkey...  2014
13  Determinants of inpatient costs of angina pectoris, myocardial infarction and heart failure in a uni...  2014
14  A cost effectiveness analysis of salt reduction policies to reduce coronary heart disease in four Ea...  2014
15  A cost effectiveness analysis of salt reduction policies to reduce coronary heart disease in four Ea...  2014
16  The Effects of Remote Ischemic Preconditioning and N-Acetylcysteine with Remote Ischemic Preconditio...  2014
17  Association Of Anthropometric Measurement Methods With Cardiovascular Disease Risk; Findings From Tu...  2014
18  Bigadiç'te 45-74 yaş bireylerde diyabet prevalansı ve farkındalık durumunun belirleyicileri....  2013
19  Türkiye'de Kan Basıncı Düzeylerindeki Değişim / Changes In The Prevalence Of Hypertension In Turkey...  2013
20  Bozulmuş Açlık Glukozu Görülen Kadınlarda Beslenme Ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Girişimlerinin Etk...  2013
21  İnactive Poliovirüs Aşılarının Karşılaştırılması...  2013
22  Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Turkey between 1995-2008...  2013
23  Waist:height ratio: a superior index in estimating cardiovascular risks in Turkish adults...  2013
24  The Efficiency of Anthropometric Indices and Body Fat on Estimating Impaired Serum Lipids in Turkish...  2013
25  Human Puumala and Dobrava Hantavirus Infections in the Black Sea Region of Turkey: A Cross-Sectional...  2013
26  Bir üniversite hastanesinde koroner kalp hastalarına uygulanan tedavi...  2012
27  Use of evidence to support healthy public policy: a policy effectiveness-feasibility loop...  2012
28  The association between employment status and metabolic syndrome in women: Modifying effect of educa...  2012
29  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey...  2012
30  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
31  Mediterranean studies of cardiovascular disease and hyperglycemia: analytical modeling of population...  2012
32  Türkiye'de toplumda sigara içme sıklığı nasıl değişiyor?...  2012
33  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve etkileyen ...  2012
34  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey....  2012
35  Prevalence of Low Ankle Brachial Index and Relationship With Cardiovascular Risk Factors in a Wester...  2012
36  İzmir, Güzelbahçe'de koroner kalp hastalığı beş yıllık insidansı ve risk faktörleri ile ilişkisi...  2011
37  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
38  Hantavirüs enfeksiyonları ve Önlenmesi...  2011
39  Alarming cardiovascular Trends in eastern mediterranean countries?...  2011
40  Do General Practitioners Diagnose and Treat Patients With Alcohol Use Problems?...  2010
41  A policy effectiveness-feasibility loop? Promoting the use of evidence to support the development of...  2010
42  Pratisyen Hekimler Alkol Kullanım Sorunları Olan Hastaları Tanıyor ve Tedavi Ediyorlar Mı?...  2010
43  Basic Communication Skills Program for First-Year Medical Students: Assessment of The Effectiveness ...  2009
44  Endüstriyel tütün üretimi ve ticaretinin sonlandırılması ahlaki açıdan haklı çıkarılabilir mi?...  2009
45  How to determine obesity to estimate cardiovascular risk and diabetes?...  2009
46  Hastalık Kontrol Programları...  2008
47  Neıghbourhood varıatıon ın the lıfetıme prevalence of psychotıc symptoms ın Izmır, Turkey....  2008
48  Kanser epidemiyolojisi...  2007
49  Comparing primary prevention with secondary prevention to explain decreasing coronary Heart Disease ...  2007
50  Life-years gained from population risk factor changes and modern cardiology treatments in Ireland...  2007
51  Economic analysis of treatments reducing coronary heart disease mortality in England and Wales, 2000...  2007
52  Araştırma makalelerine eleştirel değer biçme...  2007
53  İş stresi ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi'nde çalışan erkek işçilerde geçerlilik ve güvenilirliğini...  2007
54  İzmir Konak ilçesinde 20 yaş ve üzeri nüfusta sosyoekonomik göstergeler ve koroner kalp hastalığı il...  2007
55  Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...  2007
56  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyla ilgili ger...  2007
57  Factors Affecting Adult Knowledge of Diabetes in Narlidere Health District, Turkey...  2006
58  Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population...  2006
59  The association of job strain with coronary hearth disease and metabolic syndrome in municipality wo...  2006
60  The population mortality benefits of maximizing the number of eligible patients receiving appropriat...  2006
61  Coronary heart disease policy models: A systematic review...  2006
