DERS ADI

: PROJE HAZIRLAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 4020 PROJE HAZIRLAMA ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. EMİR ÖZEREN

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Proje hazırlama dersinin amacı öğrencilerin turizm alanında edindikleri kuramsal bilgileri kullanarak, sektöre yönelik fikirler geliştirmesi, fikirlerini projelendirerek, uygulama becerilerini geliştirmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Proje kavramını açıklayabilme
2   Proje döngüsü yönetiminin aşamalarını sayabilme
3   Proje mantıksal çerçevesini çizebilme
4   Proje çalışma planı ve görev dağılımını yapabilme
5   Proje raporu yazabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Proje kavramı, Proje hazırlamada amaç, Projenin özellikleri
2 Proje hazırlama sürecinde etki eden faktörler
3 Proje hazırlama sürecinin unsurları, Etkin proje hazırlama ilkeleri
4 Turizm sektörüyle ilgili proje fikirlerinin serbest tartışma ile ilk değerlendirmesi
5 Proje türleri , Proje döngüsü yönetiminin aşamaları
6 Proje konusunun seçimi, Projenin mantıksal çerçevesini çizilmesi
7 Yarıyıl İçi Sınavı
8 Proje çalışma planı ve görev dağılımına göre projenin uygulanma süreci -1-
9 Proje çalışma planı ve görev dağılımına göre projenin uygulanma süreci -2-
10 Proje çalışma planı ve görev dağılımına göre projenin uygulanma süreci -3-
11 Rapor hazırlama
12 Projede etik unsurlar
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Temel kaynak:
Bennet P. Lientz ve Kathryn P. Rea, Project Management for 21st Century, Academic Press, 2002.

Yardımcı kaynaklar:
Al and Jackie DeLucia, Recipes for Project Success, Project Management Institute, 1999.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, sunum, ödev

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

emir.ozeren@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba / 15:00-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 4 52
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ödev Hazırlama 1 4 4
Sunum Hazırlama 1 4 4
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.55