DERS ADI

: TURİZM HUKUKU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR 2020 TURİZM HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR. ERDEM AKTAŞ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Öğrencilerin; ülkemiz turizm hukukuna ilişkin yasa ve yönetmelikleri öğrenmeleri, uluslararası turizm hukuku düzenlemeleri ile ilişkilerini görmeleri ve uygulamada yaratacağı sonuçlar açısından bu kaynakları incelemelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Temel turizm hukuku kavramlarını öğrenmek.
2   Turizm hukukuna ilişkin yasa ve yönetmeliklerini bilmek.
3   Turizm hukukuna ilişkin yasa ve yönetmeliklerini uygulamadaki sonuçlarınıTurizm hukukuna ilişkin yasa ve yönetmeliklerini uygulamadaki sonuçlarını değerlendirebilmek.
4   Ülkemizdeki turizm hukuku düzenlemeleri ile uluslararası düzenlemeleri kıyaslayabilmek ve etkileri açısından tartışabilmek.
5   Turizm hukukundaki güncel gelişmeleri izleyebilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Turizmde temel kavramlar
2 Ulusal ve Uluslararası Turizm Kuruluşları
3 Turizm Hukukunun Kaynakları
4 Türkiyede turizm sektöründeki hukuksal düzenlemeler
5 Türkiyede turizm sektöründeki hukuksal düzenlemeler II
6 Turizm Sektöründeki Teşvikler ve 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu Konaklama İşletmelerinin Yasal Sınıflaması
7 Turizm Yatırımı ve İşletmesi Verebilecek TesisTurizm Yatırımı ve İşletmesi Verebilecek Tesis Türleri ve Belge Talebi ile ilgili İşlemler ve Turizm Yatırım İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği
8 Yarıyıl içi sınavı
9 Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileri ile İlişkileri Hakkında Yönetmelik
10 Turizm İşletmelerinde Yabancı Uyruklu Personelin Çalıştırılması Esasları
11 1618 Sayılı Seyahat Acenteciliği Kanunu ve Yönetmeliği
12 Profesyonel Turist Rehberliği Kanunu ve Yönetmeliği
13 Deniz Turizmi Yönetmeliği
14 Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği, AvTurizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği, Av Turizmi Yönetmeliği
15 Final sınavı
16 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Hüseyin YILDIRIM (Ed.), Turizm Hukuku ve Mevzuatı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders anlatım
2. Sunum
3. Örnek analizi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

1. Ara sınav
2. Final
3. Ödev Sunumları değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70'ine katılım zorunludur. Öğretim üyesi uygulamalı sınavlar yapma hakkını saklı tutar. Öğretim üyesi ödev verme hakkını saklı tutar. Öğrenciler fakülte öğretim ve sınav uygulama esaslarına tabidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

erdem.aktas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı / 09:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 84

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55