DERS ADI

: ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 1020 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. HÜLYA KURGUN

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Araştırma yöntemlerinin sosyal bilimlerde kullanılmasına yönelik olarak, bilimsel araştırmanın türleri ve aşamalarını öğretmek, bilimsel araştırma gerçekleştirmek için gerekli teknik bilgiyi aktarmak ve yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarından yararlanma ve yaptığı bilimsel araştırma sonuçlarını raporlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Temel bilimsel araştırma kavram ve ilkelerini öğrenme.
2   Bilimsel araştırmayı hazırlamak ve yürütebilme.
3   Bilimsel araştırmaya ait analizleri gerçekleştirebilme.
4   Bilimsel araştırma sonuçlarını yorumlayabilmek ve yararlanabilme.
5   Bilimsel araştırma yöntemlerinde güncel gelişmeleri izlemek ve uygulayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilimsel araştırmada temel kavramlar
2 Araştırma Modeli ve Türleri
3 Nitel ve Nicel Araştırmalar
4 Araştırma Süreci: Problem, Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar, Değişken Türleri
5 Evren ve örneklem, Örnekleme Yöntemleri: Seçkisiz Örnekleme Yöntemleri
6 Seçkisiz Olmayan Örnekleme Yöntemleri
7 Yarıyıl İçi Sınavı
8 Temel Kavramlar: Anlam ve Güven Düzeyi
9 Temel Kavramlar: Merkezi Eğilim Ölçüleri, Yaygınlık Ölçüleri
10 Ölçme ve Ölçme Aracı, Ölçek Türleri
11 Normal Dağılım Eğrisi, Normallik Testleri
12 Güvenilirlik ve Geçerlilik
13 Betimsel İstatistikler, İstatistiksel Hipotezler
14 Parametrik Testler: Bağımsız Örneklem T Testi, Bağımlı Örneklem T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi
15 Yarıyıl sonu sınavı
16 Yarıyıl sonu sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Şener Büyüköztürk vd., Ankara, 2012, Pegem Akademi Yayıncılık, 358 sf.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, örnek olay incelemesi ve veri analizi uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).
3. Bütünleme Sınavı: Bütünleme sınavı ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenci bilimsel araştırma ile ilgili temel terim ve kavramları ifade edebilecektir.
2. Öğrenci, literatür taraması ve özeti yapmayı, araştırma sorusu sormayı, veri derlemeyi ve bir sonuca ulaşmayı öğrenerek bilimsel araştırma sürecini açıklayabilecektir.
3. Öğrenci, araştırılan problemi tanımlayabilecek ve çözüme gidiş yöntemleri konusunda önerilerde bulunabilecektir.
4. Öğrenci, araştırma süreci kapsamında veri derleme ve veri analiz yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine devam zorunludur.
2. Derse ve derste yer alan tartışmalara ve uygulamalara katılım önemlidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hulya.kurgun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 13:00-16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 18 18
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55