DERS ADI

: STRATEJİK YÖNETİM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC 3017 STRATEJİK YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZAY EMRE YILDIZ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Yoğun rekabet ortamında ve güncel gelişmeler ışıığında turizm işletmelerin piyasalarda rekabet edebilmelerini sağlamak için bir gereklilik haline gelen stratejik yönetim hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmayı sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Strateji ve stratejik yönetimle ilgili kavramsal çerçeve hakkında bilgi sahibi olabilme
2   Strateji geliştirme sürecini ve stratejik analiz (amaçlar, yönetimin öncelikleri ve değerleri) yapabilme bilgi ve becerisini kazanabilme
3   Dış çevre ve işletme analizi yapabilme yeteneği kazanabilme
4   Stratejilerin uygulanması hakkında bilgi sahibi olabilme
5   İşletme etiği hakkında bilgilendirme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş ve Dersin Tanıtımı
2 Strateji, stratejik yönetim, stratejik planlama hakkında genel bilgilendirme
3 Strateji ve Stratejik yönetimle ilgili kavramsal çerçeve
4 Strateji geliştirme süreci ve stratejik analiz (dışsal çevre)
5 Strateji geliştirme süreci ve stratejik analiz (içsel çevre)
6 Rekabet üstünlüğünün elde edilmesi - I
7 Yarıyıl İçi Sınavı
8 Yarıyıl İçi Sınavı
9 Rekabet üstünlüğünün elde edilmesi - II
10 Rekabetçi stratejiler ve endüstri çevresi
11 Kurumsal stratejiler (bütünleşme)
12 Stratejilerin formüle edilmesi
13 Stratejilerin uygulanması
14 İşletme etiği
15 Yarıyıl sınavı
16 Yarıyıl sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Gareth R. Jones ve Charles W. L. Hill (2008). Theory of Strategic Management with Cases. 10. Baskı. Canada: Cengage Learning.

Yardımcı Kaynaklar: ,
Metin Kozak ve Şeyhmus Baloğlu (2011). Manannig and Marketing Tourist Destinations. New York: Routledge.
Erol Eren, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası,İstanbul, Beta Basım yayım Dağıtım A.Ş.
Hayri Ülgen ve S. Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul, Literatür yayıncılık.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı ve örnek olay çözümlemeleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

metin.kozak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı / 10:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Ödev Hazırlama 2 12 24
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 124

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.45555
ÖK.555