62  Role of Chest Radiography in the Management of Patients with Chest Pain and Dyspnea in the Emergency...  2006
63  Mortality reductions in patients receiving exercise-based cardiac rehabilitation: how much can be at...  2006
64  An important public health problem: Rabies suspected bites and post exposure prophylaxis in a health...  2006
65  Over 20 000 avoidable coronary deaths in England and Wales in 2000: the failure to give effective tr...  2006
66  Explaining the recent decrease in coronary heart disease mortality rates in Ireland, 1985-2000....  2006
67  Factors influencing emergency department arrival time and in-hospital management of patients with ac...  2006
68  Derya Sağlık Ocağı Bölgesinde 50 yaş üstü kadınlarda idrar inkontinansı varlığı ve etkileyen etmenle...  2006
69  İzmir'in iki farklı kentsel bölgesindeki hipertansif hastalarda kan basıncı kontrol oranı ve bunu et...  2005
70  Modelling the decline in coronary heart disease deaths in England and Wales, 1981-2000: comparing co...  2005
71  Small changes in United Kingdom cardiovascular risk factors could halve coronary heart disease morta...  2005
72  Life-years gained from modern cardiological treatments and population risk factor changes in England...  2005
73  Blood pressure control rate in hypertensive patients and its determining factors in two urban region...  2005
74  Sosyoekonomik durum ve koroner kalp hastalığı ilişkisi...  2004
75  İzmir Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit A Salgını...  2004
76  Narlıdere Bölgesinde 2000 yılında meydana gelen Hepatit A Salgınının İncelenmesi...  2004
77  Is smokeless tobacco a risk factor for coronary heart disease? A systematic review of epidemiologica...  2004
78  Explaining the decline in coronary heart disease mortality in England and Wales, 1981-2000...  2004
79  Impact of smoking reduction on coronary heart disease mortality trends during 1981-2000 in England a...  2003
80  Sağlığa ilişkin yaşam kalitesi kavramı ve ölçüm yöntemleri...  2003
81  Missing, mediocre, or merely obsolete? An evaluation of UK data sources for coronary heart disease...  2003
82  Sistematik Derleme: Nedir? Nasıl Yapılır? Nasıl Değerlendirilmelidir?...  2003
83  Life-years gained from Coronary Heart Disease mortality reduction in Scotland: prevention or treatme...  2003
84  Misleading meta-analysis...  2003
85  Health effects associated with smokeless tobacco: a systematic review...  2003
86  Relationship between Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug Use and Helicobacter Pylori Infection in Bl...  2003
87  Acil Servise Akut Miyokard İnfarktüsü ile İlk Kez Başvuran Kadın ve Erkeklerde 28 Günlük Sağkalım Fa...  2002
88  Acil servise miyokard infarktüsü ile ilk kez başvuran kadın ve erkeklerde 28 günlük sağkalım farklı ...  2002
89  Empati öğrenilebilir mi? Tıp fakültesi Dönem 1 öğrencilerinde iletişim becerileri kursunun empatik y...  2002
90  Gender differences in the management and survival of patients with acute myocardial infarction...  2002
91  Prognostic significance of angiogenesis in rectal cancer: a morphometric investigation....  2001
92  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı...  2001
93  Acil serviste 65 yaş üzerindeki olguların mental durum değerlendirmesinde Kısa Kognitif Muayene ve K...  2001
94  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
95  İzmir Narlıdere Bölgesi 1999 Yılı Kuşkulu Isırık Olguları...  2000
96  Reevaluation of Serum Cortisol in Conversion Disorder With Seizure(Pseudoseizure)...  2000
97  Acil servise senkop ile başvuran hastalarda laboratuvar incelemelerinin kullanımı...  2000
98  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde 3-11 yaş çocuklarda hepatit A seroprevalansı ve risk faktörlerinin...  2000
99  Influenza ve Korunma...  2000
100  Güzelbahçe erişkinlerinde kalp damar hastalığı risk faktörlerinin sıklığı...  1999
101  Hepatit A Epidemiolojisi...  1999
102  Narlıdere İlçesindeki İlkokul Birinci Sınıf Çocukların Büyümelerinin Değerlendirilmesi...  1999
103  Gebelikte Beslenme...  1998
104  Gebelikte karşılaşılan sindirim sistemi sorunlarına yaklaşım...  1997
105  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesinde 5 Yaş Altı Çocuklarda Malnutrisyon Araştırması...  1996
NO NAME DATE
1  KIZAMIK SEROPREVALANSI YAŞ DIŞINDAKİ SOSYAL BELİRLEYİCİLERDEN ETKİLENMİYOR, MANİSA 2014...
 05/10/2015 - 09/10/2015
2  Tıp eğitiminde toplum yönelimli sağlık yönetimi kursu ve öğrencilerin geri bildirimleri...
 05/10/2015 - 09/10/2015
3  Analysıs On The Changıng Trend Of Causes Of Death Between 1980 And 2013 In Turkey...
 25/06/2015 - 27/06/2015
4  the evaluation of validity and reliability of a new soccer specific test...
