Tr

Professor Doctor İSA GÖKLER FACULTY OF SCIENCES DEPARTMENT OF BIOLOGY BOTANY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik  1982
  Master's Degree  Ege University Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Sistematigi  1984
  PhD (Doctorate)  Ege University Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji  1988
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi  1989
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi  1994
  Full Professor  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi  2000
 • NO NAME YEAR
  1  Determination of fatty acids and elemants in Allium nemrutdaghense Kit Tan & F. Sorger endemic plant...  2017
  2  Contributions to the liverworts flora of Uşak province...  2017
  3  Çanakkale İli Boynuzsu Otları ve Ciğerotları Üzerine Taksonomik ve Ekolojik Bir Araştırma...  2015
  4  Research on misconceptions of 11th class students about the subjects of adhesion, cohesion and water...  2012
  5  Effect of model based on constructivist learning approach in teaching some unusual cellular terms (c...  2012
  6  In secondary school pupils alternative views about inorganic substances and their metabolic effect i...  2012
  7  Doğa Eğitimi ve Bağyurdu - Ovacık ( İzmir ) Beldesi'nin Biyolojik Çeşitliliğinin Doğa Eğit...  2012
  8  Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlar...  2010
  9  Studies on the Hornworts and Liverworts Flora of Antalya....  2007
  10  Macrofungi of Bekilli (Denizli) district....  2006
  11  The improvement of ecology teaching in secondary schools: effects of concept maps in the restructuri...  2006
  12  Isolation, Characterization and Numerical Taxonomy of Novel Oxalate-oxidizing Bacteria....  2002
  13  Liverworts (Marchantiopsida) of the Dilek Peninsula National Park....  2002
  14  Türkiye mikoflorası için Antalya yöresinden yeni kayıtlar....  2000
  15  A New Liverwort for the Flora of Turkey....  2000
  16  Macrofungi of İzmir Province....  1999
  17  Kazdağı Milli Parkı ve Çevresi Ciğerotlarının Taksonomisi ve Ekolojisi....  1999
  18  Liverworts (Marchantiopsida) of the Altındere Valley National Park....  1998
  19  A New Aquatic Liverwort for the Flora of Turkey....  1998
  20  Liverworts of Turkish Thrace...  1996
  21  Radyoaktif Kirlenmenin Sessiz Tanıkları Olarak Bitkiler....  1994
  22  Kütahya İli Ciğerotları Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Bir Araştırma....  1994
  23  Bazı Batı Anadolu Ciğerotları Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik İncelemeler,...  1993
  24  Az Bilinen Biyolojik Zenginliğimiz Ciğerotları....  1993
  25  Ege Bölgesi Ciğerotları Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma. ...  1993
  26  Batı Anadolu Ciğerotları Üzerine Bir Araştırma....  1992
  27  Liverworts of Turkey and their position in South-West Asia...  1991
  28  Türkiye Ciğerotları Florasına Yeni Bir Kayıt, Lejeunea lamacerina (Steph.) Schiffn....  1989
  29  An Investigation on the Liverworts (Hepaticae) of Black Sea Region....  1989
  30  Türkiye İçin Yeni Bir Ciğerotu, Ricciocarpos natans (L.) Corda....  1989
  31  Ecology of West Anatolian Liverworts...  1988
  32  Ciğerotlarının (Hepaticae) Tayininde Kullanılan Yöntemler Hakkında Son Görüşler....  1987
  33  A New Record for Turkey, Porella thuja (Dicks.) C. Jens....  1987
  34  Checklist of Liverworts (Hepaticae) Recorded from Turkey....  1986
  35  Türkiye'de Yayılış Gösteren Bazı Ciğerotları (Hepaticae) Üzerinde Taksonomik Araştırmalar...  1986
