DERS ADI

: TURİZM SOSYOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC 3052 TURİZM SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. EMİR ÖZEREN

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Dersin amacı; turizmin toplum içerisindeki rolü hakkında öğrencilere akademik bir bakış açısı sunmak, kültürel aktiviteler, kültürel farklılık ve bu olguların turizm üzerindeki etkileri ile turizmin toplumla olan etkileşimleri hakkında öğrencilerde eleştirel bir farkındalık oluşturmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Turizmin ilişkide olduğu sosyo-kültürel, ekonomik ve kültürel unsurları tanımlayabilme ve sosyo-kültürel etkilerini açıklayabilme
2   Turizm motivasyonuna etki eden faktörleri inceleyebilme, turizm davranışının temel göstergesi olan kişilik olgusunu göz önüne alarak turist davranışını yorumlayabilme
3   Küreselleşme süreciyle birlikte gerek kültür gerekse turist davranışında ortaya çıkan etkileri açıklayabilme ve tartışabilme
4   Kültür-turizm, turizm-yerel halk-çalışanlar arasında ilişki kurabilme, etkileşimleri açıklayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Turizm Sosyolojisine Giriş
2 Sosyoloji ve Turizm Sosyolojisi İlişkisi
3 Turizmin Bireysel Unsurları
4 Turizmin Toplumsal Unsurları
5 Turizmin Topluma Etkilerini Belirleyen Temel Faktörler
6 Turizmin Ekonomik, Fiziksel ve Sosyo-Kültürel Etkileri
7 Yarıyıl içi sınavı
8 Turist Topluluğu: Turistik Ortam, Turistik Deneyim, Turistlerarası İlişkiler
9 Turistler-Yerel Halk Etkileşimi ve İlişkileri
10 Turist Çalışan Etkileşimi ve İlişkileri
11 Kültür-Kişilik İlişkileri ve Turizm Açısından Toplumsal Eğilimler
12 Turizmin Sosyo-Kültürel Sonuçları
13 Postmodernite ve turizm
14 Eleştirel turizm çalışmaları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana Kaynak:
Doğan, H. Z. (2004). Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
Avcıkurt, C. (2003). Turizm Sosyolojisi: Turist-Yerel Halk Etkileşimi. Ankara: Detay Yayıncılık

Yardımcı Kaynak:
Reisinger, Y. (2009). International Tourism: Cultures and Behavior, 1st Edition, US: Elsevier Inc
Holden, A. (2005). Tourism Studies and the Social Sceinces, 1st Edition, UK:Routledge.


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı ve sınıf içi tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

emir.ozeren@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba / 15:00-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Yarıyıl İçi Sınavına Hazırlık 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavına Hazırlık 1 9 9
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerinin okunması vb.) 13 2 26
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 137

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15555
ÖK.2555
ÖK.35555
ÖK.45555