DERS ADI

: TURİZM PAZARLAMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 2013 TURİZM PAZARLAMASI ZORUNLU 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZAY EMRE YILDIZ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Dersin amacı, temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Temel pazarlama terim ve anlayışlarını tarfi edebilmek
2   Pazarlama alanındaki tarihsel dönüşümü ve buna sebep olan etmenleri açıklayabilmek
3   Pazarlama sisteminin bileşenlerini ve sistemi etkileyen çevre faktörlerini açıklayabilmek
4   Tüketici ve örgüt pazarlarının farklarını ve özelliklerini anahatlarıyla belirtebilmek
5   Pazarlama karması elemanlarını öğrenmek ve uygulamaları tartışabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Pazarlamaya giriş, pazarlama ve ilgili kavramların tanımlanması
2 Pazarlama anlayışının zaman içindeki gelişiminin incelenmesi
3 Pazarlama kararlarıyla ilgili makro ve mikro çevre faktörleri
4 Tüketici davranışları ve pazarlama ilişkisi
5 Pazar bölümleme
6 Ürün çeşitlendirme
7 Yarıyıl İçi Sınavı
8 Yarıyıl İçi Sınavı
9 Turizmde markalaşma
10 Ürün eğrisi
11 Pazarlamada fiyat kararları
12 Dağıtım kanalları, fiziksel dağıtım
13 Geleceğe dönük eğilimler
14 Örnek olay çalışması
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15th Edition.

Yardımcı Kaynaklar:
Metin Kozak ve Şeyhmus Baloğlu (2011). Managing and Marketing Tourist Destinations. New York: Routledge.
Mucuk, İsmet (2009) Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı ve örnek olay çözümlemeleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2. Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

metin.kozak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 13.30-15.30 saatleri arası.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 8 96
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.55