DERS ADI

: TURİZM VE ÇEVRE

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC 4053 TURİZM VE ÇEVRE SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR. ERDEM AKTAŞ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Turizm ve çevre ilişkisi vurgulanarak, turizm sektörü açısından çevreyi koruyucu ve geliştirici uygulamaların değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çevre ve turizm ile ilgili kavramlara hakim olabilme,
2   Dünyada ortaya çıkan turizm hareketleri ve söz konusu hareketlerin çevre ile etkileşimleri hakkında yorum yapabilme
3   Doğal çevrenin turizm talebine katkısı hakkında fikir beyan edebilme
4   Turizm sektörünün çevre üzerindeki olumlu/olumsuz getirilerini inceleyebilme
5   Çevrenin sahip olduğu önemin anlaşılması ve gelecek turizm yatırımlarına yönelik çıkarımlarda bulunabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkiye'de ve dünyada turizm olayı ve gelişimi
2 Çevrenin tanımı, çevresel değerler ve çevre ekonomisi
3 Gelişmekte olan ve/veya az gelişmiş ülkelerde çevresel yaklaşım
4 Turizm türleri ve turizm türlerinin oluşumunda çevrenin etkisi
5 Turizmin çevre üzerindeki etkisi
6 Sürdürülebilir kalkınma ve turizm
7 VİZE SINAVI
8 VİZE SINAVI
9 Sürdürülebilir turizm
10 Seyahat endüstrisindeki temel eğilimler ve sürdürülebilir turizm
11 Konaklama endüstrisinde sürdürülebilir turizm
12 Seyahat ve tur operatörlüğünde sürdürülebilir turizm
13 Dünyadan sürdürülebilir turizm projesi örnekleri
14 Türkiye'den sürdürülebilir turizm projesi örnekleri
15 FİNAL SINAVI
16 FİNAL SINAVI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Kahraman, N., ve Türkay, O. (2003). Turizm ve Çevre, Ankara: Detay Yayıncılık.
Yardımcı kaynaklar: Turizm İstatistikleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı ve örnek olay çözümlemeleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

erdem.aktas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba / 10:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Web'de Tarama ve Kütüphane Çalışması 12 2 24
Vize Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.155
ÖK.2555
ÖK.35555
ÖK.4555
ÖK.555