DERS ADI

: MESLEKİ FRANSIZCA IV

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC 3032 MESLEKİ FRANSIZCA IV SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZAY EMRE YILDIZ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencinin günlük hayatta ve iş hayatında karşılaştığı somut durum ve olaylar karşısında Fransızca dilinde uygun sözel tepkiler verebilmesini; okuduğunu ve duyduğunu anlamasını, telefon konuşması ve yazışma yapabilmesini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrencinin günlük yaşamda ve iş yaşamında kullanacağı sözcük bilgisi edinmesi, sık kullanılan ifadeleri ve cümleleri anlayabilme ve kullanabilmesi
2   Duyduğunu anlama: güncel ya da mesleki konulara ilişkin kısa diyalogların içeriğini algılama ve aktarabilmesi
3   Okuduğunu anlama: güncel ya da mesleki alanda karşılaşılan kısa yazıları, ilan, mektup, e-mail gibi yazılı materyalleri çözümleme ve aktarabilmesi
4   Sözlü anlatım: kendisini çevreleyen nesneleri ve içinde bulunduğu mekanı anlatabilmesi, yol tarif edebilmesi, tavsiyede bulunabilmesi, bir hizmet sunumunu ana hatlarıyla anlatabilmesi
5   Yazma : Öğrencinin not alabilme, mesaj iletme, iş mektubu yazabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Konukların istek ve şikayetlerine cevap verme. Repondre aux desirs et plaints des clients.
2 Banket ve Satış ofisinin sundugu olanaklarla ilgili bilgi verme. Information sur les services de banquet.
3 Mesaj alma ve iletme. Prendre et passer les messages.
4 Otel hizmetleri. Oda servisi. Service de l'Hotel, Service aux chambres.
5 Hizmet sunumu, acil isteklere karşılık verme.
6 Spor ve boş zaman değerlendirme etkinliklerini tanıtma. Çocuklara yönelik etkinliklerle ilgili bilgi verme.
7 Yarıyıl içi sınavı
9 Otel butiğinde müşterilere tavsiyelerde bulunma, beğeni ifade etme.
10 Tatil yerinde gezilecek yerler tavsiye etme. Yol tarif etme.
11 Gezi turları tavsiye etme.
12 Konukların ayrılışı, Konukları uğurlama. Uyandırma hizmeti.
13 Hesap açıklama. Ödeme alma.
14 Şikayetleri alma-çözme
15 Genel Tekrar
16 Yarıyıl sonu sınavı
17 Yarıyıl sonu sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Méthode de français Tout va bien ! 2 Livre de l'élève de Hélène Augé, Hachette.
Yardımcı kaynaklar: Cahier d'exercices de Hélène Augé
Diğer ders materyalleri:Dictionnaire de la Langue Francaise: Le Robert, Fransizca-Turkce, Turkce-Fransizca Sozluk (Tahsin Saraç), Fransızca exerciseler(alıştırmalar), filmler, müzikler içeren CD, DVD, internet kaynakları, (www.wordreference.com çok dilli sözlük(İngilizce-fransizca kısmı kullanılabilir).

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, konularla ilgili sözlü/yazılı alıştırmalar, dönem ödevi / sunum yaptırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 DNC Dönemiçi Çalışma
2 VZ Arasınav
3 YVN Yaıryıliçi Notu DNC * 0.20 + VZ * 0.80
4 FN Yarıyılsonu Notu
5 BNS BNS YVN * 0.40 + FN * 0.60
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YVN * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları, dönem içi çalışmaları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Fransızca

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

avsar.kurgun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba / 10:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlık 1 2 2
Ödev Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Proje Ödevi 1 20 20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 124

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555