DERS ADI

: ETKİNLİK YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 3030 ETKİNLİK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR. ERDEM AKTAŞ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Etkinlik Yönetimi hakkında etraflı bilgi sahibi olmak, yönetim tekniklerine ve etkinliğin başarılı bir şekilde planlaması, pazarlaması, uygulaması ve değerlendirilmesi için gerekli stratejilere aşina olmak ve öğrencilerin, destinasyonlarda etkinlik turizmi stratejilerini nasıl belirleyeceklerini öğrenmelerine olanak sağlayan bir kavramsal çerçeve sunmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Etkinlik yönetiminde turizmin yerini öğrenmek.
2   Etkinlik çeşitlerini sınıflandırmak ve bunların destinasyonun yer algısına katkısını açıklamak.
3   Başarılı bir etkinlik yaratmak için gerekli adımları açıklamak.
4   Etkinlik planlamasında temel adımları bilmek.
5   Etkinlikleri farklı açılardan değerlendirebilmek.
6   Bir etkinliğin kavramsallaştırılması, planlanması ve yürütülmesini değerlendirebilmek.
7   Kendi kişisel öğrenmesini ölçmek ve güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Özel Etkinliklere Giriş/Etkinlik Türleri/ Etkinlik Kapsamı
2 Etkinlik Planlamasının Yürütülmesi ve Fonksiyonları Etkinlik Planı Oluşturmak/ Hedef Belirleme/ SWOT Analizi
3 Bir Destinasyonun Yer Algısını Yaratma ve Yorumlamada Etkinliklerin Rolü Etkinlik Alanını Geliştirme, Etkinlik Çevresi ve Temaları/ Etkinlik Üretimi
4 Etkinlik Firmalarının Kurulması Pazarlama ve Etkinlik Yönetimi
5 Bütçe/Finansal Yönetim Etkinlik Sponsorluğu
6 Yiyecek İçecek Yönetimi/ Sürdürülebilir Başarı
7 Risk Yönetimi/ Güvenli Operasyonlar
8 Vize Sınavı
9 Sahneleme/ Gösteri/ Konuşmacılar/ Yardımcı Programlar Etkinlik Anketleri ve Değerlendirme
10 Etkinlik Firmalarıyla Çalışma / Sözleşmeler, Gönüllüler ve İnsan Kaynakları Yönetimi
11 Etkinlik Yönetimi için Değerlendirme Tekniklerinin Uygulanması Etkinlik Etkileri/ Etkinlik Hediyelikleri & Ödülleri/ Bilgi Yönetimi
12 Etkinlik Yönetiminde Kariyer Fırsatları
13 Etkinlik Yönetiminde Profesyonelliğin Önemi
14 Sunumlar
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Silvers, Julia Rutherford (2012) Professional Event Coordination, 2nd Edition, Hoboken, New Jersey: John Wiley &Sons
2. Roberts, J (1999). Conference and Event Management. Hodder:US

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders anlatımı
2. Sınıf tartışmaları
3. Örnek olay incelemesi
4. Araştırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2. Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

erdem.aktas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma: 10.00 - 15.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 4 52
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 12 12
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 133

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15555
ÖK.2555
ÖK.35555
ÖK.4555
ÖK.5555
ÖK.65555
ÖK.7555