DERS ADI

: KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRAS

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 3028 KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRAS ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. İLKAY TAŞ GÜRSOY

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Ders, toplumsal ve kültürel ilişkilerin karmaşık yapısını ortaya koyarak, çevre, kültür ve turizm arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Dersin sonunda, öğrencilerin, doğal ve kültürel mirasla ilgili başlıca tanımları yapabilmeleri, doğal ve kültürel miras amacıyla seyahat eden turistlerin motivasyonlarını açıklayabilmeleri, kültür mirasına dayalı turizm kalkınma modelleri hakkında analiz yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Doğal miras ve kültürel miras kavramlarını tanımlayabilme
2   Turizm ve kültür arasındaki ilişkiyi analiz edebilme
3   Kültürel miras amaçlı seyahat eden turistlerin motivasyonlarını açıklayabilme
4   Dünya somut kültür mirası ve somut olmayan kültür mirası hakkında bilgi sunabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Doğal ve Kültürel Miras: Kavramsal Çerçeve Dijital trendlerin kültürel miras turizmine etkisi
2 Doğal ve Kültürel mirasın ve turizm Kentsel yapılar (Örnek olay tartışmaları)
3 Kültürel miras ve özgünlük Müze, sanat galerileri (Örnek olay tartışmaları)
4 Kültürel miras turizmi: Talep boyutu Festivaller (Örnek olay tartışmaları)
5 UNESCO kültürel miras listesi (Somut Kültürel Miras) Final Sınavı
6 UNESCO kültürel miras listesi (Somut Olmayan Kültürel Miras) Final Sınavı
7 Yarıyıl İçi Sınavı
8 Yarıyıl İçi Sınavı
9 Kültürel destinasyonların yönetimi
10 Kültürel miras turizmi ve sürdürülebilirlik

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

UNESCO World Heritage Center: http://whc.unesco.org/

Avrupa Birliği, Links between Natural and Cultural heritage, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/links_natural_cultural_heritage_en.htm

David Lowenthal (2005) Natural and cultural heritage, International Journal of
Heritage Studies, 11:1, 81-92.

UNITAR Series: http://www.unitar.org/hiroshima/management-and-conservation-of-world-heritage-sites UNITAR Series

Reisinger, Y., & Turner, L. (2003). Cross-Cultural Behavior in Tourism: Concepts and Analysis. Oxford, U.K.: Butterworth Heinemann.

Sigala, M., & Leslie, D. (2005). International Cultural Tourism Management: Implications and Cases. Oxford, U.K.: Butterworth Heinemann.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders Anlatımı. Bireysel ve Grup Ödev sunumu. Örnek olay çözümlemeleri.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 DNC Dönemiçi Çalışma
2 VZ Arasınav
3 YVN Yaıryıliçi Notu DNC * 0.20 + VZ * 0.80
4 FN Yarıyılsonu Notu
5 BNS BNS YVN * 0.40 + FN * 0.60
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YVN * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

avsar.kurgun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba / 10.00-13.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sınıf içi uygulamalar 24 1 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 115

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.35
ÖK.45