DERS ADI

: TÜRKİYE TURİZM TARİHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 3020 TÜRKİYE TURİZM TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere Türkiye'de turizm endüstrisinin yapısal özelliklerini, dönemlerini ve tarihsel gelişimini vererek, geçmiş turizm olaylarına göre gelecek turizm taleplerini analiz edebilme ve planlamaları yapabilmeleri sağlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türkiye'de Turizmin Endüstrisini Tanımak
2   Türkiye'de Turizmin Dönemlerini Tanımak
3   Türkiye'de Turizmin Tarihsel Gelişimini Anlamak.
4   Geçmiş Türkiye Turizm Talebini Değerlendirebilmek.
5   Gelecek Türkiye Turizm Talebini Değerlendirebilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dünyada Turizm Endüstrisi ve Turizm Eğitimi
2 Türkiye'de Turizm Endüstrisine Genel Bakış
3 Türkiye'de Turizm Endüstrisinin Yapısı
4 Türkiye'de Turizm Endüstrisinin Dönemleri
5 Cumhuriyet Öncesi Türkiye'de Turizmin Tarihsel Gelişimi
6 Cumhuriyet Öncesi Türkiye'de Turizmin Tarihsel Gelişimi
7 Yarıyıl İçi Sınavı
8 Yarıyıl İçi Sınavı
9 Cumhuriyet Sonrası Turizmin Tarihsel Gelişimi
10 Türkiye Kalkınma Planlarında Turizm
11 Türkiye'de Yıllık Turizmin İstatiksel Değerlendirmesi
12 Turizm Talebi Geçmişi ve Geleceğe İlişkin Değerlendirilmesi
13 Ödev Sunumu
14 Ödev Sunumu
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Çavuş, Ş., Ece, Z., Çolakoğlu, O. (2011). Türk Turizm Tarihi. Detay Yayıncılık: Ankara.

M. Kozak & N. Kozak (2016) Institutionalisation of tourism research and education: from the early 1900s to 2000s, Journal of Tourism History, 8:3, 275-299, DOI: 10.1080/1755182X.2017.1284274

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, ödev, konulara ilişkin akademik makalelerin ve güncel haberlerin incelenmesi sayesinde gelişmelerin takip edilmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

metin.kozak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı / 13:00-16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ödev Hazırlama 1 2 2
Sunum Hazırlama 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 84

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.111111
ÖK.2222
ÖK.333333
ÖK.4444
ÖK.5555