DERS ADI

: MESLEKİ İSPANYOLCA IV

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC 3034 MESLEKİ İSPANYOLCA IV SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Turizm İşletmeciliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZAY EMRE YILDIZ

Dersi Alan Birimler

Turizm İşletmeciliği

Dersin Amacı

İspanyolca dilinin Alfabetik yapısının, telaffuz kurallarının, temel dilbilgisi özelliklerinin öğretilmesi, İspanyolca konuşulan ortamlarda zorluk çekmeksizin kendini ifade etme, acil ihtiyaçlara yönelik talepleri iletme, resmi ve samimi formatta konuşabilme yeteneğinin kazandırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Günlük ve iş yaşamına dair sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilme ve kullanabilme
2   Duyduğunu anlama: Öğrencinin güncel ya da mesleki konulara ilişkin kısa diyalogların içeriğini ayırt edebilme ve aktarabilme
3   Okuduğunu anlama: güncel ya da mesleki kısa yazıları, ilan, mektup gibi basılı materyalleri çözümleme ve aktarabilme
4   Sözlü anlatım: kendini tanıtabilmesi, yakın çevresini, kendisini çevreleyen nesneleri tarif edebilmesi, iş ve uğraşılarını, bulunduğu mekanları, başından geçen bir olayı ana hatlarıyla anlatabilmesi
5   Yazma : Öğrencinin kısa not, mesaj, kişisel mektup yazabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İspanyol Alfabesi, okuma ve telaffuz teknikleri, temel selamlaşma ve vedalaşma mesajları
2 Sıfatların ve isimlerin eril ve dişil halleri, Ser (Olmak) fiilinin geniş zamanda çekimi ve kullanım yerleri, geniş zamanda kurallı fiil çekimleri.
3 İşaret sıfatları, İyelik sıfatları ve asıl sayılar (1-10). Soru kelimeleri ve temel edatların kullanımı, geniş zamanda fiil çekimine yönelik örnekler.
4 Tanım edatları (el, la, los, las), Estar, Tener ve bazı kuralsız fiillerin geniş zamanda çekimleri.
5 Asıl sayılar (10-20) ve sıra sayıları (1-10). Geniş zamanda cümle kurma alıştırmaları.
6 Yer zarfları ve konum edatlarının kullanımı, yol tarifleri yapmak ve adres sormak için kullanılan kalıplar. Havaalanından otele gidiş/geliş senaryolarının sınıfta grup çalışması şeklinde yapılması.
7 Yarıyıl İçi Sınavı
9 Saat sorma ve söyleme, asıl sayılar (20-1000000). Sınıfta konuyla ilgili grup çalışmaları.
10 Dönüşlü fiiller, dönüşlü fiilleri kullanarak günlük faaliyetlerin ifade edilmesi, İspanyolca da Vurgu teknikleri.
11 Renk sıfatları, Dolaysız tümleçler (lo, la, los, las). Gustar fiilini kullanarak hobilerin ve hoşlanılan eylemlerin ifade edilmesi.
12 Restoran ortamında sipariş verme (Querer fiilinin kullanımı), şikayet ve tercih iletimine ilişkin kalıplar ve hesap ödeme diyalogları.
13 Emir cümleleri, düzenli/düzensiz fiillerin emir cümlelerinde çekimleri. Konuya yönelik alıştırmaların sınıfta interaktif bir şekilde gerçekleştirilmesi.
14 Kişilerin fiziksel ve karakteristik olarak betimlenmesi, sınıfta konuya yönelik grup çalışmaları
15 Genel Tekrar
16 Yarıyıl Sonu Sınavı
17 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Marianne Barcelo, Juana S. Benito, Margarita Görrissen, 2011. Vamos 1, Libro del Alumno y de Ejercicios. Nüans Kitapevi.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, dilbilgisi öğrenimine yönelik alıştırmalar, sınıfta interaktif alıştırmalar, grup halinde konuşma pratiği çalışmaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Değerlendirme Kriteri

Sınav sorularının yanıtlanmasında, öğrencilerin dersin konu ve kavramlarını anlama, aralarında nedensellik ilişkisi kurma, örnek verebilme, analitik düşünme ve ilgili terminolojiyi kullanma düzeyleri ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

İspanyolca

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin okuma listesine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
4. Öğrencilerin ders içi tartışmalara dâhil olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

avsar.kurgun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba / 10:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 120

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555