En

DOÇ.DR. FATMA VURAL HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu  1994
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik(Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği)  1997
  Doktora  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği  2019
 • NO AD YIL
  1  Validation and Clinical Experience With a Turkish Language Version of the Pittman Ostomy Complicatio...  2020
  2  Çocuklarda Koroziv Özofagus Yaralanmalarında Hemşirelik Bakımı...  2019
  3  Assessment of the Environmental and Physical Ergonomic Conditions of ORs in Turkey...  2019
  4  The Effect of Web-Based Preoperative and Postoperative Patient Care Education on Nursing Students...  2019
  5  Should Support Group Intervention be Implemented for Individuals with Stoma?...  2019
  6  Investigation of Inadvertent Hypothermia Incidence and Risk Factors...  2018
  7  Kolorektal Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yükünün İncelenmesi...  2018
  8  Evaluation of Sexual Satisfaction and Function in Patients Following Stoma Surgery: A Descriptive St...  2018
  9  Çocukluk Yaş Dönemi Özeliklerinin Yanık Üzerine Etkisi ve Yanıklı Çocuklara Yönelik Bakım...  2018
  10  Yanıklı Çocukların Ailelerinde Destek Grup Girişimi Yapılmalı mıdır?...  2018
  11  Kolorektal Kanserli Hastalarda Web Tabanlı Eğitim Yapılmalı Mı?...  2018
  12  Living with stoma - A phenomenological study...  2017
  13  Stomaya Farklı Bir Pencereden Bakış: Stoması Olan Bireyle Yaşamak...  2017
  14  Yara Bakımında Yeni Uygulamalar...  2017
  15  Rektum Kanseri Nedeni ile Kolostomi Açılan Olgunun Roy Uyum Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımı...  2017
  16  Literatür İnceleme: Stomalı Bireylere Yönelik Yayınların Türkiye Profili...  2016
  17  Ergonomics: An Important Factor in the Operating Room...  2016
  18  The Impact of an Ostomy on the Sexual Lives of Persons With Stomas: A Phenomenological Study...  2016
  19  Psychometric Properties of the Body Image Scale in Turkish Ostomy Patients...  2015
  20  Koroner Arter Baypas Greft Uygulanan Hastalarda Düşleme ve Müziğin İyileşme Sürecine Etkisi...  2014
  21  Kronik Ağrılı Hastaların Tens Uygulaması Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitesi, Ağrı ve Hemşir...  2014
  22  Ostomili Bireylerde Yaşam Kalitesini Geliştirmede Hemşirenin Rolü...  2013
  23  Accuracy of References in Eight Nursing Journal...  2012
  24  Stomada Cinsellik Neden Önemlidir?...  2012
  25  Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği...  2012
  26  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Akran Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmes...  2009
  27  Olgu Sunumu: Pierre Robin Sendromu'nda Hemşirelik Yaklaşımları...  2003
  28  Travma ve Acil Ünitelerinde Hemşirelik Yaklaşımları...  2002
 • NO AD TARİH
  1  The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Cancer Survivors Unmet Needs (CaSUN-TR)... 03/10/2019 - 06/10/2019
  2  What Do Indıvıduals Wıth Stoma Experıence? What Do They Expect From Nurses?... 03/10/2019 - 06/10/2019
  3  Determination of Surgical Fear Levels of Patients Undergoing Day Surgery... 03/10/2019 - 06/10/2019
  4  Investıgatıon Of Burden Care Families Of Children With Corrosive Esophageal Injuries... 03/10/2019 - 06/10/2019
  5  Examınatıon Effects Of A Support Group Interventıon On Stoma Adaptatıon, Qualıty Of Lıfe And C... 03/10/2019 - 06/10/2019
  6  Geçmişten Günümüze Şifa Veren El: Hemşirelik... 19/09/2018 - 21/09/2018
  7  Kolesistektomi Ameliyatı Öncesi Aydınlatılmış Onam Eksikliği: Hangisi Çıkarıldı? Safra Ke... 02/11/2017 - 05/11/2017
  8  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulamasında Rehber Hemşire Uygulaması: Öğrenciler... 02/11/2017 - 05/11/2017
