DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor OYA SİPAHİOĞLU
FACULTY OF FINE ARTS DEPARTMENT OF TRADITIONAL TURKISH ARTS RUG - CARPET - CONSERVATION OF TEXTILES
E-Mail :   oya.sipahi@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 2389075 - 258
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı  1983
Master's Degree  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı  1992
Competency in Arts  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı  1997
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2000
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Sanatlar  2008
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2013
NO NAME YEAR
1  İzmir Şark Sanayii Kumpanyası Tekstil Fabrikasının 1924 yılında Karadeniz Bölgesinde Yaptırdığı "Pam...  2012
2  Ev-Atölye Sistemi İçerisinde Geleneksel Yazma Baskıcılığının Üretimine Mardin ve İzmir'den Birer Örn...  2012
3  İzmir'de Geleneksel Yazma Baskıcılığının Son Temsilcilerinden "Şener Özgeldi"...  2006
4  Avrupalı Ressamların Tablolarında Yer Alan Türk Halıları ve Adlandırma Sorunu...  1998
5  Küçük Kentlerde Yer Alan Etnografya Müzelerinin Sorunlarının Tire Müzesi Örneğinde Değerlendirilmesi...  1998
NO NAME DATE
1  17. Yüzyılda Bursa?da Dokuma Loncası ve Dokumacı Kadınlar...
 13/10/2012 - 16/10/2012
2  Osmanlı Sarayında İtalyan Dokumaları ve Türk Dokumalarına Etkisi...
 17/09/2012 - 21/09/2012
3  Sümerbank Basma Fabrikalarında Üretilmiş Olan Tekstillerin Toplumdaki Yeri Ve Önemi...
 19/11/2009 - 20/11/2009
4  Cumhuriyet Dönemi Kadın Giyiminde Sümerbank Basmaları...
 13/10/2009 - 16/10/2009
5  Dolmabahçe Sarayı'nda Bulunan Döşemelik Kumaş Desenlerine Dönemin Sanat Akımlarının Etkisi...
 23/11/2006 - 26/11/2006
6  El Sanatlarında Koleksiyonculuğun Önemi ve Bir Örnek "Nesrin Mavitan"...
 16/11/2006 - 18/11/2006
7  Nesrin Mavitan Koleksiyonunda Yer Alan Meyve Konulu Oyalar...
 07/04/2004 - 08/04/2004
8  Geleneksel Kumaş Desenlerimizin Geliştirilmesine ve Kullanılmasına Yönelik Öneri ve Uygulamalar...
 13/11/2002 - 15/11/2002
9  Bergama Müzesi Örneğinde Geleneksel Tekstillerin Sunumu ve Öneriler...
 16/04/2002 - 16/04/2002
10  İzmir Etnografya Müzesinde Bulunan İşlemeli Tekstiller...
 17/05/2000 - 18/05/2000
11  Tire Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Bulunan İşlemeli Tekstiller...
 12/05/1999 - 13/05/1999
12  Osmanlı Saray Kumaşlarından Seraser'in Vesikalarla Tanıtımı...
 25/11/1998 - 27/11/1998
13  Kızılderili Kilimleri ile Türk Kilimleri Arasındaki Geleneksel Yaşam Biçimlerine Dayalı Benzerlikler...
 13/05/1994 - 14/05/1994
NO NAME DATE
1  İzmir ve Çevresinde Halı Üretim Merkezlerinde Yaşayan Ailelerde ve Özel Koleksiyonlarda Bulunan Türk Halı Örneklerinin Belgelenmesi ve Desen Arşivi Oluşturulması...  6/1998 - 6/2001
2  İnternet Kanalıyla Dünyada Tekstil Restorasyon ve Konservasyon Merkezlerinin Belirlenmesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı-Kilim Restorasyon Laboratuvarına Uzmanlık Kütüphanesi Oluşturulması...  9/1998 - 7/2000
NO NAME DATE
1  Ustalar ile Lif Tekstil Sanatları Sergisi, Karma Sergi...  26/04/2013 - 26/08/2013
2  Batik Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  09/04/2013 - 19/04/2013
3  Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali Tekstil Sanatı Grup Sergisi, Bienaller, Trianel...  10/11/2012 - 23/11/2012
4  Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali Ustalardan Çağdaş Tekstil sanatı Sergisi, Bien...  08/10/2012 - 18/10/2012
5  Büyük Buluşma 2011 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  02/11/2011 - 29/11/2011
6  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  10/07/2011 - 30/07/2011
7  Türk Sanatları Karma Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  04/03/2011 - 14/04/2011
8  DEÜ. Güzel Sanatlar Fak. Öğ. Üyesi Oya Spahioğlu, Atilla C. Kılıç ve Filiz Adıgüzel Grup Sergisi, T...  08/03/2010 - 20/03/2010
9  Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elamanları Sergisi, Karma Sergi...  23/02/2010 - 06/03/2010
10  DEÜ.Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  10/07/2009 - 30/07/2009
11  Uluslararası Güzel Sanatlarda Selçukludan Günümüze Mevlana Bienali, Bienaller, Trianeler...  12/10/2008 - 15/10/2008
12  Manisa Şehzadeler Sarayı(Saray-ı Amire)Canlandırma Maketi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  10/09/2008 - 10/09/2008
13  İzmirli Sanatçılar Resim Heykel Seramik Özgün Baskı Sergisi, Devlet Resim ve Heykel Sergisi...  21/03/2008 - 11/04/2008
14  GSF. Gelenksel El Sanatları Böl. Öğretim Elemanları sergisi, Karma Sergi...  25/02/2008 - 29/02/2008
15  Tekstil ve Seramik Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  11/06/2007 - 16/06/2007
16  Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  16/11/2006 - 30/11/2006
17  Batik Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  13/05/2006 - 23/05/2006
18  Batik Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  15/03/2006 - 30/03/2006
19  "Troia VI. Katmanı"aşağı şehir maketi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  01/01/2005 -
20  Geleneksel Türk El sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  25/05/2004 - 18/06/2004
21  8 Ulusal El Sanatları Sempozyumu Geleneksel Türk El Sanatları Böl. Öğretim Elemanları Sergisi, Ünive...  13/11/2003 - 25/11/2003
22  Ulucakhöyük (Prehistorya 10000-8000) maketi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  01/01/2003 -
23  18. Yüzyılda İzmir Kemeraltı Bölgesi Maketi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  01/01/2003 -
24  Geleneksel Türk El Sanatları Böl. Öğretim Elemanları Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  17/06/2002 - 30/06/2002
25  Amasya Yalıboyu Evleri Maketi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  01/01/2002 -
26  19.Yüzyılda İzmir Pasaport İskelesi Maketi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  01/01/2002 -
27  Geleneksel Türk El Sanatları Böl. Öğretim Elemanları Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  01/02/1999 - 14/02/1999
28  Geleneksel Türk El Sanatları Böl. Öğretim Elemanları Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  25/11/1998 - 27/11/1998
NO Görev
1 Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Başkanı, Nisan 2014-Devam ediyor
2 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2011- Ocak 2014
3 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyeliği, Ocak 2011- Ekim 2013
4 Güzel Sanatlar Fakültesi Cilt Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2009- Aralık 2012
5 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2008- Mart 2011
6 Güzel Sanatlar Fakültesi Cilt Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2006- Aralık 2009
7 Güzel Sanatlar Fakültesi Cilt Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2003- Aralık 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi