Tr

Professor Doctor AYŞE AYDAN ÖZKÜTÜK FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF MEDICAL MICROBIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1991
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.  1999
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2001
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  2007
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2013
 • NO NAME YEAR
  1  Is European Medicines Agency (EMA) sepsis criteria accurate for neonatal sepsis diagnosis or do we n...  2019
  2  Comparison of polymerase chain reaction-restriction enzyme analysis method and dna sequence analysis...  2018
  3  Dört Yıllık Süreçte Bir Üniversite Hastanesindeki Tüberküloz Dışı Mikobakterilere Ait İz...  2018
  4  Assesment of the validity of immunofluorescent antibody test method...  2017
  5  Multicenter evaluation of crystal violet decolorization assay (CVDA) for rapid detection of isoniazi...  2016
  6  Çok İlaca Dirençli Tüberkülozun Hızlı Tespiti için Dolaylı Nitrat Redüktaz Testinin Çok M...  2016
  7  An 11-year-old boy with headache, fever and neck pain...  2015
  8  The effects of oral antibiotics on infection prophylaxis in traumatic wounds...  2014
  9  Laboratuvar güvenliğinde "5S" Yönteminin Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi...  2014
  10  The role of molds in the relation between indoor environment and atopy in asthma patients...  2013
  11  Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Bronşektazide Scedosporium Kolonizasyonu...  2013
  12  Anti-HDV EIA index in predicting HDV viremia in serum samples...  2013
  13  Pyrazinamide monoresistance in clinical isolates...  2013
  14  Rutin mikobakteriyoloji Laboratuarları için üç adımda MIRU-VNTR...  2010
  15  Tüberküloz laboratuvarlarında kalite güvencesi...  2009
  16  Candida glabrata'nın tanısında hızlı trehalaz testinin değerlendirilmesi...  2009
  17  Comparison of disk diffusion, E-test and broth microdilution test in determination of susceptibility...  2008
  18  A comparison of the prophylactic use of topical mupirocin and nitrofurazone in murine crush contamin...  2008
  19  The relationship between moulds isolated from indoor air and features of the house environment...  2008
  20  Second-line drug susceptibilities of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Aege...  2008
  21  Is it valuable to examine more than one sputum smear per patient for the diagnosis of pulmonary tube...  2007
  22  Aspergillus Türlerinin Kaspofungine Karşı İn Vitro Duyarlılığının Saptanmasında Minimum İ...  2007
  23  Mycobacterium tuberculosis'in izolasyonunda Lowenstein-Jensen besiyeri ile Bactec 460TB sisteminin k...  2007
  24  Species distribution and antifungal susceptibilities of dermatophytes during a one year period at a ...  2007
  25  Changes in Some Candida albicans Virulance Factors Due to Amphotericin-B Post-Antifungal Effect...  2007
  26  AxSYM ile yapılan kan bankası tarama testlerinde EIA tekrarlarını engelleyecek indeks değerleri...  2006
  27  Evaluation of Cobas Amplicor MTB Test to detect Mycobacterium tuberculosis in pulmonary and extrapul...  2006
  28  Fungi and Indoor Conditions in Asthma Patients...  2006
  29  Akut Myelositer Lösemili Olguda İzole Perikard Tüberkülozu...  2006
  30  Ender bir olgu: Endometriyum Tüberkülozu...  2005
  31  Amfoterisin-B ve flukonazolün candida albicans üzerindeki postantifungal etkinliği...  2005
  32  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virülans faktörleri ...  2003
  33  Is there any relationship between fluconazole resistance and some virulence factors in Candida albic...  2003
  34  Askeri personelde metisiline dirençli Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı prevalansı...  2003
  35  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2003
  36  Prevalence and antifungal susceptibilities of yeast isolates during one year at a university hospita...  2002
  37  Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifunga...  2002
  38  Hastane kaynaklı Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere ka...  2001