 24/06/2015 - 27/06/2015
5  Integrating The Patients Perspective In Chronic Disease Care: Experience From Turkey...
 22/06/2015 - 26/06/2015
6  Current Capacity Of Turkish Health System: A Multi Dimensional Analyse...
 22/06/2015 - 26/06/2015
7  Chronic Diseases and Relationship with Lay-off in Turkey...
 31/05/2015 - 05/06/2015
8  association of social and economic indicators of health with chronic diseases in manisa province...
 03/12/2014 - 07/12/2014
9  Immigration And Properties In Manisa City In Turkey...
 03/12/2014 - 04/12/2014
10  Modelling The Effect of Potential Interventions for Prevention of Stroke and Cardiovascular Deaths a...
 20/11/2014 - 22/11/2014
11  Impact Of Risk Factor Modifications On Coronary Heart Disease Mortality In Turkish Adults For 2025...
 19/11/2014 - 22/11/2014
12  Assessing change in prevalence and inequalities for unmet healthcare need in Turkey...
 19/11/2014 - 22/11/2014
13  manisa'da mental hastalık sıklığı ve sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilişkisi...
 21/10/2014 - 24/10/2014
14  manisa ilinde sağlığın bazı sosyal ve ekonomik belirleyicilerinin kronik hastalıklarla ilişkisi, 201...
 20/10/2014 - 24/10/2014
15  Son Beş Yılda Manisa'ya İl İçi Ve Dışarıdan Olan Göç Ve Özellikleri...
 20/10/2014 - 24/10/2014
16  Türkiye'de Serviks Kanseri Taramasının Yaygınlaştırılmasının Ve İnsan Papilloma Virüs Aşısı'nın Uygu...
 20/10/2014 - 24/10/2014
17  Türkiye'de Ölüm İstatistiklerinin Kalitesi: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 1980-2013 Yıllarına Ait Öl...
 20/10/2014 - 24/10/2014
18  Explaining Inequalites In Health Care Utilization Among Turkish Adults: Findings From Health Survey ...
 13/11/2013 - 16/11/2013
19  Determinants of Glycemic Control Among Individuals Over 15 Years Of Age In Turkey...
 13/11/2013 - 16/11/2013
20  Prevalence And Determinants Of Metabolic Syndrome In Turkey; Findings From Chronic Diseases And Risk...
 13/11/2013 - 16/11/2013
21  Determinants Of Out Of Pocket Health Expenditure In Turkey...
 13/11/2013 - 16/11/2013
22  Bigadiç İlçe Merkezinde 45-74 Yaş Yetişkinlerde Hipertansiyon Prevalansi Ve Farkindalik Durumu...
 27/10/2013 - 31/10/2013
23  Türkiye'de 10 Yıllık Koroner Kalp Hastalığı Gelişme Riski Düzeyine göre yüksek LDL-Kolesterol farkın...
 27/10/2013 - 31/10/2013
24  Balçova'da Hipertansiyon farkındalığı, tedavi alma ve kan basıncı kontrolünü etkileyen etmenler...
 27/10/2013 - 31/10/2013
25  Bigadiç'te 45-74 Yaş Yetişkinlerde Obezite Prevalansi Ve Etkileyen Bazi Sosyodemografik Özellikler...
 27/10/2013 - 31/10/2013
26  assessment of the change ın obesıty prevalence of women and men lıvıng ın balcova dıstrıct of ızmır ...
 06/05/2013 - 07/05/2013
27  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey...
 08/11/2012 - 10/11/2012
28  RATLARDA RENAL İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE UZAK İSKEMİK ÖN KOŞULLAMA VE DEKSMEDETOMİDİN İLE FARMAKO...
 07/11/2012 - 11/11/2012
29  Forecasting Type 2 Diabetes prevalence to 2025:Validation of a simple Model...
 01/11/2012 - 
30  Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey....
 01/11/2012 - 
31  The effect of physical activity intervention on coronary heart disease risk in Izmir-Trukey:challang...
 01/11/2012 - 
32  Kalp Damar Hastalıkları Epidemiyolojisi Konusunda Toplumda Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi....
 16/10/2012 - 20/10/2012
33  Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Konusunda Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi:Haritalama ...
 02/10/2012 - 06/10/2012
34  Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda araştırma kapasitesinin geliştirilmesi için harita...
