DERS ADI

: TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 3027 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. YUSUF GÜMÜŞ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı turizm işletmelerinde bölümsel analiz, doluluk oranı, müşteri karlılık analizi, odabaşına gelir analizi yapabilmeyi ve rasyoları yorumlayarak değerlendirmelerde bulunabilmeyi öğretmektir. Bu dersin bir başka amacı da konaklama işletmelerinde riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesini öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Turizm İşletmelerinde Bölümsel Analizin Nasıl Yapılacağını Tanımlayabilme
2   Doluluk Oranlarını Tahmin Edebilme
3   Oda Etkinliği, Satılabilir Oda Başına Gelir Analizi Yapabilme
4   Müşteri Başına Ortalama Harcama, İşgücü Analizleri vb. Gibi Analizler Sonucu Ortaya Çıkan Sonuçları Karşılaştırabilme
5   Rasyoları Yorumlayabilme ve Değerlendirmelerde Bulunabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Finansal Tablolar Hakkında Genel Bilgiler
2 Finansal Analiz Hakkında Genel Bilgiler
3 Finansal Planlama
4 İşletmelerde Başarısızlık ve Finansal Yapıyı Güçlendirici Önlemler
5 Finansal Analiz Yöntemleri
6 Konaklama İşletmelerine Özgü Rasyolar
7 Yarıyıl İçi Sınavı
8 Yarıyıl İçi Sınavı
9 Konaklama İşletmelerine Özgü Rasyolar
10 Konaklama Tesislerinde İşletme Sermayesi
11 Konaklama İşletmelerinde Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
12 Konaklama Tesislerinde Sermaye Bütçelemesi
13 Maliyet Raporlaması ve Finansal Çözümleme
14 Maliyet Raporlaması Finansal Çözümleme
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Semih BÜKER vd. Finansal Yönetim, 3. Baskı, Ankara,Temmuz 2007.

Yardımcı Kaynaklar:
Öztin AKGÜÇ, Finansal Yönetim, 7. Baskı, Avcıol Matbaası, İstanbul.
Adnan TÜRKSOY, Konaklama Yönetim Muhasebesi, Maliyet Analizleri, Turhan Kitabevi, Ankara,2011.
Ertuğrul ÇETİNER, Otel İşletmeleri Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2009.
Ertuğrul ÇETİNER, Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları,3. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
Süleyman YÜKÇÜ vd., Finansal Yönetim,1999, İzmir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı ve örnek olay çözümlemeleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Vize % 40, Final % 60

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse % 70 devam zorunludur. Öğrencilerin ders içi tartışmalara katılmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yusuf.gumus@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 13:00 - 14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Ödev Hazırlama 2 12 24
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 124

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55