  39  Yüzeyel mikoz etkenlerinden dermatofit ve candidaların çeşitli antifungal ajanlara duyarlılıkl...  2001
  40  Sistemik infeksiyonlardan izole edilen candidaların çeşitli antifungal ajanlara duyarlılıkları...  2001
  41  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit...  2001
  42  Mikst bir mikoz olgusu...  2000
  43  Enterokoklarda aminoglikozid ve vankomisin direncinin araştırılması...  2000
  44  Candida türlerinin tanımlanmasında Chromagar Candida besiyerinin değerlendirilmesi...  2000
  45  Neonatal konjunktivit profilaksisinde povidon iyodinin etkinliği ve güvenirliğinin kontrolü...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Tüberküloz Tanısında Xpert MTB/RIF test performansının Retrospektif Değerlendirilmesi... 28/11/2019 - 30/11/2019
  2  Bir üniversite hastanesinde tüberküloz dışı mikobakterilerin yedi yıllık izlemi... 28/11/2019 - 30/11/2019
  3  Çocukluk Çağı İşitme ve Konuşma Bozukluklarının Toplumsal Yansımasına Multidisipliner Yak... 30/11/2018 - 01/12/2018
  4  Neem (Azadirachta indica) Bitkisi Antimikrobiyal Etkinlik Araştırmasında Yöntem Standardizasyonu... 04/11/2018 - 08/11/2018
  5  TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARINI... 18/11/2016 -
  6  Tüberküloz laboratuvarlarının tüberküloz laboratuvar sürveyans ağı -laboratuvar değerlendi... 18/11/2015 - 22/11/2015
  7  Electrocoagulation/electroflolation treatment process in medical wastewater... 30/10/2015 - 03/11/2015
  8  Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde kristal viyole re... 08/05/2015 - 10/05/2015
  9  Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz ... 08/05/2015 - 10/05/2015
  10  Exploring the Antibacterial Effect of Chitosan Lineer Polymer (Celox) in a Experimental Infected Rat... 13/11/2014 - 16/11/2014
  11  Mikobakteriyoloji laboratuvarına gönderilen klinik örneklerde GeneXpert MTB/RIF yönteminin perfo... 12/11/2014 - 16/11/2014
  12  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  13  Laboratuvar güvenliğinin oluşturulmasında yalın üretim araçlarından 5S uygulaması ve çalı... 10/11/2013 - 13/11/2013
  14  Kalitatif Serolojik Testlerin Validasyonunda model bir çalışma... 10/11/2013 - 13/11/2013
  15  Laboratuvar Güvenliğinin Oluşturulmasında 5S Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etki... 16/05/2013 - 18/05/2013
  16  Tıbbi Laboratuvarlarda Örnek Güvenliği... 16/05/2013 - 18/05/2013
  17  Hasta Örneklerinin Taşınmasında Pnömotik Tüp Taşıma Sistemlerinin Biyolojik Bulaş Riski Aç... 16/05/2013 - 18/05/2013
  18  Beş Farklı Otoanalizörün Ürettiği Sıvı Atık İçeriklerinin Belirlenmesi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  19  Laboratuvarlarda güvenlik kültürünün oluşturulmasında etkin bir eğitim aracı olarak senaryo... 03/11/2012 - 07/11/2012
  20  İDRAR KÜLTÜRÜ TARAMASI İÇİN IQ-2000 OTOANALİZÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ... 12/04/2012 - 15/04/2012
  21  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Mikobakteriyoloji Laboratuvarı On Yıllık Verilerinin Değerl... 12/11/2011 - 16/11/2011
  22  Tüberküloz dışı mikobakterilerin tür düzeyinde tanımlanması... 12/11/2011 - 16/11/2011
  23  Mycobacterium tuberculosis izolatlarında Pirazinamid monorezistans oranının belirlenmesi... 07/11/2010 - 11/11/2010
  24  HCV RNA pozitifliğini öngörmede anti-HCV EIA indeks değerinin kullanılması.... 19/09/2008 - 19/09/2008
  25  Three step MIRU-VNTR for routine laboratory practice... 01/07/2007 - 04/07/2007
  26  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının MIRU-VNTR ile genotiplendirilmesi... 23/11/2006 - 25/11/2006
  27  Aspergillus spp.leri için antifungal duyarlılık testi olarak disk difüzyon ve E testin mikrodil... 12/09/2006 - 16/09/2006
  28  Akciğer tüberkülozunun mikrobiyolojik tanısında iki balgam örneği yeterli midir?... 12/09/2006 - 16/09/2006
  29  Aspergillus spp.lerin kaspofungine in vitro duyarlılığı... 12/09/2006 - 16/09/2006
  30  Aspergillus spp.'nin amfoterisin B ve itrakonazole duyarlılıklarının belirlenmesinde disk difüz... 15/06/2006 - 18/06/2006