 02/10/2012 - 06/10/2012
35  manisa ili'nde 2011 yılına ait ölüm bildirimlerinin değerlendirilmesi...
 02/10/2012 - 06/10/2012
36  Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda araştırma kapasitesinin geliştirilmesi için gereks...
 02/10/2012 - 06/10/2012
37  Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Konusunda Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Gereks...
 02/10/2012 - 06/10/2012
38  Ulusal düzeyde tuz kısıtlama girişiminin maliyet etkililiği...
 02/10/2012 - 06/10/2012
39  Kalp hastalıklarının hastane maliyetleri ve etkileyen etmenler...
 02/10/2012 - 06/10/2012
40  Explaining recent cardiovascular trends in Eastern Mediterranean populations...
 07/08/2012 - 11/08/2012
41  Association of job stress and Apelin 12: possible contribution to stress and cardiovascular disease ...
 18/03/2012 - 23/03/2012
42  The association of psychosocial factors with risk score and risk factors of coronary heart disease...
 18/03/2012 - 23/03/2012
43  The association between employment status and metabolic syndrome: is educatıon an effect modifier in...
 18/03/2012 - 23/03/2012
44  Türkiye?de tip 2 diyabet sıklığı 2025 yılında ne kadar olacak? basit bir modelin geçerliği...
 01/01/2012 - 
45  Balçova'da diyabetli bireylerde tedavi alma ve kan glukoz düzeyinin kontrol altına alınma durumu...
 01/01/2012 - 
46  Balçova'da 30 yaş ve üzeri bireylerde diyabet prevalansı ve farkındalık durumu...
 01/01/2012 - 
47  Manisa ili'nde 2011 yılına ait ölüm bildirimlerinin değerlendirilmesi....
 01/01/2012 - 
48  Ege Üniversitesi Hastanesi?ne 2008 ve 2009 yıllarında ilk kez inme ile başvuran hastalarda sağkalım ...
 01/01/2012 - 
49  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey...
 08/12/2011 - 09/12/2011
50  Decreasing trends in cardiovascular mortality in Turkey between 1995 and 2008...
 27/10/2011 - 30/10/2011
51  Düşük ayak bileği-kol indeksinin prevalansı ve kardiyovasküler risk faktörleriyle ilişkisi...
 27/10/2011 - 30/10/2011
52  Ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon modelinde uzak iskemik ön koşullama ve uzak iskemik ön koşulla...
 26/10/2011 - 30/10/2011
53  Alarming cardiovascular Trends in eastern mediterranean countries...
 09/10/2011 - 12/10/2011
54  Türkiye'de 1995-2008 yılları arasında koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerdeki azalmanın açıklanma...
 04/10/2011 - 07/10/2011
55  Türkiye'de obezite sıklığı nasıl değişiyor?...
 04/10/2011 - 07/10/2011
56  Changes in Smoking Prevalence in Turkey...
 21/09/2011 - 23/09/2011
57  A Policy Effectifness-Feasibility loop for Evidence-Based Public Health Policy...
 07/08/2011 - 11/08/2011
58  Treatment uptake levels in the coronary heart disease patients at hospital discharge...
 24/03/2011 - 27/03/2011
59  How does obesity prevalence change in Turkey?...
 04/01/2011 - 07/01/2011
60  Population based studies on cholesterol in Turkey....
 18/10/2010 - 22/10/2010
61  Kardiyovasküler Hastalıkları Önleme Yöntemlerinin Maliyet Etkinliklerinin Değerlendirilmesi...
 18/10/2010 - 22/10/2010
62  Türkiye'de Toplumda Sigara Araştırmaları: Eleştirel Değerlendirme Ve Öneriler...
 18/10/2010 - 22/10/2010
63  Türkiyede kan basıncı üzerine yapılan toplum tabanlı araştırmalar...
 18/10/2010 - 22/10/2010
64  Türkiye'deki diyabet prevalansı araştırmalarının niteliksel değerlendirilmesi...
 18/10/2010 - 22/10/2010
65  Toplum içindeki inme geçirmiş hastaların kullandıkları tedaviler...
 18/10/2010 - 22/10/2010
66  Türkiye'de Kalp Damar Hastalıkları ve Risk Faktörleri Nasıl Değişiyor?...
 18/10/2010 - 22/10/2010
67  DEÜTF Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğinde İzlenen Tip 2 Diyabet Hastalarında Durum Saptama: Tıbbi...
