DERS ADI

: TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 4033 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. HÜLYA KURGUN

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Öğrencilerin; insan kaynakları yönetimi ile ilgili teorik bilgileri almalarını sağlamak ve uygulamadan örnekler ile işletmelerde insan kaynakları uygulamalarının geliştirilmesi konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İnsan kaynakları yönetiminin gelişimini etkileyen faktörleri açıklayabilme
2   Klasik ve modern örgüt kuramları ışığında insan kaynakları yönetiminin gelişimini yorumlayabilme
3   İş analizi, insan kaynakları planlaması ve işe alma konularında temel bilgilere sahip olma
4   Personel eğitimi, performans değerlendirme ve kariyer planlaması konularında temel bilgilere sahip olma
5   İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İnsan Kaynakları Kavramı ve Kapsamı, İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi Arasındaki Farklar
2 İnsan Kaynaklarının Konaklama İşletmelerindeki Yeri ve Önemi
3 İş Analizi
4 İş Tasarımı
5 İş değerlendirme
6 İş değerlendirme
7 Ara Sınav
8 Ara Sınav
9 Performans Değerlendirme
10 Performans Değerlendirme Örnek çalışma
11 Ücret Yönetimi
12 Ücret Yönetimi
13 İş Doyumu
14 İnsan Kaynaklarında Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri
15 Final
16 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Meryem Akoğlan Kozak, Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012.
Ed. Ömür N. T. Özmen ve Cafer Topaloğlu, Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim Turizm İşletmelerinden Örnek ve Uygulamalar, Beta, 2010.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, sınıfiçi çalışmalar, örnek olay çalışmaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).
3. Bütünleme Sınavı: Bütünleme sınavı ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Öğrenciler;
1. İKY'nin ana işlevlerini belirgin bir biçimde sıralayacaklardır
2. Bir işgöreni gözleyerek ve sorgulayarak iş analizini yapabilecekler ve sonrasında da uygun iş tanımı format ve terminolojisini kullanarak bir iş tanımı yazacaklardır
3. Eğitim sürecini ve temellerini tanımlayacaklardır
4. Çağdaş performans değerlendirme yöntemlerini ayrıntılı bir biçimde izah edeceklerdir.
5. Ücret ödeme düzeylerinin, teşvik planlarının ve sosyal yardımların nasıl yapılandırılması gerektiğini ayrıntılı bir biçimde izah edeceklerdir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine devam zorunludur.
2. Derse ve derste yer alan tartışmalara ve uygulamalara katılım önemlidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hulya.kurgun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 13:00 -15:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 109

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55