DERS ADI

: TURİZM VE ETİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC 2069 TURİZM VE ETİK SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZAY EMRE YILDIZ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Etik kavramı, etik kavramının kuramsal temellerini ve etik dışı davranışların toplumsal etkenlerinin anlaşılmasını sağlamak ve turizmde etik kavramı ile bu konunun güncel kapsamını somut örnekleriyle kavrayabilmek bu dersin ana amacını oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Etik ve etikle ilgili kavram ve kuramsal çerçeveyi tanımlayabilmek.
2   Turizm ve etik ilişkisi, turizm ve etikle ilgili kavramları açıklayabilmek.
3   Küresel Turizm Etik Yasası kapsamını bilmek ve ilgili konularda dünyadan ve Türkiye'den örneklerle konunun somut güncel bağlantısını analiz edebilmek.
4   Turizm etiğinin uygulanması için sürdürülebilir uygulamalar hakkında sektöre uyum sağlayabilecek şekilde fikir üretebilecek alt yapıya sahip olmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Etik Teorileri ve Yaklaşımlarına Giriş, İşletmecilik ve Yönetimde Etiğe Dair Konular
2 Geleneksel Etik Kuramların Modern İşletmecilik Kararlarına Uygulanması
3 İş Ahlakının Tanımı ve İlgili kavramlar, İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları
4 Etik Karar Verme Süreci
5 Örgüt Kültürü Olarak Etik ve Sosyal Sorumluluk
6 Turizm Endüstrisinden Etik Yönetimi Örnekleri
7 Yarıyıl İçi Sınavı
8 Yarıyıl İçi Sınavı
9 Dünya Turizm Etik Yasası
10 Turizm Endüstrisinde Etik ve Doğa
11 Toplumların ve Bireylerin Sosyo-Kültürel İlişkileri ve Turizm Etiği
12 Turizm Endüstrisindeki Aktörler (Yatırımcılar, İşletmeciler, Çalışanlar) ve Etik
13 Kültürel Miras, Çevre ve Turizm Etiği
14 Turizm Hakkı ve Etik
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

UNWTO Global Code of Ethics. (Küresel Turizm Etiği, Dünya Turizm Örgütü)
Arnaudov, Kliment and Koseska, Elena (2012) Business ethics and social responsibility in tourist organizations in terms of changing environment, Procedia-Social and Behavioral Science 44, pp. 387-397
Social Responsibility in Tourism and Sustainable Development, Cornel Nicolae Jucan, Mihaela Sabina Jucan, WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT
Corporate Social Responsibility in Hotel Industry: Issues and Challenges Rajesh Jhamb Government Polytechnic for Women, India
Gurjit Singh DGSE Punjab, India

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders Anlatımı. Örnek olay calişmaları, konuya ilişkin tartışmalar.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 DNC Dönemiçi Çalışma
2 VZ Arasınav
3 YVN Yaıryıliçi Notu DNC * 0.20 + VZ * 0.80
4 FN Yarıyılsonu Notu
5 BNS BNS YVN * 0.40 + FN * 0.60
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YVN * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2. Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki vize sınavı konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).
3. Bütünleme sınavı: Vize ve Final sınavına dahil olan konulardan sorumludur

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek
verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ilkay.tas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi / 10:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sınıf içi uygulamalar 20 2 40
Sunum Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Proje Final Sunumu 1 20 20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 138

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15555
ÖK.25555
ÖK.35555
ÖK.45555