  31  Endoskopik dezenfeksiyonda elektrolize asid suyu ile %2 glutaraldehid dezenfeksiyon yöntemlerinin k... 01/06/2006 - 03/01/2006
  32  Evaluation of a rapid colorimetric test based on trehalose use for identification of Candida glabrat... 01/04/2006 - 04/04/2006
  33  Comparison of Lowenstein Jensen and BACTEC 460TB System for Detection of Mycobacterium tuberculosis ... 26/06/2005 - 29/06/2005
  34  Identification of clinically isolated non-tuberculous mycobacterial strains by PCR restriction enzym... 26/06/2005 - 29/06/2005
  35  Second-line drug susceptibilities of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Aege... 26/06/2005 - 29/06/2005
  36  Yıkayıcı dezenfektörlerde temizlik indikatörleri ve mikrobiyolojik testler ile yapılan kalite ... 20/04/2005 - 24/04/2005
  37  Solunum yolu ve solunum dışı örneklerden Mycobacterium tuberculosis'in saptanmasında Cobas Ampl... 09/12/2004 - 11/12/2004
  38  Nadir bir olgu: Endometrium Tüberkülozu... 09/12/2004 - 11/12/2004
  39  Astımlı hastaların ev ortam koşulları ile izole edilen mantar türleri arasındaki ilişkinin a... 19/09/2004 - 23/09/2004
  40  Anti HCV EIA test sonuçlarının bildirilmesi için öngörülen algoritma... 19/09/2004 - 23/09/2004
  41  Axsym Tarama Testlerinde Karar Eşiklerinin Belirlenmesi... 21/09/2003 - 25/09/2003
  42  Serum örneklerinde HDV-PZT sonucunu öngörmede anti-HDV EIA indeksinin belirleyici rolü... 21/09/2003 - 23/09/2003
  43  A comparison of the prophylactic uses of topical mupirocin and nitrofurazone in murine contaminated ... 13/09/2003 - 17/09/2003
  44  Postantıfungal Effect of Amphoterıcın B agaınts Candida albicans and its proteinase activity.... 04/09/2003 - 06/09/2003
  45  Amfoterisin B'nin Candida albicans suşları üzerindeki postantifungal etkinliğinin araştırılma... 27/05/2003 - 30/05/2003
  46  Flukonazol'ün Candida albicans suşları üzerindeki postantifungal etkisi (PAFE)... 27/05/2003 - 30/05/2003
  47  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Deneyimi... 30/04/2003 - 04/05/2003
  48  Çeşitli klinik örneklerden izole edilen dermatofitlerin tür dağılımı ve bazı antifungal aja... 30/09/2002 - 05/10/2002
  49  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virulans faktörleri ü... 21/06/2002 - 22/06/2002
  50  Candida albicans suşlarında bazı virulans faktörleri ve flukonazol direnci arasındaki ilişki... 21/06/2002 - 22/06/2002
  51  Deneysel peritonitte karın duvarı rekonstrüksiyonunda değişik biyomateryallerin karşılaştır... 15/05/2002 - 19/05/2002
  52  Anestezi Yoğun bakım ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifunga... 11/04/2002 - 14/04/2002
  53  Toplum kökenli Staphylococcus aureus izolatlarında metisilin direnci sıklığı... 15/10/2001 - 19/10/2001
  54  Maya benzeri mantarlarda ekstrasellüler fosfolipaz aktivitesinin yumurta sarılı agar ile saptanma... 19/06/2001 - 21/06/2001
  55  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında sıklıkla izole ed... 19/06/2001 - 21/06/2001
  56  The potential and application of fourier interferometry to cell cytometry towards predictive oncolog... 28/10/2000 - 31/10/2000
  57  Anti-Helicobacter pylori antikor varlığının Elisa yöntemi ile araştırılması... 08/10/2000 - 13/10/2000
  58  Candida türlerinin tanımlanmasında Chromagar Candida besiyerinin deperlendirilmesi.... 08/10/2000 - 13/10/2000
  59  Burundaki kitlesinden Aspergillus ve Candida izole edilen mikst bir mikoz olgusu... 03/10/1999 - 08/10/1999
  60  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit... 03/10/1999 - 08/10/1999
  61  Sistemik infeksiyonlardan izole edilen Candidalar ve antifungal duyarlılıkları... 03/10/1999 - 08/10/1999
  62  Hastane kaynaklı Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in vi... 03/10/1999 - 08/10/1999
  63  Helicobacter pylori infeksiyonlarında hızlı üreaz testi ile serumda spesifik Helicobacter pylori... 03/10/1999 - 08/10/1999
  64  Yüzeyel Mikoz etkenlerinden dermatofit ve Candidaların çeşitli antifungal ajanlara duyarlılıkl... 03/10/1999 - 08/10/1999
  65  Neonatal konjunktivit profilaksisinde povidon iyodinin etkinliği ve güvenilirliliğinin kontrollü... 25/10/1998 - 28/10/1998
