En

DOÇ.DR. EMEL KURUOĞLU KANDEMİR FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  1983
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü  1993
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Nicel Karar Yöntemleri  2014
 • NO AD YIL
  1  The Analysis of healthy lifestyle behaviors of women working in greenhouses in Menderes District of ...  2017
  2  Tıp Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Uyku Kalitesine Etkisi...  2015
  3  Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of crite...  2015
  4  An Application of Analytical Hierarchy Process for Simulation Software Selection in Education Area...  2013
  5  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  6  Entropy Applications for Customer Satisfaction Survey in Information Theory...  2011
  7  Sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların rahim ağzı kanseri aşısı ile ilgili bilgilendir...  2011
  8  Birinci basamak hekimleri yaşam tarzı değişiklikleri konusunda ne kadar kararlı?...  2011
  9  Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye ...  2011
  10  Aktif Eğitimde Uygulamalı Bitirme Projesi: Yeşilkart Verme Kararı...  2010
  11  Education Levels and Household Location Preferences: A Case Study of Turkey...  2010
  12  An Application of Entropy in Survey Scale...  2009
  13  Young people benefit from comprehensive education on reproductive health...  2009
  14  Diyabet hastalarının özbakım bilinci...  2009
  15  En Etkin Bilgisayarın Oluşturulması İçin Parça Seçiminde Önceliklerin Belirlenmesi...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Obezite Risk Faktörlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri ile Belirlenmesi... 25/10/2017 - 27/10/2017
  2  Büyük Veri ve Bankacılık Uygulamaları Simülasyonu... 05/10/2017 - 07/10/2017
  3  Bulanık DEMATEL ve Bulanık AHP Kullanarak Tedarikçi Seçimi ve Görsel Program Uygulaması... 05/10/2017 - 08/10/2017
  4  Tedarik Zinciri Ağı İçin Karşılaştırmalı Modeller... 02/06/2016 - 04/06/2016
  5  Üniversite Öğrencilerinde İçecek Tüketimi ile Obezite İlişkisi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  6  Measurement of Alexithymia Level Among Unıversity Students: Its Place in Communication... 07/05/2015 - 12/05/2015
  7  Comparison of the Statistical Iterative Method with the Linear or Non-Linear Filtering Methods in Im... 07/05/2015 - 12/05/2015
  8  Sağlıklı Çocuk İzleminde Ailelerin Hekim Seçme Kararını Neler Etkiliyor? "Analitik Hiyerarş... 06/11/2014 - 09/11/2014
  9  Diş Fırçalama Sıklığını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Sıralı Logit ve Entropi Yaklaşım... 22/05/2014 - 25/05/2014
  10  TIPTA UZMANLIK SEÇİMİNDE KARAR VERME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK BİR ARAÇ OLARAK KARAR DESTEK ... 20/03/2014 - 20/03/2014
  11  Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığının uyku kalitesi üzerine etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  12  Gürültü Azaltmada Bulanık Entropi Yöntemlerinin Karşılaştırılması... 24/05/2013 - 28/05/2013
  13  The effect of internet addiction on sleep quality of preclinical medical students... 16/05/2013 - 19/05/2013
  14  Sigara kullanımına başlamaya neden olan etkenlerin cinsiyet açısından farkları... 09/11/2012 - 11/11/2012
  15  Birinci Basamakta Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde JNC 7 Tanı ve Tedavi Kılavuzunun Kullanımı ... 24/05/2012 - 26/05/2012
  16  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  17  Birinci Basamakta Vulvovajinal KandidiazisTanısında Sendromik Tanı Kriterlerinin Kullanımı İç... 18/11/2011 - 20/11/2011
  18  How much are primary care physicans determined regarding lifestyle changes?... 13/10/2011 - 16/10/2011
  19  Görüntü İşlemede Bulanık Entropi... 26/05/2011 - 29/05/2011
  20  Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Kadınların Rahim Ağzı Kanseri Aşısı ile İlgili Bilgilenme... 18/05/2011 - 22/05/2011
  21  Hastalarin Aile Hekimi Secim Kriterleri ve Onceliklerinin Belirlenmesine 'Analitik Hiyerarsi Sureci'... 18/05/2011 - 22/05/2011
  22  Birinci Basamak Hekimleri Yaşam Tarzı Değişikliklerinde Ne Kadar Kararlı... 18/05/2011 - 22/05/2011
  23  ENTROPY APPLICATIONS FOR CUSTOMER SATISFACTION SURVEY IN INFORMATION THEORY... 03/06/2010 - 05/06/2010
  24  Selection of the Most Appropriate Outgoing Students for the Erasmus Program by Using Fuzzy AHP Based... 03/06/2010 - 05/06/2010