 18/10/2010 - 22/10/2010
68  Bel boy oranı kardiyo-metabolik riskleri belirlemede daha başarılı bir ölçütmüdür...
 18/10/2010 - 22/10/2010
69  Bozulmuş Açlık glukozu Görülen Kadınlarda Beslenme ve Fiziksel Aktivite Girişimlerinin Etkinliği: To...
 18/10/2010 - 22/10/2010
70  Kalp Damar Hastalıkları Ve Diyabet Üzerine Kalitatif Bir Araştırma: Hastalar, Yakınları Ve Sağlık Oc...
 18/10/2010 - 22/10/2010
71  Türkiye'de Kalp Damar Hastalıkları ve Diyabet Konusunda Anahtar Kişilerin Görüşleri ve Ulusal Döküma...
 18/10/2010 - 22/10/2010
72  Üniversite öğrencilerinin adli otopsi konusundaki düşünceleri...
 14/10/2010 - 17/10/2010
73  Çocuk ve ergen ruh sağlığı poliklinik hizmetlerinde öncelik belirleme yöntemlerinin değerlendirilmes...
 25/04/2010 - 28/04/2010
74  Toplum Sağlığı Merkezleri'nin görevlerini yerine getirmedeki yeterliliğinin hekimler tarafından değe...
 15/10/2009 - 17/10/2009
75  Liselere Yönelik Sağlık Eğitimi Projesi Kapsamında Yer Alan Özel Çalışma Modülleri...
 02/10/2009 - 02/10/2009
76  Performance of anthropometric measurments and percentage body fat in predicting elevated serum lipid...
 26/08/2009 - 29/08/2009
77  Menopause increases obesity and serum lipids in women...
 26/08/2009 - 29/08/2009
78  Physical activity and coronary heart disease: Intervention at the community level...
 26/08/2009 - 29/08/2009
79  Otuz yaş ve üstü erişkinlerde beden yağ yüzdesi ve antropometrik ölçümlerin kan yağlarıyla ilişkisi...
 19/06/2009 - 20/06/2009
80  Effectiveness of nutrition and physical activity interventions in women with impaired fasting glucos...
 06/05/2009 - 09/05/2009
81  The relationship between body fat percentage and serum lipids among Turkish urban adults...
 06/05/2009 - 09/09/2009
82  Toplumda fizik aktivite girişimi: Balçova Örneği...
 01/05/2009 - 
83  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project...
 28/11/2008 - 02/12/2008
84  Health status and disease history of the population aged 30 years and over living in Balcova: The He...
 28/11/2008 - 02/12/2008
85  The preparation period of the heart of Balcova Project...
 28/11/2008 - 02/12/2008
86  Evaluation of 10 year risk of developing coronary heart disease healthy individuals living in Balcov...
 28/11/2008 - 02/12/2008
87  Lifestyle of Population in Heart of Balçova (BAK) Project...
 28/11/2008 - 02/12/2008
88  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi...
 21/10/2008 - 25/10/2008
89  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci...
 21/10/2008 - 25/10/2008
90  Balçova'nın kalbi (BAK) projesi kapsamındaki kişilerin yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi...
 21/10/2008 - 25/10/2008
91  Balçova'da yaşayan 30 yaş ve üstü yetişkinlerde sağlık durumu ve hastalık öyküsü:Balçova'nın kalbi p...
 21/10/2008 - 25/10/2008
92  Balçova'da yaşayan sağlıklı bireylerde 10 yıllık koroner kalp hastalığı gelişme riskinin değerlendir...
 21/10/2008 - 25/10/2008
93  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve etkileyen ...
 15/10/2008 - 19/10/2008
94  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin 2005-2006 Yılı Sağlık Ocağı Yaz Stajı ...
 06/05/2008 - 09/05/2008
95  İzmir Konak İlçesinde 20 Yaş ve Üzeri Nüfusta Metabolik Sendrom Prevalansı...
 23/10/2007 - 26/10/2007
96  The Influence of Resting Heart Rate and Diastolic Functions on B-type Natriuretic Peptide Levels in ...
 24/06/2007 - 27/06/2007
97  Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?...
 25/04/2007 - 28/04/2007
98  Çok değişkenli analizler: Lojistik regresyon analizi...
 05/04/2007 - 07/04/2007
99  Atriyal fibrilasyonlu olgularda "Brain Natriuretic Peptide" düzeyleri dinlenme-kalp hızı ve diyastol...
 24/11/2006 - 28/11/2006
100  Türkiye'de kalp sağlığı politikası nasıl olmalı?...
 09/11/2006 - 12/11/2006
101  Alkolle ilişkili sorunlar nasıl önlenir? Pratisyen hekimlerin alkol sorunları olan hastalara yaklaşı...
 01/11/2006 - 05/11/2006
102  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin işgücüne katılım ile ilgili görüşleri...
