DERS ADI

: DENEYİMSEL PAZARLAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC 4051 DENEYİMSEL PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOĞU KAYIŞKAN

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Deneyimsel Pazarlama dersi kapsamında öğrencilerin; değişen tüketiciye bağlı olarak gelişen yeni pazarlama alanlarından biri olan deneyimsel pazarlama alanında yapılan çalışmaları inceleyerek öğrendikleri iletişim ve reklam alanındaki kuramsal yaklaşımlara uygun olarak irdeleyebilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Deneyimsel pazarlama kavramını algılama ve turizm ile ilişki kurabilme
2   Deneyimsel pazarlama ve hedef kitle özelliklerini ve bu unsurların farklılıklarını reklam stratejilerine aktarabilme
3   Deneyimsel pazarlama stratejilerini kampanya dahilinde inceleyebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yeni ekonomi kavramı ve yeni ekonomi içerisinde değişen tüketici
2 Deneyim ekonomisi
3 Deneyim ekonomisinde tüketim türleri
4 Müşteri deneyimlerinin yönetimi
5 Deneyim stratejisinin geliştirilmesi
6 Deneyim tasarımı ve pazarlamada uygulanması
7 Vize Sınavı
8 Vize Sınavı
9 Deneyimsel pazarlama kampanyasının yapısı
10 Dijital dönüşüm ve deneyimsel pazarlama
11 Deneyimsel pazarlama performans ölçümü
12 Deneyimsel markaya dönüşüm
13 Hali hazırda yapılan çalışmaların incelenerek deneyim pazarlama ile reklam ilişkisinin ortaya çıkarılması
14 Reklam kampanyalarında deneyim pazarlaması stratejilerinin incelenmesi
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Deneyimsel Pazarlama, Selma Kalyoncuoğlu, Ankara, 2018, ss.175
Deneyimsel Pazarlama, Kadir Deligöz, Ankara, 2018, ss.118

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı ve örnek olay çözümlemeleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

avsar.kurgun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba / 10:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 10 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 114

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15
ÖK.255
ÖK.35