DERS ADI

: TURİZMDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC 4017 TURİZMDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. EMİR ÖZEREN

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Dersin amacı farklılık stratejileri, pratikleri ve söylemlerine ilişkin bir kavrayış geliştirmek ve turizmde kültürel, etnik, dini, yaş, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, engellilik gibi çeşitlilik unsurlarının bireysel, grup ve örgütsel düzeyde rolünü liderlik, yönetim ve çalışan perspektifinden eleştirel yönden tartışmaya açmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Turizm açısından farklılık (çeşitlilik) kavramının anlam ve önemini tanımlamak
2   Farklılıklara öncülük eden kavramları psikolojik ve sosyolojik çalışmalarla anlamak
3   Farklılık çalışmalarına dair sosyal bilimlerde var olan temel meseleleri tartışmak
4   Farklılık, eşitlik ve kapsayıcılığın turizm işletmeleri açısından rolünü gerçek yaşam örnekleri ile sunmak
5   Turizmde farklılık söylem ve pratiklerini anlamada yararlanılan baskın kuramsal paradigmaları açıklamak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: İşyerlerinde farklılık ve kapsayıcılığı kavramsallaştırmak. Farklılıkları yönetmek neden gereklidir
2 Farklılıklara sosyolojik ,psikolojik ve sosyo-psikolojik perspektifler, kuramsal yaklaşımlar
3 Küresel bağlamda liderlik ve farklılıkların yönetimi
4 İşyerlerinde farklılıkların yönetimine dair politika ve pratikler: Turizm ve Konaklama İşletmelerinden Örnekler
5 İşyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği
6 İşyerinde ırk ve etnisite
7 Yarıyıl İçi Sınavı
8 Yarıyıl İçi Sınavı
9 İşyerinde yaş farklılıkları
10 İşyerinde engellilik
11 İşyerinde dini farklılıklar
12 İşyerinde cinsel azınlıklar ve cinsel yönelim
13 İşyerinde çalışma yaşam dengesi, kesişimsellik: Turizm ve Konaklama İşletmelerinden Örmekler
14 Eşitlik, Kapsayıcılık ve Farklılıkların Yönetimine Dair Gelecek Ufuklar, Yeni Araştırma Alanları: Turizm ve Konaklama İşletmelerinden Örmekler
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Temel kaynak:
Managing Diversity and Inclusion: An International Perspective
Ed:Jawad Syed & Mustafa Ozbilgin
Sage Publishing, Second Edition, 2019
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/managing-diversity-and-inclusion/book261950#description

Online Video Kaynakları

https://study.sagepub.com/syed2e/student-resources/videos/disability-in-the-workplace

https://study.sagepub.com/syed2e/student-resources/videos/intersectionality

https://study.sagepub.com/syed2e/student-resources/videos/work-life-balance

Supplemantary Source:
Gender Equality and Tourism: Beyond Empowerment
Edited by: Stroma Cole, University of the West of England, UK
https://www.cabi.org/bookshop/book/9781786394422/
https://www.cabi.org/products-and-services/about-cabi-books/open-resources/genderequality-
and-tourism-beyond-empowerment/
Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders Anlatımı, sunum, tartışma, kısa video, örnek olay calışmaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenciler işyerinde farklılıkların yönetimini çözümlemede anahtar kavram ve yaklaşımları öğrenecek.
2. Öğrenciler farklılıkların yönetiminin turizm alanında kullanımını ve yansımalarını tartışacaklardır.
3. Öğrenciler turizmde farklılıkların yönetimine ilişkin bilgilerini vize ve final sınavları ile aktaracaklardır.
4. Haftalık okuma listelerinin konu, kapsam ve ilkeleri dönem başında ilan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin her hafta bir parçadan oluşan gerekli okumayı yapması beklenmektedir.
5. Ders içi tartışmalara dahil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

emir.ozeren@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 15:00-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Örnek olay çalışması 4 4 16
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Proje Ödevi 1 6 6
Proje Final Sunumu 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 114

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1433444444
ÖK.2444444
ÖK.34444444444
ÖK.45555555555
ÖK.55555555555