  36  Türkiye'de Yayılış Gösteren Bazı Ciğerotları (Hepaticae) Üzerinde Taksonomik Araştırmalar...  1986
  37  A new record for Turkey, Pellia neesiana (Gottsche) Limpr....  1984
 • NO NAME DATE
  1  Karadeniz Bölgesi Ciğerotları ve Floramızdaki Yeri... 25/08/2008 - 29/08/2008
  2  Volatile components of Turkish Liverworts... 11/10/2007 - 12/10/2007
  3  Fen Bilimleri Alanında Yayınlanan Makalelerin Bilim Dallarına, Yıllara ve Yayınlanan Dergilerin... 26/09/2005 - 28/09/2005
  4  Volatile components of selected Turkish liverworts... 04/09/2005 - 07/09/2005
  5  Muğla İli Ciğerotları.... 05/10/2001 - 08/10/2001
  6  İlköğretim Okulu ÖğretmenlerininÖğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişk... 07/06/2001 - 09/06/2001
  7  Bilecik İli Ciğerotları (Marchantiopsida)... 23/09/1999 - 25/09/1999
  8  Kurak Ortamda Sıralı Değişim Kademelenmeleri, Çevre Eğitimi: Metot ve Özel Konular... 21/07/1997 - 27/07/1997
  9  Studies on the Liverwort Flora of North Anatolia and Caucasus Regions, Plant Life in Southwest Asia... 21/05/1995 - 28/05/1995
  10  İstanbul İli (A1) Ciğerotları (Marchantiopsida).... 06/06/1994 - 08/06/1994
  11  Artvin İli (A4, A5) Ciğerotları (Marchantiopsida). Fırat Univ.... 24/06/1992 - 27/06/1992
 • NO NAME YEAR
  1  Bitki Sistematiği...  2010
  2  Çiçekli Bitkiler...  2010
  3  Canlılar Bilimi...  1999
  4  I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu Bildirileri...  1996
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  1. Bryofitler (Ciğerotları, Karayosunları ve Boynuzsu Otlar). 2. İletim Demetli Tohumsuz Bitkiler Raven Bitki Biyolojisi...  2016
  2  Bryophyta Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol. 11....  2000
 • NO NAME DATE
  1  Türkiye'de yayılış gösteren Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758) türünün gastrointestinal helmint faunasının araştırılması....  11/2017 - /
  2  Batı Toroslar (C12- Antalya, Burdur, Isparta) Ciğerotu Florasının Araştırılması...  5/2004 - 5/2006
  3  Güneybatı Anadolu Bölgesi (C11) Ciğerotları (Hepaticae) Florasının Araştırılması...  12/1992 - 12/1994
  4  Türkiye Ciğerotları Ve Boynuzsu Otlar Veri Tabanı...  12/1992 - 12/1994
  5  Marmara, Batı Karadeniz ve İçbatı Anadolu Ciğerotları (Hepaticae) Üzerinde Taksonomik Araştırmalar ve Ekolojik Gözlemler...  12/1991 - 12/1994
  6  Batı Anadolu Bölgesi Ciğerotlarının (Hepaticae) Morfolojisi, Anatomisi ve Sistematiği Üzerinde Bir Araştırma...  12/1985 - 12/1988
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Sciences Botany , Director of Science Branch, January 2018-continues
  2 Fauna Ve Flora Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, September 2015-continues
  3 Faculty of Sciences Department of Biology , Director of Department, February 2015- February 2018
  4 Faculty of Sciences , Member of The Faculty Council, February 2015- February 2018
  5 Faculty of Sciences Botany , Director of Science Branch, January 2015- January 2018
  6 Fauna Ve Flora Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, February 2012- February 2015
  7 Faculty of Sciences Botany , Director of Science Branch, January 2012- January 2015
  8 Faculty of Sciences Molecular Biology , Deputy Director of Science Branch, January 2012- January 2012
  9 Fauna Ve Flora Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, November 2008- November 2011
  10 DEÜ Çevre Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, April 2005- April 2008
  11 Buca Faculty of Education , Vice Dean, February 2002- October 2002