DERS ADI

: TURİZM VE İNOVASYON

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 4022 TURİZM VE İNOVASYON ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. OSMAN AVŞAR KURGUN

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Turizm ekosistemi içerisinde açık inovasyon paradigmasının işleyiş ve önemini açıklayarak, inovasyon sürecini yönetme becerisini kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İnovasyon kavramını tanımlayabilme
2   İnovasyon modellerini anlama
3   Açık inovasyon paradigmasını analiz edebilme
4   İnovasyon sürecini tanımlayabilme
5   İnovasyon sürecini yönetebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İnovasyon Kavramı ve Süreci
2 İnovasyon Türleri: Ürün
3 İnovasyon Türleri: Süreç
4 İnovasyon Türleri: Organizason
5 İnovasyon Türleri: Pazarlama
6 Gerçeklik Türleri ve İnovasyon
7 Yarıyıl içi sınavı
8 İnovasyon Örneği Analizi I
9 İnovasyon Örneği Analizi II
10 Yenilik Derecesi
11 Radikal, Artımsal ve Eski Fikir Yeniliği
12 Yenilik Kalitesi
13 İş Modeli ve Yenilik İlişkisi
14 Yenilik Sistemi Yaklaşımı
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi, Serkan Kılıç, İstanbul, 2015, ss.216.
İnovasyon Çemberi, Tom Peters, USA, 2008, ss.535.


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı ve örnek analizi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

avsar.kurgun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba / 13:30 - 14:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 12 2 24
Web'de Tarama ve Kütüphane Çalışması 12 2 24
Kitap Okuma 12 1 12
Yarıyıliçi Sınavı 1 1 1
Yarıyıl sonu Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.11
ÖK.22
ÖK.33
ÖK.44
ÖK.55