DERS ADI

: TURİZM EKONOMİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 1028 TURİZM EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZAY EMRE YILDIZ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Ekonomik bir olay olarak turizmin incelenmesi, turizm gelişiminin bölge, ülke ve dünya ekonomilerine etkilerinin analizi ve istatistiksel verilerin yorumlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Turizmin mikro ve makroekonomik özelliklerini anlama ve yorumlama
2   Turizm ekonomisinin temel kavram ve terimlerini anlama ve benimseme
3   Turizm arzı ve talebinin özelliklerinin anlaşılması
4   Turizmin ekonomik etkilerini değerlendirebilme
5   Ulusal ve küresel turizm ekonomisi istatistiklerini anlama ve yorumlama

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Turizm Olayına Ekonomik Yaklaşım
2 Turizmin Mikro ve Makroekonomik Değerlendirmesi
3 Turizm ekonomisinin temel kavram ve ilkeleri
4 Turist pazarları ve turizm talebi
5 Turistik Harcama
6 Turizm Arzı
7 Yarıyıl İçi Sınavı
8 Turizm ve Ödemeler Dengesi
9 Turizm ve Ulusal Gelir
10 Turizm ve İstihdam
11 Turizmde Dengeyi Etkileyen Unsurlar
12 Turizm Gelişimi ve Sürdürülebilirlik
13 Dünya ve Türkiye Turizminin Analizi - 1
14 Dünya ve Türkiye Turizminin Analizi - 2
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bahar, O. ve Kozak, N. (2008), Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, Ankara.
UN & UNWTO (2010), International Recommendations for Tourism Statistics 2008, United Nations Publication, New York
Olalı, H. ve Timur, A. Turizm Ekonomisi, Ofis Ticaret Matbaacılık, İzmir, 1988
İçöz, O. (2005), Turizm Ekonomisi 3. Baskı, Turhan Kitapevi, Ankara.
Özkök, F. G. (2008), Turizmin Ekonomik Etkileri, Ekin Yayınevi, Bursa.
Ünsal, E. (2001), Mikro İktisat, İmaj Yayıncılık, Ankara.
Yağcı Ö. (2007), Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, Ankara.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı ve örnek olay çözümlemeleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 DNC Dönemiçi Çalışma
2 VZ Arasınav
3 YVN Yaıryıliçi Notu DNC * 0.20 + VZ * 0.80
4 FN Yarıyılsonu Notu
5 BNS BNS YVN * 0.40 + FN * 0.60
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YVN * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Yarıyıl içi notu (%40) Vize sınavı %80 ve dönem içi çalışma %20 oluşur
1.a. Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%80).
1.b. Dönem içi çalışma: Haftalık ya da dönemlik ödev, sunum ve kısa sınavlardan oluşur (%20)
2. Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozay.yildiz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba: 10.00 - 15.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 10 10
Kitap Okuma 1 15 15
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.155
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.555