 06/09/2006 - 08/09/2006
103  Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve salgın inceleme kursunun değerlendirilmesi...
 06/09/2006 - 08/06/2006
104  Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Servisine başvuran ilk kez Miyokard infaktüsü geçirmiş hastalarda sosy...
 06/09/2006 - 08/09/2006
105  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde belirleyici olan etkenler...
 06/09/2006 - 08/09/2006
106  Kastamonu'da kırım-Kongo Kanamalı Ateşi ön tanısı alan olguların değerlendirilmesi...
 01/09/2006 - 
107  Social determinants of job strain in municipality workers...
 11/06/2006 - 16/06/2006
108  Yaşlılarda işgücüne katılım ve etkileyen etmenler...
 07/06/2006 - 09/06/2006
109  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi gezisi...
 02/05/2006 - 05/05/2006
110  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Adaylarının ...
 02/05/2006 - 05/05/2006
111  Dönem I Öğrencilerine Yönelik Temel İletişim Becerileri Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi...
 02/05/2006 - 05/05/2006
112  İşsizlik ve sağlık...
 17/12/2005 - 18/12/2005
113  Worry about future unemployment in the last year students of Dokuz Eylül University...
 13/10/2005 - 14/10/2005
114  Deniz kirliliği ve nedenleri...
 28/09/2005 - 01/10/2005
115  İzmir Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit A Salgını...
 28/09/2005 - 01/10/2005
116  Belediye çalışanlarında iş gerilimi ve iş gerilimini etkileyen etmenler...
 28/09/2005 - 01/10/2005
117  Derya Sağlık Ocağı Bölgesinde 50 yaş üstü kadınlarda idrar inkontinansı varlığı ve etkileyen etmenle...
 22/09/2005 - 24/09/2005
118  Coronary heart disease policy models: A systematic review...
 21/08/2005 - 25/08/2005
119  Rabies suspected bites in a health district in Turkey...
 21/08/2005 - 25/08/2005
120  Prevalence and determinants of caesarean sections in the Narlıdere Health District, Turkey...
 21/08/2005 - 25/08/2005
121  Validity and reliability of demand-control-support questionnaire in Turkish working population...
 21/08/2005 - 25/08/2005
122  Life-years gained from modern cardiological treatments and population risk factor changes in Ireland...
 21/08/2005 - 25/08/2005
123  The prevalence and determinants of urinary incontinence among women aged 50 and over in Derya Health...
 21/08/2005 - 25/08/2005
124  Reducing coronary heart disease mortality in Ireland by increasing the uptake of cardiology treatmen...
 21/08/2005 - 25/08/2005
125  Factors Influencing Adult Knowledge of Diabetes in Narlıdere Health District...
 21/08/2005 - 25/08/2005
126  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi: Üniversite / Sağlık Bakanlığı arasında işbirliğine som...
 05/05/2005 - 06/05/2005
127  Risk factors and prevalence of psychotic symptoms in the general population in Izmir-Turkey...
 02/04/2005 - 06/04/2005
128  Workforce participation in an elderly population in Turkey...
 13/01/2005 - 14/01/2005
129  Temizlik işcilerinde kalp damar hastalığı risk etmenleri sıklığı ve iş stresi ilişkisi...
 03/11/2004 - 06/11/2004
130  İş stresi modeli olarak iş yükü, iş kontrolü ve destek ölçeğinin Türkçe uyarlaması...
 03/11/2004 - 06/11/2004
131  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi'nin 20 yılı( 1982-2001)...
 03/11/2004 - 06/11/2004
132  Ingiltere ve Galler'de koroner kalp hastalığı ölümlerinin önlenmesi: birincil koruma gözden kaçırılı...
 03/11/2004 - 06/11/2004
133  Narlıdere Bölgesinde 1999-2001 Yılları Arasındaki Kuşkulu Isırık Olguları...
 03/11/2004 - 06/11/2004
134  Narlıdere Bölgesi'nde 2002 Yılında Meydana Gelen Sezaryen Doğumlar...
 03/11/2004 - 06/11/2004
135  Psikotik belirtilerin Türkiye toplumunda görülme sıklığı ve risk etmenleri...
 28/09/2004 - 03/10/2004
136  Explaining the recent decline in coronary heart disease mortality in Irealnd 1985-2000...
 15/09/2004 - 17/09/2004
137  Maximising MONICA:International CHD mortality trends and evidence-based beta coefficients for major ...
 15/09/2004 - 17/09/2004
138  Reducing CHD deaths in England and Wales: Has primary prevention been overlooked?...
 15/09/2004 - 17/09/2004
139  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi Aylık Bülteni:Seyir Defteri...
