En

PROF. OYA SİPAHİOĞLU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ HALI KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ ANASANAT DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı  1983
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı  1992
  Sanatta Yeterlik  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Sanatlar  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  İzmir Şark Sanayii Kumpanyası Tekstil Fabrikasının 1924 yılında Karadeniz Bölgesinde Yaptır...  2012
  2  Ev-Atölye Sistemi İçerisinde Geleneksel Yazma Baskıcılığının Üretimine Mardin ve İzmir'de...  2012
  3  İzmir'de Geleneksel Yazma Baskıcılığının Son Temsilcilerinden "Şener Özgeldi"...  2006
  4  Avrupalı Ressamların Tablolarında Yer Alan Türk Halıları ve Adlandırma Sorunu...  1998
  5  Küçük Kentlerde Yer Alan Etnografya Müzelerinin Sorunlarının Tire Müzesi Örneğinde Değerle...  1998
 • NO AD TARİH
  1  17. Yüzyılda Bursa?da Dokuma Loncası ve Dokumacı Kadınlar... 13/10/2012 - 16/10/2012
  2  Osmanlı Sarayında İtalyan Dokumaları ve Türk Dokumalarına Etkisi... 17/09/2012 - 21/09/2012
  3  Sümerbank Basma Fabrikalarında Üretilmiş Olan Tekstillerin Toplumdaki Yeri Ve Önemi... 19/11/2009 - 20/11/2009
  4  Cumhuriyet Dönemi Kadın Giyiminde Sümerbank Basmaları... 13/10/2009 - 16/10/2009
  5  Dolmabahçe Sarayı'nda Bulunan Döşemelik Kumaş Desenlerine Dönemin Sanat Akımlarının Etkisi... 23/11/2006 - 26/11/2006
  6  El Sanatlarında Koleksiyonculuğun Önemi ve Bir Örnek "Nesrin Mavitan"... 16/11/2006 - 18/11/2006
  7  Nesrin Mavitan Koleksiyonunda Yer Alan Meyve Konulu Oyalar... 07/04/2004 - 08/04/2004
  8  Geleneksel Kumaş Desenlerimizin Geliştirilmesine ve Kullanılmasına Yönelik Öneri ve Uygulamala... 13/11/2002 - 15/11/2002
  9  Bergama Müzesi Örneğinde Geleneksel Tekstillerin Sunumu ve Öneriler... 16/04/2002 - 16/04/2002
  10  İzmir Etnografya Müzesinde Bulunan İşlemeli Tekstiller... 17/05/2000 - 18/05/2000
  11  Tire Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Bulunan İşlemeli Tekstiller... 12/05/1999 - 13/05/1999
  12  Osmanlı Saray Kumaşlarından Seraser'in Vesikalarla Tanıtımı... 25/11/1998 - 27/11/1998
  13  Kızılderili Kilimleri ile Türk Kilimleri Arasındaki Geleneksel Yaşam Biçimlerine Dayalı Benze... 13/05/1994 - 14/05/1994
 • NO AD TARIH
  1  İzmir ve Çevresinde Halı Üretim Merkezlerinde Yaşayan Ailelerde ve Özel Koleksiyonlarda Bulunan Türk Halı Örneklerinin Belgelenmesi ve Desen Arşivi Oluşturulması...  6/1998 - 6/2001
  2  İnternet Kanalıyla Dünyada Tekstil Restorasyon ve Konservasyon Merkezlerinin Belirlenmesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı-Kilim Restorasyon Laboratuvarına Uzmanlık Kütüphanesi Oluşturulması...  9/1998 - 7/2000
 • NO AD TARIH
  1  V. Uluslararası Jürili ve Davetli 42 sanatçı 42 Eser Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  29/05/2017 - 02/06/2017
  2  Ustalar ile Lif Tekstil Sanatları Sergisi, Karma Sergi...  26/04/2013 - 26/08/2013
  3  Batik Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  09/04/2013 - 19/04/2013
  4  Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali Tekstil Sanatı Grup Sergisi, Bienaller, Tria...  10/11/2012 - 23/11/2012
  5  Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali Ustalardan Çağdaş Tekstil sanatı Sergis...  08/10/2012 - 18/10/2012
  6  Büyük Buluşma 2011 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, Karma ...  02/11/2011 - 29/11/2011
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  10/07/2011 - 30/07/2011
  8  Türk Sanatları Karma Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  04/03/2011 - 14/04/2011
  9  DEÜ. Güzel Sanatlar Fak. Öğ. Üyesi Oya Spahioğlu, Atilla C. Kılıç ve Filiz Adıgüzel Grup...  08/03/2010 - 20/03/2010
  10  Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elamanları Sergisi, Karma Sergi...  23/02/2010 - 06/03/2010
  11  DEÜ.Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  10/07/2009 - 30/07/2009
  12  Uluslararası Güzel Sanatlarda Selçukludan Günümüze Mevlana Bienali, Bienaller, Trianeler...  12/10/2008 - 15/10/2008
  13  Manisa Şehzadeler Sarayı(Saray-ı Amire)Canlandırma Maketi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  10/09/2008 - 10/09/2008
  14  İzmirli Sanatçılar Resim Heykel Seramik Özgün Baskı Sergisi, Devlet Resim ve Heykel Sergisi...  21/03/2008 - 11/04/2008
  15  GSF. Gelenksel El Sanatları Böl. Öğretim Elemanları sergisi, Karma Sergi...  25/02/2008 - 29/02/2008
  16  Tekstil ve Seramik Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  11/06/2007 - 16/06/2007
  17  Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  16/11/2006 - 30/11/2006
  18  Batik Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  13/05/2006 - 23/05/2006
  19  Batik Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  15/03/2006 - 30/03/2006
  20  "Troia VI. Katmanı"aşağı şehir maketi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  01/01/2005 -
  21  Geleneksel Türk El sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği...  25/05/2004 - 18/06/2004
  22  8 Ulusal El Sanatları Sempozyumu Geleneksel Türk El Sanatları Böl. Öğretim Elemanları Sergisi...  13/11/2003 - 25/11/2003
  23  Ulucakhöyük (Prehistorya 10000-8000) maketi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  01/01/2003 -
  24  18. Yüzyılda İzmir Kemeraltı Bölgesi Maketi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  01/01/2003 -
  25  Geleneksel Türk El Sanatları Böl. Öğretim Elemanları Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Ser...  17/06/2002 - 30/06/2002
  26  Amasya Yalıboyu Evleri Maketi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  01/01/2002 -
  27  19.Yüzyılda İzmir Pasaport İskelesi Maketi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  01/01/2002 -
  28  Geleneksel Türk El Sanatları Böl. Öğretim Elemanları Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Ser...  01/02/1999 - 14/02/1999
  29  Geleneksel Türk El Sanatları Böl. Öğretim Elemanları Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Ser...  25/11/1998 - 27/11/1998
 • NO Görev
  1 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ağustos 2019-Devam ediyor
  2 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2017-Devam ediyor
  3 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2017-Devam ediyor
  4 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2017-Devam ediyor
  5 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Aralık 2016- Aralık 2019
  6 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Başkanı, Nisan 2014- Nisan 2017
  7 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2011- Ocak 2014
  8 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ocak 2011- Ekim 2013
  9 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2009- Aralık 2012
  10 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2008- Mart 2011
  11 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2006- Aralık 2009
  12 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2003- Aralık 2006