  66  Enterokoklarda aminoglikozid ve vankomisin direncinin araştırılması... 01/06/1998 - 05/06/1998
 • NO NAME YEAR
  1  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  2  Kan Kültürü Uygulama Kılavuzu...  2013
  3  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  4  Çalışan ve Hasta Güvenliği...  2011
  5  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  6  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Yöntem Seçimi, Geçerli Kılma ve Doğrulama (Mikrobiyoloji Bakış Açısı) Tıbbi Laboratuvar Yönetimi: Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  2  Motivasyon ve Disiplin Tıbbi Laboratuvar Yönetimi: Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  3  İş Gruplarının Programlanması ve Planlanması Tıbbi Laboratuvar Yönetimi: Laboratuvar Uzmanları için Klavuz...  2019
  4  Mikobakterilerin Mikrobiyolojik Özellikleri Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz Temel Bilimden Klinik Tanı ve Tedaviye...  2016
  5  Mantarlarda Konak ile Etkileşim;Virülans Yönünden Hücre Duvarı Bileşenleri ve Kapsül Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık Cilt I-II...  2015
  6  Enfeksiyon Hastalıklarında Temel Kavramlar Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık Cilt I-II...  2015
 • NO NAME DATE
  1  Hızlı Üreyen Mikobakterilerin Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıklarının Belirlenmesi...  6/2019 - /
  2  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının izoniyazid ve rifampisine karşı duyarlılıklarının belirlenmesinde kapiller tüp yöntemi...  8/2017 - 7/2019
  3  ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ESASLI ERGONOMİK TIBBİ ÇANTA VE TAKİP SİSTEMİ PROTOTİP TASARIMI...  12/2016 - /
  4  ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ESASLI ERGONOMİK TIBBİ ÇANTA VE TAKİP SİSTEMİ PROTOTİP TASARIMI...  12/2016 - 12/2019
  5  EMA (Expert Meeting On Neonatal And Pediatric Sepsis Consensus 2010) kriterleri Yenidoğan Sepsisini öngörmede geçerli Midir, yeni kriterlere gereksinim var mıdır?...  9/2015 - 11/2018
  6  TIBBİ LABORATUVARLARDA TEHLİKELİ SIVI ATIK ISLAHI CİHAZI VE ENTEGRE GERİ KAZANIM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI...  11/2013 - 10/2015
  7  Klinik örneklerden izole edilen tüberküloz dışı mikobakterilerin DNA dizi analizi ile tanımlanması...  6/2012 - /
  8  Mycobacterium tuberculosis izolatlarında pirazinamid monorezistans oranının belirlenmesi...  7/2009 - 1/2010
  9  Astım Tedavisi Alan Çocuklarda Diş Çürüğünü Önlemede Florlama ve Diş Bakımının Rolü...  9/2008 - /
  10  Astmlı hastalarda ev içi ortam koşulları ve fungal üreme özellikleri...  1/2003 - /2004
  11  Tıkanma ikteri tablosunda gelişen bakteriyel translokasyona glutamin ve L-NAME (non-selektif NO inhibitörü)'in etkileri...  1/2003 - 1/2004
  12  Kuşkulu Anti Hepatit C Virusu olumluluklarının değerlendirilmesi...  1/2003 - /2004
  13  Ratlarda deneysel olarak oluşturulan kontamine ezik yaralarda topikal mupirosin ve nitrofurazon uygulamasının profilaktik tedavideki etkinliklerinin karşılaştırılması...  1/2002 - 1/2003
  14  Abdominal sepsis modelinde karın duvarı rekonstrüksüyonunda değişik biyomateryallerin karşılaştırılması...  1/2000 - /2001
  15  Yurdumuzda dermatofitoza neden olan tüm türlerin izolasyonu yönünden laboratuvar araştırması...  6/1999 - 6/2002
  16  Narlıdere Bölgesinde Çocukluk Döneminde Hepatit B Virus Enfeksiyonu Sıklığı Araştırması...  1/1998 - 1/1999
 • NO NAME DATE
  1  XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Sözel sunum ödülü...  2004
 • NO Responsibility
  1 DEÜ Rectorate Üniversite Eğitim Komisyonu (Öğrenci İşleri D.B.) Member, August 2020-Continues
  2 DEÜ Rectorate DEÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (DEÜ HADYEK) Member, July 2020-Continues
  3 Faculty of Medicine , Vice Dean, July 2020-Continues
  4 Sağlik Bilimleri Fakültesi , Member of The Faculty Council, October 2017-Continues
  5 Sağlik Bilimleri Fakültesi , Vice Dean, October 2017- October 2019
  6 DEÜ Rectorate Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Member, January 2017- November 2018