DERS ADI

: MESLEKİ FRANSIZCA I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC 2065 MESLEKİ FRANSIZCA I SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR. ERDEM AKTAŞ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencinin Fransızca dilinde günlük hayatta ve iş hayatında karşılaştığı somut durum ve olaylar karşısında uygun sözel tepkiler verebilmesini; okuduğunu ve duyduğunu anlamasını, yazma ve basit konuşmaları gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Günlük ve iş yaşamına dair sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilme ve kullanabilme
2   Duyduğunu anlama: Öğrencinin güncel ya da mesleki konulara ilişkin kısa diyalogların içeriğini ayırt edebilme ve aktarabilme
3   Okuduğunu anlama: güncel ya da mesleki kısa yazıları, ilan, mektup gibi basılı materyalleri çözümleme ve aktarabilme
4   Sözlü anlatım: kendini tanıtabilmesi, yakın çevresini, kendisini çevreleyen nesneleri tarif edebilmesi, iş ve uğraşılarını, bulunduğu mekanları, başından geçen bir olayı ana hatlarıyla anlatabilmesi
5   Yazma : Öğrencinin kısa not, mesaj, kişisel mektup yazabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanışma. Kendini ve başkalarını tanıtma. Meslekler. Alfabe. Présent (şimdiki zaman) fiil çekimi, duzensiz fiiller- duzenli fiiller (etre, avoir, venir, naitre, s appeler). Şahıs zamirleri.
2 Ülkeler, Diller. Présent fiil çekimi (parler, lire, chanter, travailler, apprendre) Temel cümle yapısı: Soru ve ifade cümlesi. Soru kelimeleri (Qui, Qu est-ce que/ Est-ce que/ Ou/ D ou) a/de edatları.
3 İşyerinde. İş arkadaşlarıyla diyalog. Büroda bulunan eşyaları dile getirme: İsimlerin tekil ve çoğul şekilleri. Feminen-Masculin isimler:Le La -Les
4 Sayılar (1-100). Fiyat sorma(Combien ) Haftanın günleri.
5 Kişiler ve hobileri. Boş zaman uğraşıları hakkında konuşma. Olumsuzlama (ne/n pas)
6 Üniversitede. pouvoir fiili , Sıfatlar, un/une+Adj+nom , ne que İyelik zamirleri.
7 Yarıyıl içi sınavı
8 Yarıyıl içi sınavı
9 Yer bildiren edatlar: a, de, dans, sur, a coté de, au dessus de, en dessous de,... İşlenen konuların tekrarı.
10 Otelde. Otelde oda ayırtmak. Otele giriş yaptırmak.
11 Otel odasındaki sorunları dile getirmek. İsim ve sıfatlar.
12 Bir şehirde oryantasyon. Bir müze hakkında bilgi almak (açık olduğu saatleri / giriş ücretini sorma) Zaman bildirimi, zaman bildiren edatlar: a heure, dans min, de a, depuis, jusqu a .
13 Yeme-içme. Otelde kahvaltı: Yiyecekler ve içecek söylemek.
14 Restoranda. Yiyecekler ve içecekler. Şahıs zamirleri.
15 Yarıyıl sonu sınavı
16 Yarıyıl sonu sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Méthode de français Tout va bien ! 1 Livre de l'élève de Hélène Augé, Hachette.
Yardımcı kaynaklar: Cahier d'exercices de Hélène Augé
Diğer ders materyalleri:Dictionnaire de la Langue Francaise: Le Robert, Fransizca-Turkce, Turkce-Fransizca Sozluk (Tahsin Saraç), Fransızca exerciseler(alıştırmalar), filmler, müzikler içeren CD, DVD, internet kaynakları, (www.wordreference.com çok dilli sözlük(İngilizce-fransizca kısmı kullanılabilir

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, konularla ilgili sözlü/yazılı alıştırmalar, ödev / sunum yaptırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2. Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Fransızca

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

erdem.aktas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi / 10:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 1 1
Final Sınavına Hazırlık 1 1 1
Ödev Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Proje Ödevi 1 20 20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.155555
ÖK.255555
ÖK.355555
ÖK.455555
ÖK.555555