  9  Ameliyat Sonrası Derlenme Odasında Uygulanan Müzikterapinin Ağrı Ve Ansiyeteye Etkisi: Olgu Sun... 02/11/2017 - 05/11/2017
  10  İzmir İlindeki Ameliyathanelerin Fiziksel Ergonomik Durumlarının İncelenmesi... 02/11/2017 - 05/11/2017
  11  Stoması Olan Bireylerin Cinsel Doyum Ve Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi... 02/11/2017 - 05/11/2017
  12  Kolon Kanserli Hastanın Ameliyat Öncesi Dönemde Watson İnsan Bakım Kuramına Göre Hemşirelik ... 02/11/2017 - 05/11/2017
  13  Kolorektal Cerrahi Ameliyatı Sonrası Web Tabanlı Eğitim Gereksinimi... 02/11/2017 - 05/11/2017
  14  Kolorektal Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yükünün İncelenmesi... 02/11/2017 - 05/11/2017
  15  Modifiye Radikal Mastektomi Ameliyatı Sonrası Roy Uyum Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu S... 02/11/2017 - 05/11/2017
  16  Watson İnsan Bakım Kuramına Göre Mide Kanserli Olgunun Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı... 02/11/2017 - 05/11/2017
  17  Hemşirelik Öğrencilerinde Web Tabanlı Eğitimin Bilgi, Beceri, Klinik Uygulamaya ve Klinik Karar... 02/11/2017 - 05/11/2017
  18  Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi'nin Geçerlik Ve Güvenirliği... 02/11/2017 - 05/11/2017
  19  Stomalı Bireylerin Yaşam Kalitesi: Tanımlayıcı bir çalışma... 02/11/2017 - 05/11/2017
  20  Investigation of the Physical Ergonomic Condition of the Operating Rooms in the Province of Izmir... 01/06/2017 - 04/06/2017
  21  Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danışmanlığı Nasıl Olmalıdır?... 16/05/2017 - 20/05/2017
  22  Evaluation Of Nutritional Status Of Patients in Surgical Clinics... 04/05/2017 - 07/05/2017
  23  Investigation of Hypothermia Incidence and Risk Factors in Patients Undergoing Surgery... 04/05/2017 - 07/05/2017
  24  Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  25  Stomaya Aile Üyesinin Gözüyle Bir Bakış: Stomalı Bireyle Yaşamak... 19/05/2015 - 23/05/2015
  26  Literatür inceleme: Stomalı bireylere yönelik yayınların Türkiye profili... 19/05/2015 - 23/05/2015
  27  Why is ergonomics so important in the operating room?... 07/05/2015 - 10/05/2015
  28  Bir Üniversite Hastanesinde Cerrahi El Yıkama Uygulamasına İlişkin Uyumun ve Bilgi Düzeylerini... 06/11/2014 - 09/11/2014
  29  Nöral Tüp Defekti Tanılı Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Sorunların Belirlenmesi... 04/04/2014 - 08/04/2014
  30  Adaptation of a Scale of Body Image in Individuals with Stoma into Turkish: a Study on its Validity ... 23/06/2013 - 26/06/2013
  31  Investigation Experiences of Individuals with Stoma... 23/06/2013 - 26/06/2013
  32  Investigation of Problems Related to Sexuality and Expectations of Patients with Stoma from Nurses... 23/06/2013 - 26/06/2013
  33  Making Patients with Stoma Ready to be at Home: How Should Be it?... 03/06/2013 - 06/06/2013
  34  Stomalı Bireylerin Deneyimlerinin İncelenmesi... 15/05/2013 - 19/05/2013
  35  Stomalı Bireylerde Beden İmajı Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirli... 15/05/2013 - 19/05/2013
  36  Stomalı Hastaların Cinsellikle İlgili Yaşadıkları Sorunlar ve Hemşirelerden Beklentileri... 15/05/2013 - 19/05/2013
  37  Hemşirelik Öğrencilerinin Stoma Deneyimlerinin İncelenmesi... 20/04/2013 -
  38  Bir Üniversite Hastanesinin Dahiliye Ve Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İlaç Hatal... 19/04/2013 - 21/04/2013
  39  Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Yönderlik... 11/04/2013 - 12/04/2013
  40  Ülkemizde hemşirelikte teori ile klinik arasındaki boşluk... 11/04/2013 - 12/04/2013
  41  Açık Kalp Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Basınç Yarası oluşumunu Etkileyen Faktörlerin İnce... 10/09/2012 - 12/09/2012
  42  Stomada Cinsellik Neden Önemlidir?... 10/09/2012 - 12/09/2012
