Tr

Associate Professor EMEL KURUOĞLU KANDEMİR FACULTY OF SCIENCES DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  1983
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü  1993
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  1998
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Fen-Edebiyat Fakültesi  2000
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Fen Fakültesi Nicel Karar Yöntemleri  2014
 • NO NAME YEAR
  1  Development of clinical risk assessment tool for osteoporosis (OSTEORISKAPP) using syndromic approac...  2018
  2  The Analysis of healthy lifestyle behaviors of women working in greenhouses in Menderes District of ...  2017
  3  Tıp Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Uyku Kalitesine Etkisi...  2015
  4  Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of crite...  2015
  5  An Application of Analytical Hierarchy Process for Simulation Software Selection in Education Area...  2013
  6  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  7  Entropy Applications for Customer Satisfaction Survey in Information Theory...  2011
  8  Sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların rahim ağzı kanseri aşısı ile ilgili bilgilendir...  2011
  9  Birinci basamak hekimleri yaşam tarzı değişiklikleri konusunda ne kadar kararlı?...  2011
  10  Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye ...  2011
  11  Aktif Eğitimde Uygulamalı Bitirme Projesi: Yeşilkart Verme Kararı...  2010
  12  Education Levels and Household Location Preferences: A Case Study of Turkey...  2010
  13  An Application of Entropy in Survey Scale...  2009
  14  Young people benefit from comprehensive education on reproductive health...  2009
  15  Diyabet hastalarının özbakım bilinci...  2009
  16  En Etkin Bilgisayarın Oluşturulması İçin Parça Seçiminde Önceliklerin Belirlenmesi...  1997
 • NO NAME DATE
  1  Karışım Liflerinde Bulanık Görüntü Filtreleme ile Gürültü Giderme... 26/06/2018 - 29/06/2018
  2  Bulanık Dematel Modeli ile Sigara Kullanan Kişilerin Diş Macunu Seçim Kriterlerinin Sıralanmas... 26/06/2018 - 29/06/2018
  3  Obezite Risk Faktörlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri ile Belirlenmesi... 25/10/2017 - 27/10/2017
  4  Büyük Veri ve Bankacılık Uygulamaları Simülasyonu... 05/10/2017 - 07/10/2017
  5  Bulanık DEMATEL ve Bulanık AHP Kullanarak Tedarikçi Seçimi ve Görsel Program Uygulaması... 05/10/2017 - 08/10/2017
  6  Tedarik Zinciri Ağı İçin Karşılaştırmalı Modeller... 02/06/2016 - 04/06/2016
  7  Üniversite Öğrencilerinde İçecek Tüketimi ile Obezite İlişkisi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  8  Measurement of Alexithymia Level Among Unıversity Students: Its Place in Communication... 07/05/2015 - 12/05/2015
  9  Comparison of the Statistical Iterative Method with the Linear or Non-Linear Filtering Methods in Im... 07/05/2015 - 12/05/2015
  10  Sağlıklı Çocuk İzleminde Ailelerin Hekim Seçme Kararını Neler Etkiliyor? "Analitik Hiyerarş... 06/11/2014 - 09/11/2014
  11  Diş Fırçalama Sıklığını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Sıralı Logit ve Entropi Yaklaşım... 22/05/2014 - 25/05/2014
  12  TIPTA UZMANLIK SEÇİMİNDE KARAR VERME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK BİR ARAÇ OLARAK KARAR DESTEK ... 20/03/2014 - 20/03/2014
  13  Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığının uyku kalitesi üzerine etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  14  Gürültü Azaltmada Bulanık Entropi Yöntemlerinin Karşılaştırılması... 24/05/2013 - 28/05/2013
  15  The effect of internet addiction on sleep quality of preclinical medical students... 16/05/2013 - 19/05/2013
  16  Sigara kullanımına başlamaya neden olan etkenlerin cinsiyet açısından farkları... 09/11/2012 - 11/11/2012
  17  Birinci Basamakta Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde JNC 7 Tanı ve Tedavi Kılavuzunun Kullanımı ... 24/05/2012 - 26/05/2012
  18  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  19  Birinci Basamakta Vulvovajinal KandidiazisTanısında Sendromik Tanı Kriterlerinin Kullanımı İç... 18/11/2011 - 20/11/2011
  20  How much are primary care physicans determined regarding lifestyle changes?... 13/10/2011 - 16/10/2011
  21  Görüntü İşlemede Bulanık Entropi... 26/05/2011 - 29/05/2011
  22  Hastalarin Aile Hekimi Secim Kriterleri ve Onceliklerinin Belirlenmesine 'Analitik Hiyerarsi Sureci'... 18/05/2011 - 22/05/2011
  23  Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Kadınların Rahim Ağzı Kanseri Aşısı ile İlgili Bilgilenme... 18/05/2011 - 22/05/2011
  24  Birinci Basamak Hekimleri Yaşam Tarzı Değişikliklerinde Ne Kadar Kararlı... 18/05/2011 - 22/05/2011
  25  Logistic Regression Model in Diagnosis of Anemia Disease... 03/06/2010 - 05/06/2010
