En

PROF.DR. İSA GÖKLER FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BOTANİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik  1982
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Sistematigi  1984
  Doktora  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji  1988
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  1989
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi  1994
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2000
 • NO AD YIL
  1  Volatile Components of Some Selected Turkish Liverworts...  2018
  2  Kütahya İli Ciğerotu (Marchantiophyta) Florasına Katkılar (Türkiye)...  2018
  3  Determination of fatty acids and elemants in Allium nemrutdaghense Kit Tan & F. Sorger endemic plant...  2017
  4  Contributions to the liverworts flora of Uşak province...  2017
  5  Çanakkale İli Boynuzsu Otları ve Ciğerotları Üzerine Taksonomik ve Ekolojik Bir Araştırma...  2015
  6  Research on misconceptions of 11th class students about the subjects of adhesion, cohesion and water...  2012
  7  Effect of model based on constructivist learning approach in teaching some unusual cellular terms (c...  2012
  8  In secondary school pupils alternative views about inorganic substances and their metabolic effect i...  2012
  9  Doğa Eğitimi ve Bağyurdu - Ovacık ( İzmir ) Beldesi'nin Biyolojik Çeşitliliğinin Doğa Eğit...  2012
  10  Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlar...  2010
  11  Studies on the Hornworts and Liverworts Flora of Antalya....  2007
  12  Macrofungi of Bekilli (Denizli) district....  2006
  13  The improvement of ecology teaching in secondary schools: effects of concept maps in the restructuri...  2006
  14  Liverworts (Marchantiopsida) of the Dilek Peninsula National Park....  2002
  15  Isolation, Characterization and Numerical Taxonomy of Novel Oxalate-oxidizing Bacteria....  2002
  16  Türkiye mikoflorası için Antalya yöresinden yeni kayıtlar....  2000
  17  A New Liverwort for the Flora of Turkey....  2000
  18  Macrofungi of İzmir Province....  1999
  19  Kazdağı Milli Parkı ve Çevresi Ciğerotlarının Taksonomisi ve Ekolojisi....  1999
  20  A New Aquatic Liverwort for the Flora of Turkey....  1998
  21  Liverworts (Marchantiopsida) of the Altındere Valley National Park....  1998
  22  Liverworts of Turkish Thrace...  1996
  23  Kütahya İli Ciğerotları Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Bir Araştırma....  1994
  24  Radyoaktif Kirlenmenin Sessiz Tanıkları Olarak Bitkiler....  1994
  25  Bazı Batı Anadolu Ciğerotları Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik İncelemeler,...  1993
  26  Az Bilinen Biyolojik Zenginliğimiz Ciğerotları....  1993
  27  Ege Bölgesi Ciğerotları Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma. ...  1993
  28  Batı Anadolu Ciğerotları Üzerine Bir Araştırma....  1992
  29  Liverworts of Turkey and their position in South-West Asia...  1991
  30  Türkiye Ciğerotları Florasına Yeni Bir Kayıt, Lejeunea lamacerina (Steph.) Schiffn....  1989
  31  An Investigation on the Liverworts (Hepaticae) of Black Sea Region....  1989
  32  Türkiye İçin Yeni Bir Ciğerotu, Ricciocarpos natans (L.) Corda....  1989
  33  Ecology of West Anatolian Liverworts...  1988
  34  Ciğerotlarının (Hepaticae) Tayininde Kullanılan Yöntemler Hakkında Son Görüşler....  1987
  35  A New Record for Turkey, Porella thuja (Dicks.) C. Jens....  1987
  36  Checklist of Liverworts (Hepaticae) Recorded from Turkey....  1986
  37  Türkiye'de Yayılış Gösteren Bazı Ciğerotları (Hepaticae) Üzerinde Taksonomik Araştırmalar...  1986
  38  Türkiye'de Yayılış Gösteren Bazı Ciğerotları (Hepaticae) Üzerinde Taksonomik Araştırmalar...  1986
  39  A new record for Turkey, Pellia neesiana (Gottsche) Limpr....  1984
 • NO AD TARİH
