DERS ADI

: ZİYARETÇİ YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC 4018 ZİYARETÇİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. İLKAY TAŞ GÜRSOY

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Dersin amacı ziyaretçi yönetimini kavramak ve korunan alanların ziyaretçi yönetimi yaklaşımıyla yönetilmesinin benimsenmesini sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Korunan alanları tanımak ve önemini anlamak.
2   Turizm ve Rekreasyonda korunan alanları bilmek.
3   Ziyaretçi yönetimini öğrenmek ve turizm uygulamalarında kullanılmasını öğrenmek
4   Ziyaretçi yönetim modellerini kavramak ve uygulayabilmek.
5   Katılımcı yönetim kavramını kavrayarak, eğitim ve bilinçlendirmenin önemini anlamak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Korunan alan kavramı,
2 Turizm ve Rekreasyonda korunan alanların sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel bağlamda belirlenmesi
3 Korunan alanlara yönelik tehditler ve tehditlerin sınıflandırılması
4 Korunan alan planlamasındaki ilke ve yaklaşımlar
5 Korunan alan yönetimi
6 Ziyaretçi yönetimi kavramı, amaç ve hedefleri
7 Yarıyıl İçi Sınavı
8 Yarıyıl İçi Sınavı
9 Ziyaretçi yönetimi uygulama ilkeleri ve kullanım alanları
10 Ziyaretçi yönetiminde kullanılan modeller
11 Ziyaretçi yönetim modellerinin Türkiye yasal, yönetsel ve sosyal şartları bağlamında değerlendirilmesi
12 Katılımcı Yönetim, Eğitim ve Bilinçlendirmenin Önemi
13 Ödev Sunumu
14 Ödev Sunumu
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Myra Shackley, Visitor Managment: Case Studies from World Heritage Sites, BH, 2000.
Michael A. Di Giovine, The Heritage-scape: Unesco, World Heritage and Toursim, Lexington Books, 2009.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, ödev, konulara ilişkin akademik makalelerin ve güncel haberlerin incelenmesi sayesinde gelişmelerin takip edilmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

avsar.kurgun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba / 10:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ödev Hazırlama 1 4 4
Sunum Hazırlama 1 4 4
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 5 60
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 124

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.111
ÖK.222
ÖK.3333
ÖK.44444
ÖK.55555