DERS ADI

: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC 2055 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. EMİR ÖZEREN

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Dersin iki temel amacı vardır: dünyada toplumsal cinsiyete ilişkin geçmişten günümüze gelişmeler, örüntüler ve kısıtlamaları anlamaya dönük sağlam bir çerçeve oluşturmak. İkincisi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği farkını kapatmaya dönük ne türden programlar olduğunu, hangi politikaların izlendiğini anlamak ve bu alandaki tartışmaları özetlemektir. Turizm ve rekreasyon alanında toplumsal cinsiyetin rolünden hareketle, turizm ve rekreasyon araştırmalarında toplumsal cinsiyet farkındalığını oluşturmak amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   toplumsal cinsiyet eşitliğine dair temel terim ve kavramları tanımlamak
2   toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında temel tartışmaları anlamak ve bu tartışmalara katılmak
3   birincil ve ikincil kaynaklardan hareketle toplumsal cinsiyeti çeşitli yöntemlerle analiz edebilme
4   turizmde toplumsal cinsiyete ilişkin yaklaşım, kavram, çerçeve ve modeller geliştirebilme
5   işyeri bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı ve duyarlılığını geliştirmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki ayrım
2 Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ne kastediyoruz Günümüzde başlıca toplumsal cinsiyet uçurumları nelerdir
3 Toplumsal cinsiyet rolleri
4 Dünya ve Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin temel örüntüler
5 Toplumsal cinsiyet normları ve normların değişimi
6 İşgücü piyasasında kadınlar neden daha dezavantajlı konumdadır
7 Yarıyıl sınavı
8 Yarıyıl sınavı
9 İşyerinde toplumsal cinsiyet eşit(siz)liği
10 İşyerinde toplumsal cinsiyet eşit(siz)liğine dair örnek olay incelemeleri
11 Toplumsal cinsiyet temelli şiddet
12 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ajandası, Toplumsal Cinsiyet ve Politikalara dair Eleştirel Perspektifler. Uluslararası Feminist Stratejiler
13 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hedefleri ve 2017 Sonrası Kalkınma Ajandası
14 Öğrenci sunumları
15 Yarıyıl sonu sınavı
16 Yarıyıl sonu sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Overcoming Challenges to Gender Equality in the Workplace: Leadership and Innovation Edited by Patricia M. Flynn, Kathryn Haynes and Maureen A. Kilgour August 2016 156 x 234 mm ISBN 978-1-78353-546-0 Grean Leaf Publishing

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, sunum, tartışma, soru-cevap .

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2. Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

emir.ozeren@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma: 13:00/ 14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Örnek olay çalışması 2 3 6
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 7 7
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Proje Ödevi 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 112

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.134444455
ÖK.2455554555
ÖK.34555544555
ÖK.44444554555
ÖK.5555554555