 07/05/2004 - 08/05/2004
140  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...
 07/05/2004 - 08/04/2004
141  SF 36 yaşam kalitesi ölçeğinin genel toplum örneğinde güvenilirliği...
 08/04/2004 - 10/04/2004
142  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30 Yaş Üzeri Nüfusun Diyabet Konusundaki Bilgi Düzeyleri...
 15/10/2003 - 19/10/2003
143  Life-years gained from modern cardiological treatments and population risk factor changes in England...
 17/09/2003 - 19/09/2003
144  Reductions in cardiac mortality with exercise-based cardiac rehabilitation: how much can be attribu...
 17/09/2003 - 19/09/2003
145  Economic analysis of treatments contributing to the recent coronary heart disease mortality decline ...
 17/09/2003 - 19/09/2003
146  Acil servise miyokard infarktüsü ile ilk kez başvuran kadın ve erkeklerde 28 günlük sağkalım farklı ...
 05/10/2002 - 08/10/2002
147  İngiltere ve Galler'de 1981-2000 yılları arasındaki koroner kalp hastalığı ölüm trendinin irdelenmes...
 23/09/2002 - 28/09/2002
148  Impact of smoking reduction on coronary heart disease mortality trends during 1981-2000 in England a...
 16/09/2002 - 16/09/2002
149  Missing, mediocre or merely obsolete? An evaluation of UK data sources for coronary heart disease...
 11/09/2002 - 13/09/2002
150  Reducing coronary heart disease mortality in England and Wales by increasing the uptake of cardiolog...
 11/09/2002 - 13/09/2002
151  Explaining the decline in coronary heart disease mortality in England and Wales, 1981-2000...
 11/09/2002 - 13/09/2002
152  The Health Effects of Smokeless Tobacco Use. A Systematic Review supported by the Health Development...
 05/05/2002 - 05/05/2002
153  Quality of life of unemployed and industry workers....
 11/11/2001 - 15/11/2001
154  Role of chest radiographs in the management of patients with chest pain and dyspnea in the emergency...
 04/10/2001 - 07/10/2001
155  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanım sıklığı...
 24/04/2001 - 28/04/2001
156  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri...
 24/04/2001 - 28/04/2001
157  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde İletişim Becerileri Kursunun Empati Be...
 24/04/2001 - 28/04/2001
158  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Alan Çalışmaları...
 24/04/2001 - 28/04/2001
159  Internal consistency of Turkish version of SF-36 in a group of unemployed individuals...
 02/02/2001 - 05/02/2001
160  Tıp ve sanat: Tıp eğitiminde farklı bir boyut...
 01/01/2001 - 
161  Should laboratory tests be ordered in patients with syncope?...
 01/01/2001 - 
162  Use of standardized mini mental test in emergency department evaluation of elderly patients...
 01/01/2001 - 
163  Evaluation of communication skills course assessment procedure in Dokuz Eylul University School of M...
 26/08/2000 - 28/08/2000
164  Relationship between menapausal status and cardiovascular risk factors...
 25/08/2000 - 26/08/2000
165  Seroprevalence of Hepatitis A in children 3-11 years old: Implications for routine vaccination progr...
 25/08/2000 - 26/08/2000
166  Fat ptterning and cardiovascular mortality in a Jewish population...
 25/08/2000 - 26/08/2000
167  Animal Bites and Postexposure Prophylaxis for Rabies in Narlıdere Health District, Turkey...
 24/08/2000 - 26/08/2000
168  Güzelbahçe `de 30 yaş üzeri erişkinlerde koroner kalp hastalığı ve kalp damar hastalığı risk faktör...
 09/10/1999 - 12/10/1999
169  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 3-11 yaş çocuklarda Hepatit A seroprevalansı...
 06/10/1999 - 09/10/1999
170  Narlıdere ve İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'nde yaşayan 3-11 yaş çocuklarda Hepatit B seroprevalansı...
 06/10/1999 - 09/10/1999
171  İletişim becerileri program deneyimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 İletişim Beceri...
 06/09/1999 - 12/09/1999
172  Communication Skills Course For First Year Medical Students in Izmir, Turkey...
 05/09/1999 - 07/09/1999
173  Community Based Medical Education Experience in Izmir, Turkey...
 05/09/1999 - 07/09/1999
174  Interobserver agreement of three different surface ECG algoritms for the determination of accessory ...
 03/03/1998 - 06/03/1998
175  Narlıdere İlçesi'ndeki İlkokul Birinci Sınıf Çocukların Büyümelerinin Değerlendirilmesi....
 29/10/1997 - 01/11/1997
176  WPW olgularında aksesuar yol yerleşimlerinin belirlenmesi için kullanılan üç ayrı algoritmanın uygul...
 29/09/1997 - 03/10/1997
177  Hypercholesterolemia and Overweight in Children Under Five Years Old...
 03/09/1997 - 06/09/1997
178  The influence of smoking status on body weight...
 01/01/1997 - 
179  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesi?nde 0-59 Aylık Çocuklarda Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörlerind...
