DERS ADI

: Bilim Felsefesi ve Etiği

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBE 6668 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROF.DR. EROL KAYA

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği Doktora
İstatistik Doktora
Matematik Doktora
Bilgisayar Mühendisliği Doktora
Makine Teorisi ve Dinamiği Bütünleşik Doktora
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora
Makine Teorisi ve Dinamiği Doktora
Geoteknik Doktora
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora
İstatistik Bütünleşik Doktora
Endüstri Mühendisliği Doktora
Geoteknik Bütünleşik Doktora
Bilgisayar Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Bilim felsefesi ve Bilim Etiğinin temel problemlerini ve bu problemlere ilişkin sunulan
çeşitli çözümleri tartışıp değerlendirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilim felsefesi ve Bilim Etiğinin temel problemlerini ve bu problemlere ilişkin sunulan çeşitli çözümleri kavrar.
2   Seçilmiş olan problem(ler) için ortaya konan çözümleri tartışır.
3   Bilim felsefesine ilişkin temel kavramları çözümler.
4   Bilim etiğine ilişkin temel kavramları çözümler.
5   Bilim tarihinden örnekler aracılığıyla, bilim felsefesi ve bilim etiğine ilişkin konuları güncel bilimsel gelişmelerle bağlantılı olarak değerlendirir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilim Felsefesi ve Etiği Dersine giriş. Dersin içeriği ve okuma önerileri.
2 Bilim nedir İnsan niçin bilmek ister Bilimsel etkinliği din ve sanattan ayıran özellikler nelerdir gibi sorulara bilim tarihinden yola çıkılarak yanıtlar aranması.
3 Doğruluk , tutarlılık , kesinlik , evrensellik gibi kavramların bilimsel etkinlik bakımından önemi.
4 Pozitif Bilimlere adını veren Pozitivizm bir akım olarak nasıl ortaya çıkmıştır Ortaçağ bilim anlayışından Modern bilim anlayışına geçişin bu sürece etkisi nedir Bilim tarihinden örneklerle tartışmak.
5 Pozitivizm-Antipozitivizm çatışması ve 20.yy da Neopozitivizmin güçlenmesiyle ortaya konan iki önemli soru: a) Bilimsellik ölçütü nedir Bir kuramın bilimsel olabilmesi için taşıması gereken özellikler nelerdir b) Bilimsel yöntem nedir Bilimsel etkinlikte bilim insanlarını başarıya ulaştıracak d
6 Bilimsellik ölçütü nedir Bir kurama bilimsellik özelliğini kazandıran doğrulanabilirlik midir,yanlışlanabilirlik mi
7 Bilimsel yöntem nedir Tümevarım mı, tümdengelim mi Bilimsel yöntem konusunda verilebilecek diğer yanıtlar üzerine tartışma.
8 Bilim nasıl ilerler Birikimsel olarak mı, yoksa büyük sıçramalarla mı Bilimde birikimsellik ve çizgisel ilerleme. Bilim tarihinden örneklerle bilimde büyük sıçramaların değerlendirilmesi. Bilimsel devrim nedir
9 Etik nedir Bilim ve etik ilişkisi. Bilimsel araştırmada bilim insanının bireysel etik tavrı ve kurumsal düzeyde bilimsel projelerin desteklenmesi konusunda etik olmayan uygulamalara örnekler.
10 Yayın Etiği. Bilim insanının araştırma ve yayın sürecinde dikkat etmesi gereken etik ilkeler nelerdir
11 Bilim ahlakdışı mıdır Bilimsel çalışmada başarının ölçütü nedir
12 Bilim, teknoloji ve etik arasındaki ilişki. Bilimsel gelişmenin ve teknolojik yeniliklerin insan yaşamı ve doğada yarattığı dönüşüm ve bu dönüşüm sürecinde yaşanan etik problemler.
13 Bilim insanının, içinde yetiştiği bilim çevresine, doğaya ve genel olarak topluma ilişkin sorumlulukları nelerdir Bilimsel etkinlikte etik tavır ve sorumluluk. Sorumluluk etiği nedir
14 Genel değerlendirme ve tartışma.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. Feza Günergun, Tübitak yayınları, 2003. J.D. Bernal,
Tarihte Bilim, çev. Tonguç Ok, Evrensel Yayınları, 2007. Alexandre Koyré, Bilim Tarihi
Yazıları I, çev. Kurtuluş Dinçer, Tübitak Yayınları, 2000. Cemal Yıldırım, Bilim
Felsefesi, Remzi Kitabevi Yayınları, 2016. James Cushing, Fizikte Felsefi Kavramlar I,
çev. Özgür Sarıoğlu, Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2003. James Cushing, Fizikte
Felsefi Kavramlar II, çev. Özgür Sarıoğlu, Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2006. Auguste Comte, Pozitif Felsefe Kursları, çev. Erkan Ataçay, Sosyal yayınları, 2000. W.
Dilthey, Hermeneutik ve Tin bilimleri, çev. Doğan Özlem, Notos kitap, 2012. K.R.
Popper, Tarihsiciliğin Sefaleti, çev. Sabri Orman, İnsan Yayınları, 2000. Kurtuluş
Dinçer, Bilimsel Açıklamada Hempel Modeli, TFK yayınları, 1993. K.R. Popper, Bilim:
Kestirimler, Çürütmeler , Sağduyu Filozofu Popper (içinde), Bilim-sanat yayınları,
1998.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Tartışma
Soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 SUN SUNUM
2 ODV ÖDEV
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU SUN * 0.50 + ODV * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 118

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.112345
ÖK.2
ÖK.33
ÖK.4
ÖK.5