DERS ADI

: Numerik ve Yaklaşık Yöntemler

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT 5102 Numerik ve Yaklaşık Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. HALİL ORUÇ

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans
Fizik Yüksek Lisans
Cevher Hazırlama Doktora
Kıyı Mühendisliği Doktora
Deniz Kimyası Doktora
Biyoteknoloji Doktora
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans
İstatistik Doktora
Biyokimya Yüksek Lisans
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Yüksek Lisans
Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans
Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Yüksek Lisans
Fizik Doktora
Çevre Mühendisliği Doktora
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans
Uygulamalı Jeoloji Yüksek Lisans
İstatistik Yüksek Lisans
Çevresel Yer Bilimleri Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans (İng)
İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Doktora
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Bütünleşik Doktora
Ekonomik Jeoloji Yüksek Lisans
Gemi İnşaatı Yüksek Lisans
Cevher Hazırlama Bütünleşik Doktora
Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Maden İşletme Bütünleşik Doktora
Canlı Deniz Kaynakları Yüksek Lisans
Canlı Deniz Kaynakları Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans
Çevresel Yer Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans
Jeotermal Enerji Yüksek Lisans
Maden İşletme Yüksek Lisans
Kimya Doktora
Matematik Yüksek Lisans
Kıyı Bölge Yönetimi Yüksek Lisans
Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans
Deprem Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
Ekonomik Jeoloji Doktora
Matematik Doktora
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans
Bilgisayar Bilimleri Doktora
Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora
Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans
Tekstil Mühendisliği Doktora
Gemi İnşaatı Doktora
Deprem Yönetimi Yüksek Lisans
Jeotermal Enerji Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)
İstatistik Bütünleşik Doktora
Kimya Bütünleşik Doktora
Tekstil Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Kıyı Mühendisliği Yüksek Lisans
Maden İşletme Doktora
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Cevher Hazırlama Yüksek Lisans
Uygulamalı Jeoloji Doktora
Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Biyokimya Doktora
Bilgisayar Mühendisliği Doktora
İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora
Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Doktora
Kimya Yüksek Lisans
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans
Biyoteknoloji Yüksek Lisans
Lojistik Mühendisliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders, mühendislik problemleri için sayısal yöntemlere giriş yapmayı hedeflemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hata, yakınsaklık ve stabilite kavramlarını benimseme
2   Fonksiyonların Taylor açılımını anlayabilme
3   Denklemlerin gerçek ve yaklaşık çözümlerini bulabilme
4   Denklem sistemlerinin gerçek ve yaklaşık çözümlerini bulabilme
5   Farklı uzayda bulunan fonksiyonlara en yakın eğriyi bulabilme
6   Sayısal olarak türev çözebilme
7   Sayısal olarak integral çözebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hesaplamalı ve matemetiksel önbilgiler
2 Stabilite ve Taylor Teoremi
3 Doğrusal olmayan denklemler için Newton metodu
4 Doğrusal sistemlerin çözümü: Direkt çözümler
5 Doğrusal sistemlerin çözümü: Hata analizi ve normlar
6 Doğrusal sistemlerin çözümü: yinelemeli metodlar
7 Doğrusal sistemlerin çözümü: Cebirsel özdeğer problemi
8 Arasınav
9 Eğri uydurma: En Küçük Kareler yöntemi
10 Eğri uydurma: interpolasyon
11 yaklaşık türev yöntemleri
12 Yaklaşık integral yöntemleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

John H. Mathews ''Numerical Methods for Mathematics, Science and Engineering''. Prentice-Hall. 1992.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders notları, sunum, problem çözme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 HW Hmwrk/rsch.
2 FN Final
3 BNS BNS HW * 0.50 + FN * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu HW * 0.50 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse en az % 70 katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sennur.somali@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 8 104
Vize Sınavına Hazırlık 1 35 35
Final Sınavına Hazırlık 1 35 35
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 219

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13
ÖK.2343
ÖK.3
ÖK.43
ÖK.534
ÖK.64
ÖK.7