  25  Cell Count Using Fuzzy Entropy... 03/06/2010 - 05/06/2010
  26  Logistic Regression Model in Diagnosis of Anemia Disease... 03/06/2010 - 05/06/2010
  27  Genelleştirilmiş Bulanık Entropi... 28/05/2010 - 30/05/2010
  28  A multidisciplinary special study module research: Treatment compliance of patients with hypertensio... 06/05/2010 - 06/09/2010
  29  Türkiye'de Kadın Suçluluğunun Bazı Değişkenler Açısından İstatistiksel Değerlendirmesi... 13/10/2009 - 15/10/2009
  30  Kadınlara Yeşilkart Verilmesi Kararının Yeni Bilgi Kazanımı Yaklaşımı İle İncelenmesi... 13/10/2009 - 15/10/2009
  31  Seracılık Alanında Çalışan Kadınların Sağlıklı Yaşam Konusunda Tutum ve Davranışların... 13/10/2009 - 15/10/2009
  32  Who Uses Internet Banking in Turkey and Why?... 13/07/2009 - 14/07/2009
  33  Lise Öğrencilerinin Ağız-Diş Sağlığı Değerlendirmesinde Lojistik Regresyon Yaklaşımı... 27/05/2009 - 29/05/2009
  34  Lojistik Regresyon Modeli İle Yeşilkart Başvurusunun Değerlendirilmesi... 28/08/2008 - 30/08/2008
  35  Aktif Eğitimde Uygulamalı Bitirme Projesi: Yeşilkart Verme Kararı... 07/06/2008 - 08/06/2008
  36  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye ... 07/06/2008 - 08/06/2008
  37  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Balçova İlçesi Halkının Sağlık... 07/06/2008 - 08/06/2008
  38  Kaymakamların Yardım Verme Kriterleri Değerlendirmesine AHP Yaklaşımı... 28/05/2008 - 30/05/2008
  39  Simulasyon Yazilim Paketi Seçimi İçin Analitik Hiyerarşi Süreci Modeli ... 28/05/2008 - 30/05/2008
  40  Kaygı Ölçeği ve ANCOVA İle Bilgisayar Kaygısında Eğitim Faktörünün İncelenmesi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  41  Acil Servis Hastalarına Yapılan Müdahaleler ve Doktor Hak Edişleri Arasındaki İlişkinin İnce... 27/05/2008 - 30/05/2008
  42  Education on reproductive health: It works!... 09/05/2008 - 11/05/2008
  43  EEG Verilerinin Korelasyon ve Kümeleme Analizi ile İncelenmesi... 21/02/2008 - 23/02/2008
  44  Evaluation and Comparison of EEG Data Using Entropy, Spectral Entropy and Relative Entropy Measures... 21/02/2008 - 23/02/2008
  45  EEG Verilerinin Bir Örneklem Üzerinde Varyans Çözümlemesi İle İncelenmesi... 21/02/2008 - 23/02/2008
  46  Yardımcı Üreme Tekniklerinde Kullanılan Tese ve Mikrotese Yöntemlerinin İki Örneklem Oran Tes... 05/09/2007 - 08/09/2007
  47  Tüp Bebek Yönteminde Kullanılan Primolut-N İlacının Gebelik Durumuna Etkisinin Lojistik Regres... 05/09/2007 - 08/09/2007
  48  Multidisipliner Bir Calisma Modulu Arastirmasi: Diyabet Hastalarinin Ozbakim Bilinci... 09/06/2007 - 10/06/2007
  49  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  50  Öğrencilerde Bilgisayar Kaygısının Karşılaştırılması... 20/05/2007 - 24/05/2007
  51  İşitsel Uyarana Karşı EEG Yanıtlarını, Süpürümler Arası Çözümleme Yaklaşımı... 09/05/2007 - 11/05/2007
  52  Her Kullanıcı İçin Farklı Bir En İyi Bilgisayar... 02/09/1998 - 06/09/1998
  53  İstatistiksel Kalite Kontrolünde Karar Destek Sistemi Uygulaması... 27/11/1995 - 29/11/1995
  54  Shewhart Kartlarında Tasarım Parametrelerinin Elde Edilmesi... 11/11/1993 - 12/11/1993
 • NO AD YIL
  1  Tedarik Zinciri Yönetimi için Bulanik Karar Modelleme...  2018
  2  dBASE (Yeni Başlayanlar İçin)...  1992
 • NO AD TARIH
  1  Aile Hekimi Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve AHP Modelinde Uygulanması...  9/2008 - 9/2010
  2  'Ağız ve Diş Sağlığı' Projesi...  11/2007 - 11/2008
  3  Leylekten Gunumuze Ureme Sagligi Projesi (LGUS)...  11/2006 - 11/2006
  4  Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bilişim Teknolojisi Kararlarında Uygulanması...  7/1996 - 7/1998
  5  Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bilişim Teknolojisi Kararlarında Uygulanması...  7/1996 - 7/1998
 • NO AD YIL
  1  NSERC-CANADA  2000
 • NO Görev
  1 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Kasım 2016- Ekim 2017
  2 Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Ekim 2013- Ocak 2014
  3 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Temmuz 2010- Haziran 2010
  4 Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Haziran 2010- Temmuz 2013
  5 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2009- Şubat 2010
  6 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2006- Şubat 2009
  7 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2000- Eylül 2000