DERS ADI

: TURİZMDE GÜNCEL GELİŞMELER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 4026 TURİZMDE GÜNCEL GELİŞMELER ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR. ERDEM AKTAŞ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Ders küresel, bölgesel ve yerel dinamiklerin turizmdeki güncel etkilerinin tartışılmasını amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dünya turizmine etki eden küresel ve bölgesel değişimleri sayabilme
2   Küresel ve bölgesel değişimlerin Türkiye turizmine etkilerini yorumlayabilme
3   Yerel turizmi etkileyen güncel gelişmeleri örneklendirerek açıklayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin tanıtımı
2 Turizm ve uluslararası çevre Aktörler, sistemler ve kurallar
3 Turizm ve uluslararası çevre Aktörler, sistemler ve kurallar II
4 Turizm Ürün Farklılaştırması
5 Turizm Pazarında İş bulmak
6 Yeni Turizm Türleri
7 Yeni Turizm Türleri II
8 Yarıyıl içi Sınavı
9 Turizmin Geleceği
10 Değişen Talep Kalıpları ve Tahminlemenin Rolü
11 Yavaş Turizm, Turizm için Miras ve Kültür
12 Macera Turizmi, Karanlık Turizm, Spor Turizmi
13 Boş Zaman ve Lüks Turizmi
14 Sağlık, Tedavi ve İnanç Turizmi
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Temel kaynak: Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler, Şule Aydın Tükeltürk, Mustafa Boz, Detay Yayıncılık / Turizm Dizisi

Yardımcı kaynaklar: Current Issues in Tourism (Academic Journal)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, sunum, soru-cevap .

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Değerlendirme kriterleri derse katılım, ödevleri hazırlamadaki özen ve sınav başarısıdır. Dönem içi sınavı ve ödev notları yarıyıl içi çalışma notunu oluşturacaktır. Yarıyıl içi çalışma notu ve final notu birlikte dönem sonu değerlendirme notunu oluşturacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur, Öğrencilerin ders içi tartışmalara katılması, ödevlerini zamanında yapması, dersin aktif işlenişine katkı sunması beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

e-posta: erdem.aktas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 10:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlık 1 2 2
Ödev Hazırlama 5 6 30
Sunum Hazırlama 1 8 8
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 123

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.3555