 14/10/1996 - 17/10/1996
180  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesinde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı...
 07/10/1996 - 10/10/1996
181  Yaşlılarda Uygun Olmayan İlaç Kullanımı....
 03/09/1995 - 07/09/1995
NO NAME YEAR
1  Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi...  2009
2  Dönem I Temel iletişim Becerileri Uygulamaları Eğitici Notları (1997-2002)...  2005
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklar Kalp Damar Hastalıkları Mortalitesi Türkiye Sağlık Raporu 2014...  2015
2  Kalp damar hastalığı tedavi oranları HASUDER Türkiye Sağlık Raporu...  2012
3  Quality of life of the employed and unemployed in Turkey: A comparative field study Unemployment and Health: International and interdisciplinary perspectives...  2006
4  TOYS hizmetleri -Toplumun tanımlanması- Önceliklerin Belirlenmesi, Sorunun ayrıntılı değerlendirmesi- Girişim Planlanması- Değerlendirme Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi...  2006
5  Olağan dışı durumlarda bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrolü Olağan dışı durumlarda bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrolü, Olağan dışı durumlarda sağlık hizm...  2003
NO NAME DATE
1  (RESCAP-MED) NCDs and their social determinants in Mediterranean countries: building sustainable research capacity for effective policy intervention...  1/2012 - 6/2015
2  Ev ve çalışma yaşamında karşılaşılan psikososyal etmenlerin koroner kalp hastalığı risklerine etkisinin değerlendirilmesi...  2/2010 - 12/2010
3  MedCHAMPS: MEDiterranean studies of Cardiovascular disease and Hyperglycaemia: Analytical Modelling of Population Socio-economic transitions...  1/2009 - 8/2012
4  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
5  meme kanseri olan hastalarda osteoporoz ve osteoporoza bağlı vertebral kırıkların araştırılması...  4/2008 - 4/2009
6  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
7  Bozulmuş açlık glukozu görülen kadınlarda beslenme ve fiziksel aktivite girişimlerinin etkinliği: Toplum tabanlı girişimsel çalışma...  1/2008 - 6/2009
8  30 Yaş Üstü Erişkinlerde Beden Yağı ile Kan Yağları İlişkisi...  2/2007 - 2/2007
9  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
10  EMCONET:Employment Conditions Knowledge Network...  9/2006 - 9/2007
11  Narlıdere ve Balçova bölgesinde Erişkin Ruh Sağlığı Araştırması...  1/2001 - 1/2003
12  Kemalpaşa Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi Bölgesinde Servikal Neoplazi Araştırması...  12/2000 - 1/2006
13  Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Bölgesinde Toplumun, Hekimlerin ve Hekimdışı Personelin Diyabet Izlemi Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler...  1/1999 - 1/2002
14  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30-49 yaş grubu kadınlarda servikal neoplazi araştırması...  1/1999 - 1/2002
15  Narlıdere Bölgesinde Çocukluk Döneminde Hepatit B Virus Enfeksiyonu Sıklığı Araştırması...  1/1998 - 1/1999
16  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 30 yaş üzeri populasyonda koroner kalp hastaliği sıklığı ve kalp-damar hastaliği risk faktörleri ile ilişkisi...  1/1997 - 1/1999
NO NAME YEAR
1  42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster Bildiri(Araştırma) Ödülü İkincisi...  2006
2  12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi En İyi Bildiri Ödülü...  2008
3  Türk Psikiyatri Derneği Şizofreni ve diğer Psikotik Bozukluklar (Poster Bildiri) Birincilik Ödülü...  2004
4  İzmir Psikiyatri Derneği Hüray Fidaner Araştırma Projesi Destek Ödülü...  2004
5  9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri En İyi Poster Ödülü...  2005
6  1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu Prof Dr Hüray Fidaner Poster Bildiri Ödülü...  2004
7  Bildiri Mansiyon Ödülü...  2008
8  En İyi Bildiri Ödülü...  1999
NO Görev
1 Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2011- Aralık 2014
2 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2007- Ocak 2010
3 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Kasım 2006- Kasım 2009
4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı Başkanı, Temmuz 2005- Temmuz 2008
5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Temmuz 2005- Temmuz 2008

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi