DERS ADI

: ULUSLARARASI TURİZM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC 2020 ULUSLARARASI TURİZM SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZAY EMRE YILDIZ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Turizm sisteminin analizi, uluslararası turistik seyahatin gelişimi ve motivasyon unsurlarının tartışılmasını amaçlar. Uluslararası turizm kurumları, endüstrileri ve işletmelerinin yapısal özellikleri ve yönetimi, turizm işletmelerinin uluslararasılaşma süreçleri işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Uluslararası turizmin gelişiminin anlaşılması ve yorumlanması
2   Uluslararası turizm kurum ve işletmelerinin tür ve özelliklerinin anlaşılması
3   Turizm işletmelerinin uluslararasılaşma süreci ve getirdiği zorlukların incelenmesi
4   Uluslararası turizm işletmelerine özgü yönetim unsurlarının anlaşılması
5   Uluslarası turizmde güncel gelişmelerin yorumlanması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Küresel turizm sistemi
2 Uluslararası turizmin gelişimi
3 Uluslararası turizm ile ilgili motivasyon unsurları
4 Uluslararası turizm örgütleri, endüstrileri ve işlevleri
5 Uluslararası hizmet sunumu
6 Uluslararası tur yönetimi
7 Ara sınav
8 Uluslararası taşımacılık yönetimi
9 Uluslararası konaklama yönetimi
10 Uluslararasılaşma süreci ve zorlukları
11 Uluslararası işgücünün yönetimi
12 Kültürler arası ortamda yönetim
13 Uluslararası turizmde güncel istatistikler
14 Turizmin geleceği

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie (2011), Tourism: Principles, Practices, Philosophies 12th Edition, Wiley

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı
Tartışma
Örnek olay çalışmaları
Araştırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 DNC Dönemiçi Çalışma
2 VZ Arasınav
3 YVN Yaıryıliçi Notu DNC * 0.20 + VZ * 0.80
4 FN Yarıyılsonu Notu
5 BNS BNS YVN * 0.40 + FN * 0.60
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YVN * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Yarıyıl içi notu: Dönem içi çalışma ve Vize sınavından oluşur (%40).
1a. Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%80).
1b. Dönem içi çalışma: Dersin konularıyla ilgili bir konuda hazırlanacak dönem ödevi ve sunumunu içerir (%20)
2. Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozay.yildiz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba: 10.00 - 15.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 18 18
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15555
ÖK.25555
ÖK.35555
ÖK.4555
ÖK.5