  43  Investigation of Problems related to Sexuality and Expectations of Patients with Stoma from Nurses... 29/05/2012 - 01/06/2012
  44  Examination of Lİfe Quality of Patients with Chronic Pain before and after TENS and Their Pain and ... 29/05/2012 - 01/06/2012
  45  Yara Bakımında Holistik Yaklaşımın Önemi... 23/05/2012 - 27/05/2012
  46  Türkiye de Yara Tedavisinde Kullanılan Geleneksel Uygulamalar... 15/10/2011 - 17/10/2011
  47  Ostomili Bireylerde Yaşam Kalitesini Değerlendirmek İçin Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Öl... 18/05/2011 - 22/05/2011
  48  Kardiyak Cerrahi Sonrası Basınç Ülseri Oluşma Riski... 26/05/2010 - 29/05/2010
  49  Ostomili Bireylerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçekler... 26/05/2010 - 29/05/2010
  50  Ostomili Bireyden Ostomili Olmak... 19/05/2009 - 24/05/2009
  51  Cultural awareness on organ transplantation: attitude of the turkish population... 04/06/2008 - 06/06/2008
  52  Geçmişten Günümüze Müziğin Ameliyat Öncesi Anksiyeteye Etkisi... 28/05/2008 - 01/06/2008
  53  Maksillofasiyal travmalar: Bir Olgu Sunumu... 16/11/2005 - 20/11/2005
  54  Current Status of the hospitalized at Marmara University Hospital Surgical Intensive Care Unit... 10/11/2005 - 11/11/2005
  55  Olgu Sunumu: Pierre robin Sendromu'nda Hemşirelik Yaklaşımları... 08/10/2003 - 10/10/2003
  56  Kemoterapi Uygulanan Hastaların Tamamlayıcı Tıp Yöntemlerinden Destek Alma Konusundaki Yaklaş... 02/10/2003 - 04/10/2003
  57  Sağlık Hizmetlerinde Robotların Kullanımına Üniversite Penceresinden Bakış... 07/09/2003 - 11/09/2003
  58  Stoma Komplikasyonları... 25/09/2002 - 28/09/2002
  59  Hemşire Kuramcıların Etkilendikleri Sağlık Kuramları ve Sağlık Modelleri ile Hastalık Neden... 29/10/2000 - 02/11/2000
  60  Yaşlı Hastalarda Postoperetif Hipoterminin İncelenmesi... 14/05/1998 - 16/05/1998
 • KİTABIN ADI: Hemşirelik Bakım Planları]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Kadıköy'de Yeni Umutlar Projesi Girişimcilik, Tezgahtarlık/Satış Danışmanlığı, Evde Hasta Bakımı, Ev Hizmetleri Personeli Eğitimleri Ders Notları]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İlaç Terimleri Sağlık Bilimlerinde Tıbbi Terminoloji...  2019
  2  Isı kontrolü: Hipotermi Ameliyathane Hemşireliği...  2015
  3  Bölüm 13-3 Kalp Damar Sistemi Bakım Planları 'Kalp Kapak Hastalıkları' Hemşirelik Bakım Planları...  2007
  4  Kalp Kapak Hastalıkları (Triküspid Stenozu/Yetmezliği,Pulmoner Stenoz/yetmezliği,Mitral Stenoz/Yetmezliği,Aort Stenozu/Yetmezliği) Hemşirelik Bakım Planları...  2007
  5  Evde Hasta Bakımı 'İletişim' Kadıköy'de Yeni Umutlar Projesi Girişimcilik, Tezgahtarlık/Satış Danışmanlığı, Evde Hasta...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Stomalı Hastalarda Cinsel Danışmanlığın Beden İmajı ve Cinsel Doyum Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  5/2012 - 9/2014
  2  Ölüm Sonrası Bakımın Etik, Klinik, Kültürel Ve Dinsel Açıdan İrdelenmesi...  6/2006 - 6/2007
  3  Kadıköy'de Yeni Umutlar Projesi...  6/2005 - 12/2005
 • NO AD YIL
  1  Sözlü Bildiri Ödülü...  2011
  2  Sözel Bildiri Ödülü...  2012
  3  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülü...  2013
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2011-2012 Yılın Öğretim Üyesi...  2013
  5  Sözlü Bildiri Ödülü...  2016
 • NO AD YIL
  1  Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanlığı  2011
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Aralık 2019-Devam ediyor
  2 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2014- Eylül 2017
  3 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2014- Mayıs 2017
  4 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 2013- Kasım 2016
  5 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2011- Mayıs 2014