  26  Selection of the Most Appropriate Outgoing Students for the Erasmus Program by Using Fuzzy AHP Based... 03/06/2010 - 05/06/2010
  27  Cell Count Using Fuzzy Entropy... 03/06/2010 - 05/06/2010
  28  ENTROPY APPLICATIONS FOR CUSTOMER SATISFACTION SURVEY IN INFORMATION THEORY... 03/06/2010 - 05/06/2010
  29  Genelleştirilmiş Bulanık Entropi... 28/05/2010 - 30/05/2010
  30  A multidisciplinary special study module research: Treatment compliance of patients with hypertensio... 06/05/2010 - 06/09/2010
  31  Seracılık Alanında Çalışan Kadınların Sağlıklı Yaşam Konusunda Tutum ve Davranışların... 13/10/2009 - 15/10/2009
  32  Kadınlara Yeşilkart Verilmesi Kararının Yeni Bilgi Kazanımı Yaklaşımı İle İncelenmesi... 13/10/2009 - 15/10/2009
  33  Türkiye'de Kadın Suçluluğunun Bazı Değişkenler Açısından İstatistiksel Değerlendirmesi... 13/10/2009 - 15/10/2009
  34  Who Uses Internet Banking in Turkey and Why?... 13/07/2009 - 14/07/2009
  35  Lise Öğrencilerinin Ağız-Diş Sağlığı Değerlendirmesinde Lojistik Regresyon Yaklaşımı... 27/05/2009 - 29/05/2009
  36  Lojistik Regresyon Modeli İle Yeşilkart Başvurusunun Değerlendirilmesi... 28/08/2008 - 30/08/2008
  37  Aktif Eğitimde Uygulamalı Bitirme Projesi: Yeşilkart Verme Kararı... 07/06/2008 - 08/06/2008
  38  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye ... 07/06/2008 - 08/06/2008
  39  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Balçova İlçesi Halkının Sağlık... 07/06/2008 - 08/06/2008
  40  Kaymakamların Yardım Verme Kriterleri Değerlendirmesine AHP Yaklaşımı... 28/05/2008 - 30/05/2008
  41  Simulasyon Yazilim Paketi Seçimi İçin Analitik Hiyerarşi Süreci Modeli ... 28/05/2008 - 30/05/2008
  42  Kaygı Ölçeği ve ANCOVA İle Bilgisayar Kaygısında Eğitim Faktörünün İncelenmesi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  43  Acil Servis Hastalarına Yapılan Müdahaleler ve Doktor Hak Edişleri Arasındaki İlişkinin İnce... 27/05/2008 - 30/05/2008
  44  Education on reproductive health: It works!... 09/05/2008 - 11/05/2008
  45  EEG Verilerinin Korelasyon ve Kümeleme Analizi ile İncelenmesi... 21/02/2008 - 23/02/2008
  46  Evaluation and Comparison of EEG Data Using Entropy, Spectral Entropy and Relative Entropy Measures... 21/02/2008 - 23/02/2008
  47  EEG Verilerinin Bir Örneklem Üzerinde Varyans Çözümlemesi İle İncelenmesi... 21/02/2008 - 23/02/2008
  48  Yardımcı Üreme Tekniklerinde Kullanılan Tese ve Mikrotese Yöntemlerinin İki Örneklem Oran Tes... 05/09/2007 - 08/09/2007
  49  Tüp Bebek Yönteminde Kullanılan Primolut-N İlacının Gebelik Durumuna Etkisinin Lojistik Regres... 05/09/2007 - 08/09/2007
  50  Multidisipliner Bir Calisma Modulu Arastirmasi: Diyabet Hastalarinin Ozbakim Bilinci... 09/06/2007 - 10/06/2007
  51  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  52  Öğrencilerde Bilgisayar Kaygısının Karşılaştırılması... 20/05/2007 - 24/05/2007
  53  İşitsel Uyarana Karşı EEG Yanıtlarını, Süpürümler Arası Çözümleme Yaklaşımı... 09/05/2007 - 11/05/2007
  54  Her Kullanıcı İçin Farklı Bir En İyi Bilgisayar... 02/09/1998 - 06/09/1998
  55  İstatistiksel Kalite Kontrolünde Karar Destek Sistemi Uygulaması... 27/11/1995 - 29/11/1995
  56  Shewhart Kartlarında Tasarım Parametrelerinin Elde Edilmesi... 11/11/1993 - 12/11/1993
 • NO NAME YEAR
  1  Tedarik Zinciri Yönetimi için Bulanik Karar Modelleme...  2018
  2  dBASE (Yeni Başlayanlar İçin)...  1992
 • NO NAME DATE
  1  Aile Hekimi Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve AHP Modelinde Uygulanması...  9/2008 - 9/2010
  2  'Ağız ve Diş Sağlığı' Projesi...  11/2007 - 11/2008
  3  Leylekten Gunumuze Ureme Sagligi Projesi (LGUS)...  11/2006 - 11/2006
  4  Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bilişim Teknolojisi Kararlarında Uygulanması...  7/1996 - 7/1998
  5  Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bilişim Teknolojisi Kararlarında Uygulanması...  7/1996 - 7/1998
 • NO NAME YEAR
  1  NSERC-CANADA  2000
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Vice Director of The Institute, November 2016- October 2017
  2 Faculty of Sciences , Member of The Faculty Council, October 2013- January 2014
  3 Faculty of Arts and Sciences , Member of The Faculty Council, July 2010- June 2010
  4 Faculty of Sciences , Member of The Faculty Council, June 2010- July 2013
  5 Faculty of Arts and Sciences İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı , Director of Science Branch, February 2009- February 2010
  6 Faculty of Arts and Sciences İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı , Director of Science Branch, February 2006- February 2009
  7 Faculty of Arts and Sciences İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı , Director of Science Branch, February 2000- September 2000