En

PROF.DR. İSA GÖKLER FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BOTANİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik  1982
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Sistematigi  1984
  Doktora  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji  1988
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  1989
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi  1994
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2000
 • NO AD YIL
  1  Determination of fatty acids and elemants in Allium nemrutdaghense Kit Tan & F. Sorger endemic plant...  2017
  2  Contributions to the liverworts flora of Uşak province...  2017
  3  Çanakkale İli Boynuzsu Otları ve Ciğerotları Üzerine Taksonomik ve Ekolojik Bir Araştırma...  2015
  4  Research on misconceptions of 11th class students about the subjects of adhesion, cohesion and water...  2012
  5  Effect of model based on constructivist learning approach in teaching some unusual cellular terms (c...  2012
  6  In secondary school pupils alternative views about inorganic substances and their metabolic effect i...  2012
  7  Doğa Eğitimi ve Bağyurdu - Ovacık ( İzmir ) Beldesi'nin Biyolojik Çeşitliliğinin Doğa Eğit...  2012
  8  Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlar...  2010
  9  Studies on the Hornworts and Liverworts Flora of Antalya....  2007
  10  Macrofungi of Bekilli (Denizli) district....  2006
  11  The improvement of ecology teaching in secondary schools: effects of concept maps in the restructuri...  2006
  12  Isolation, Characterization and Numerical Taxonomy of Novel Oxalate-oxidizing Bacteria....  2002
  13  Liverworts (Marchantiopsida) of the Dilek Peninsula National Park....  2002
  14  Türkiye mikoflorası için Antalya yöresinden yeni kayıtlar....  2000
  15  A New Liverwort for the Flora of Turkey....  2000
  16  Macrofungi of İzmir Province....  1999
  17  Kazdağı Milli Parkı ve Çevresi Ciğerotlarının Taksonomisi ve Ekolojisi....  1999
  18  Liverworts (Marchantiopsida) of the Altındere Valley National Park....  1998
  19  A New Aquatic Liverwort for the Flora of Turkey....  1998
  20  Liverworts of Turkish Thrace...  1996
  21  Radyoaktif Kirlenmenin Sessiz Tanıkları Olarak Bitkiler....  1994
  22  Kütahya İli Ciğerotları Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Bir Araştırma....  1994
  23  Bazı Batı Anadolu Ciğerotları Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik İncelemeler,...  1993
  24  Az Bilinen Biyolojik Zenginliğimiz Ciğerotları....  1993
  25  Ege Bölgesi Ciğerotları Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma. ...  1993
  26  Batı Anadolu Ciğerotları Üzerine Bir Araştırma....  1992
  27  Liverworts of Turkey and their position in South-West Asia...  1991
  28  Türkiye Ciğerotları Florasına Yeni Bir Kayıt, Lejeunea lamacerina (Steph.) Schiffn....  1989
  29  An Investigation on the Liverworts (Hepaticae) of Black Sea Region....  1989
  30  Türkiye İçin Yeni Bir Ciğerotu, Ricciocarpos natans (L.) Corda....  1989
  31  Ecology of West Anatolian Liverworts...  1988
  32  Ciğerotlarının (Hepaticae) Tayininde Kullanılan Yöntemler Hakkında Son Görüşler....  1987
  33  A New Record for Turkey, Porella thuja (Dicks.) C. Jens....  1987
  34  Checklist of Liverworts (Hepaticae) Recorded from Turkey....  1986
  35  Türkiye'de Yayılış Gösteren Bazı Ciğerotları (Hepaticae) Üzerinde Taksonomik Araştırmalar...  1986
  36  Türkiye'de Yayılış Gösteren Bazı Ciğerotları (Hepaticae) Üzerinde Taksonomik Araştırmalar...  1986
  37  A new record for Turkey, Pellia neesiana (Gottsche) Limpr....  1984
 • NO AD TARİH
  1  Karadeniz Bölgesi Ciğerotları ve Floramızdaki Yeri... 25/08/2008 - 29/08/2008
  2  Volatile components of Turkish Liverworts... 11/10/2007 - 12/10/2007
  3  Fen Bilimleri Alanında Yayınlanan Makalelerin Bilim Dallarına, Yıllara ve Yayınlanan Dergilerin... 26/09/2005 - 28/09/2005
  4  Volatile components of selected Turkish liverworts... 04/09/2005 - 07/09/2005
  5  Muğla İli Ciğerotları.... 05/10/2001 - 08/10/2001
  6  İlköğretim Okulu ÖğretmenlerininÖğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişk... 07/06/2001 - 09/06/2001
  7  Bilecik İli Ciğerotları (Marchantiopsida)... 23/09/1999 - 25/09/1999
  8  Kurak Ortamda Sıralı Değişim Kademelenmeleri, Çevre Eğitimi: Metot ve Özel Konular... 21/07/1997 - 27/07/1997
  9  Studies on the Liverwort Flora of North Anatolia and Caucasus Regions, Plant Life in Southwest Asia... 21/05/1995 - 28/05/1995
  10  İstanbul İli (A1) Ciğerotları (Marchantiopsida).... 06/06/1994 - 08/06/1994
  11  Artvin İli (A4, A5) Ciğerotları (Marchantiopsida). Fırat Univ.... 24/06/1992 - 27/06/1992
 • NO AD YIL
  1  Bitki Sistematiği...  2010
  2  Çiçekli Bitkiler...  2010
  3  Canlılar Bilimi...  1999
  4  I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu Bildirileri...  1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  1. Bryofitler (Ciğerotları, Karayosunları ve Boynuzsu Otlar). 2. İletim Demetli Tohumsuz Bitkiler Raven Bitki Biyolojisi...  2016
  2  Bryophyta Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol. 11....  2000
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye'de yayılış gösteren Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758) türünün gastrointestinal helmint faunasının araştırılması....  11/2017 - /
  2  Batı Toroslar (C12- Antalya, Burdur, Isparta) Ciğerotu Florasının Araştırılması...  5/2004 - 5/2006
  3  Güneybatı Anadolu Bölgesi (C11) Ciğerotları (Hepaticae) Florasının Araştırılması...  12/1992 - 12/1994
  4  Türkiye Ciğerotları Ve Boynuzsu Otlar Veri Tabanı...  12/1992 - 12/1994
  5  Marmara, Batı Karadeniz ve İçbatı Anadolu Ciğerotları (Hepaticae) Üzerinde Taksonomik Araştırmalar ve Ekolojik Gözlemler...  12/1991 - 12/1994
  6  Batı Anadolu Bölgesi Ciğerotlarının (Hepaticae) Morfolojisi, Anatomisi ve Sistematiği Üzerinde Bir Araştırma...  12/1985 - 12/1988
 • NO Görev
  1 Fen Fakültesi Botanik Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2018-Devam ediyor
  2 Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2015-Devam ediyor
  3 Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2015- Şubat 2018
  4 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2015- Şubat 2018
  5 Fen Fakültesi Botanik Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2015- Ocak 2018
  6 Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2012- Şubat 2015
  7 Fen Fakültesi Botanik Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
  8 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2012- Ocak 2012
  9 Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2008- Kasım 2011
  10 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2005- Nisan 2008
  11 Buca Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2002- Ekim 2002