  1  Karadeniz Bölgesi Ciğerotları ve Floramızdaki Yeri... 25/08/2008 - 29/08/2008
  2  Volatile components of Turkish Liverworts... 11/10/2007 - 12/10/2007
  3  Fen Bilimleri Alanında Yayınlanan Makalelerin Bilim Dallarına, Yıllara ve Yayınlanan Dergilerin... 26/09/2005 - 28/09/2005
  4  Volatile components of selected Turkish liverworts... 04/09/2005 - 07/09/2005
  5  Muğla İli Ciğerotları.... 05/10/2001 - 08/10/2001
  6  İlköğretim Okulu ÖğretmenlerininÖğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişk... 07/06/2001 - 09/06/2001
  7  Bilecik İli Ciğerotları (Marchantiopsida)... 23/09/1999 - 25/09/1999
  8  Kurak Ortamda Sıralı Değişim Kademelenmeleri, Çevre Eğitimi: Metot ve Özel Konular... 21/07/1997 - 27/07/1997
  9  Studies on the Liverwort Flora of North Anatolia and Caucasus Regions, Plant Life in Southwest Asia... 21/05/1995 - 28/05/1995
  10  İstanbul İli (A1) Ciğerotları (Marchantiopsida).... 06/06/1994 - 08/06/1994
  11  Artvin İli (A4, A5) Ciğerotları (Marchantiopsida). Fırat Univ.... 24/06/1992 - 27/06/1992
 • NO AD YIL
  1  Bitki Sistematiği...  2010
  2  Çiçekli Bitkiler...  2010
  3  Canlılar Bilimi...  1999
  4  I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu Bildirileri...  1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bitki yapısı ve İşlevi Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencileri İçin Biyoloji 1...  2019
  2  Çiçeksiz ve Çiçekli Bitkilerde Üreme, Döllenme ve Gelişme. Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencileri İçin Biyoloji 1...  2019
  3  Medicinal Bryophytes Distributed in Turkey Plant and Human Health Vol 1. Ethnobotany and Physiology....  2018
  4  1. Bryofitler (Ciğerotları, Karayosunları ve Boynuzsu Otlar). 2. İletim Demetli Tohumsuz Bitkiler Raven Bitki Biyolojisi...  2016
  5  Bryophyta Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol. 11....  2000
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye'de yayılış gösteren Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758) türünün gastrointestinal helmint faunasının araştırılması....  11/2017 - /
  2  Batı Toroslar (C12- Antalya, Burdur, Isparta) Ciğerotu Florasının Araştırılması...  5/2004 - 5/2006
  3  Güneybatı Anadolu Bölgesi (C11) Ciğerotları (Hepaticae) Florasının Araştırılması...  12/1992 - 12/1994
  4  Türkiye Ciğerotları Ve Boynuzsu Otlar Veri Tabanı...  12/1992 - 12/1994
  5  Marmara, Batı Karadeniz ve İçbatı Anadolu Ciğerotları (Hepaticae) Üzerinde Taksonomik Araştırmalar ve Ekolojik Gözlemler...  12/1991 - 12/1994
  6  Batı Anadolu Bölgesi Ciğerotlarının (Hepaticae) Morfolojisi, Anatomisi ve Sistematiği Üzerinde Bir Araştırma...  12/1985 - 12/1988
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü 2547 Sayılı Kanunun 58/k Maddesi Kapsamındaki Faaliyet ve Projeleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Aralık 2018-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Tasarım ve Yenilik Faaliyet ve Projelerini Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Aralık 2018-Devam ediyor
  3 Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2018-Devam ediyor
  4 Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2015- Eylül 2018
  5 Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2015- Şubat 2018
  6 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2015- Şubat 2018
  7 Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2015- Ocak 2018
  8 Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2012- Şubat 2015
  9 Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
  10 Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2012- Ocak 2012
  11 Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2008- Kasım 2011
  12 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2005- Nisan 2008
  13 Buca Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2002- Ekim 2002