DERS ADI

: GENEL MUHASEBE

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 2021 GENEL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. YUSUF GÜMÜŞ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Genel muhasebe dersinin temel amacı, öğrencilerin tekdüzen muhasebe sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını ve işletmelerde kullanılmakta olan muhasebe hesaplarını tanımalarını sağlamaktır. Ayrıca genel muhasebe dersinin bir diğer amacı da, işletmelerde yapılmakta olan dönemiçi muhasebe işlemlerinin neler olduğu hakkında örnekler yardımıyla bilgi vermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tekdüzen Muhasebe Sistemini Tanımlayabilme.
2   Hesap, Bilanço, Gelir Tablosu vb. Gibi Temel Kavramları Açıklayabilme.
3   Muhasebe Bilgi Sistemi Tarafından Üretilen Bilgiyi Ortaya Çıkarabilme.
4   İşletmelerdeki Dönem İçi İşlemlere Ait Muhasebe Kayıtlarının Nasıl Yapılması Gerektiğini Öngörebilme.
5   Muhasebe Bilgi Sistemi Tarafından Üretilen Bilgileri Okuyabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Genel Muhasebe Dersi Hakkında Genel Bilgiler.
2 İşletme, İşletmenin İçerisinde Bulunduğu Ortam ve Muhasebe İlişkisi, Muhasebenin Ürettiği Bilgi ve Muhasebenin Çalışma Konuları Hakkında Bilgi.
3 Tekdüzen Muhasebe Sistemi Hakkında Temel Bilgiler.
4 Bilanço Hakkında Temel Bilgiler ve Bilançoyu Oluşturan Hesaplara Giriş.
5 Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler
6 Alacaklar
7 Yarrıyıl İçi Sınav
8 Yarrıyıl İçi Sınav
9 Stoklar, Alacaklar
10 Duran Varlıklar
11 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
12 Öz Kaynaklar
13 Gelir Tablosu Hakkında Temel Bilgiler ve Gelir Tablosunu Oluşturan Hesaplara Giriş: Gelir hesapları
14 Maliyet ve Gider Hesapları
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Ümit ATAMAN, Genel Muhasebe, Türkmen Kitabevi.
Prof. Dr. Nergis TEK, Finansal Muhasebe, Birleşik Matbaacılık, İzmir 2007.
Prof. Dr. Ertuğrul ÇETİNER, Genel Muhasebe (Teori ve Uygulama), Gazi Kitabevi.
Prof. Dr. Ertuğrul ÇETİNER, Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, 3. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Derste önce konu teorik olarak anlatılır ve daha sonra örnekler yardımıyla konu ayrıntılı bir biçimde işlenir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Vize % 40, Final % 60

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse % 70 devam zorunludur. Öğrencilerin ders içi tartışmalara katılmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yusuf.gumus@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 13:00 - 14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 1 14 14
Ödev Hazırlama 1 2 2
Sunum Hazırlama 1 2 2
Vize Sınavına Hazırlık 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 65

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55