DERS ADI

: Doktora Seminer

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CSE 6094 Doktora Seminer ZORUNLU 0 3 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROF.DR. RECEP ALP KUT

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Mühendisliği Doktora
Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, doktora öğrencilerinin literatür taraması yaparak belirli konuda bilgi
toplamasını, sunum hazırlama ve sunma becerisi kazanmasını ve akademik etik
davranışları uygulamasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Verilen konuda detaylı literatür araştırması yapabilmeli,
2   Problemleri tanımlayabilme, değerlendirebilme ve çözme becerisi kazanabilmeli,
3   Araştırmalardan edindiği bilgi ve deneyimi yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmeli,
4   Öz eleştiri yapabilmeli, sunum hazırlama ve sunma becerisini geliştirebilmeli,
5   Etik davranışı kavrayabilmeli.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Seminer konusunun belirlenmesi
2 Literatür araştırması
3 Literatür araştırması
4 Literatür araştırması
5 Verilerin toplanması ve analizi
6 Verilerin toplanması ve analizi
7 Verilerin toplanması ve analizi
8 Verilerin toplanması ve analizi
9 Analiz ve sonuçların değerlendirilmesi
10 Analiz ve sonuçların değerlendirilmesi
11 Sunum hazırlama
12 Sunum hazırlama
13 Sunum
14 Genel değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Öğrenciler başarılı bir sunum yapabilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında
bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirirler.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum
Ödev

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV ÖDEV
2 SUN SUNUM
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ODV * 0.50 + SUN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Öğrenci Sunumları 1 3 3
Sunum Hazırlama 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 5 60
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 129

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13
ÖK.245
ÖK.3
ÖK.4534
ÖK.52