DERS ADI

: TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 3026 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. YUSUF GÜMÜŞ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; maliyet, gider, harcama, değişken maliyet, sabit maliyet, başabaş noktası, bütçe vb. gibi kavramları iyi bir biçimde anlamak ve turizm işletmelerindeki önemli yüksek maliyet kalemlerinin, maliyet hesaplama sistemlerinin, başabaş noktası hesaplamalarının ve bütçelerin neler olduğunu öğrenmektir. Ayrıca üretilen malın / hizmetin maliyetinin hesaplanması ve gider dağıtımı konusu da bir başka amacıdır. Aynı zamanda bu ders kapsamında turizm işletmelerinde toplam ve birim hizmet üretim maliyetinin hesaplanması da ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Maliyet ve yönetim muhasebesi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
2   Maliyet unsurlarının neler olduğunu ve yönetim muhasebesinin fonksiyonlarını sınıflandırabilme.
3   Maliyet hesaplama sistemlerini ve bütçeleri etkin bir biçimde kullanabilme.
4   Turizm işletmelerinde oluşan hizmet üretim maliyetini ve başabaş noktalarını hesaplayabilme.
5   Maliyet ve yönetim muhasebesi bilgilerini analiz edebilme ve yorumlayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi İle İlgili Temel Kavramlar
2 İlk Madde Malzeme ve İşçilik Giderleri
3 Genel Üretim Giderleri
4 Gider Dağıtımı
5 Maliyet, Hacim ve Kar Analizleri
6 İşletme Bütçeleri
7 İşletme Bütçeleri
8 Vize Sınavı
9 Esnek Bütçeleme ve Sapma Analizleri
10 Karar Verme
11 Hizmet Üretim Maliyeti
12 Üretimin ve Maliyetin Niteliğine Göre Maliyet Hesaplama Sistemleri
13 Konaklama İşletmelerinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları
14 Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1) Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi,2008, Ankara.
2) Prof. Dr. Rifat ÜSTÜN, Maliyet Muhasebesi, Bilim Teknik Yayınevi, 1996, Eskişehir.
3) Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ, Yönetim Muhasebesi, 2007, Ankara.
4) Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ, Maliyet Muhasebesi, Birleşik Matbaacılık, 2005, İzmir.
5) Prof. Dr. Osman ALTUĞ, Maliyet Muhasebesi, Evrim, 1996, İstanbul
6) Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY, Konaklama Yönetim Muhasebesi, Turhan Kitabevi,2011, Ankara.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Derste önce konu teorik olarak anlatılır ve daha sonra örnekler yardımıyla konu ayrıntılı bir biçimde işlenir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Vize % 40, Final % 60

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse % 70 devam zorunludur. Öğrencilerin ders içi tartışmalara katılmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yusuf.gumus@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 13:00 - 14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ödev Hazırlama 1 2 2
Sunum Hazırlama 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 76

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555