DERS ADI

: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESE 2070 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. SEVİNÇ ÖZKUL

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Bilgisayar Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dersin Amacı

İklim değişikliğinin nedenlerine, etkilerine, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ve uyuma yönelik konuların öğretilmesi ve konu hakkında farkındalık yaratmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İklim değişikliği ile ilgili temel kavramları öğrenmek.
2   İklim değişikliğinin politik boyutları hakkında fikir sahibi olmak.
3   İklim değişikliğinin nedenlerini ve etkilerini kavramak.
4   İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ve uyum konusunda bilgi sahibi olmak.
5   İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ve uyum konusunda mühendislik uygulamalarını hayata geçirebilecek bilince ulaşmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İklim ve iklimi oluşturan faktörler, sera etkisi, sera gazları
2 İklim değişikliğinin politik boyutu (Uluslararası çevre politikaları bağlamında iklim değişikliği sorunu, hukuksal boyut, uluslararası iklim değişikliği müzakereleri ve uluslararası ilişkiler)
3 İklim değişikliğinin tahmini, iklim modelleri, tahminler ve senaryolar, küresel iklim modeli sonuçlarının bölgesel ölçeğe indirgenmesi
4 İklim değişikliğinin etkileri (deniz seviyesi yükselmesi, sıcaklık artışları, biyoçeşitlilik)
5 İklim değişikliğinin sektörlere etkileri (tarım, enerji)
6 İklim değişikliğinin sektörlere etkileri (ormancılık, sağlık, turizm)
7 İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele (tarımsal üretim ve gıda güvenliği, sera gazı salımlarını azaltma yöntemleri, politikalar)
8 İklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilirlik (Su kaynakları yönetimi, halk sağlığı, çevresel riskler /doğal afetler ve yönetimi, karbon yönetimi)
9 İklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilirlik (Kentsel gelişim ve ulaşım, sürdürülebilir yaşam, temiz üretim)
10 Ara Sınav
11 İklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilirlik (sürdürülebilir enerji kaynakları ve enerji yönetimi, sürdürülebilir kalkınma)
12 Ulusal mücadele ve uyum politikaları ve stratejileri, Avrupa Birliği ve Dünya
13 Ödev sunumları
14 Ödev sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Kadıoğlu, M. (2007) Küresel iklim Değişimi ve Türkiye , ISBN: 978975758621088, 382 s.
Yardımcı kaynaklar: IPPC 5th Assessment Report - Climate Change 2014 (http://www.ipcc.ch).
İklim Değişikliği Ve Teknolojik Uygulamaları , ISBN: 975-958778-4-X, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Derleyen: Yunus Arıkan, 24 s.
İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi , Çevre ve Ormancılık Bakanlığı, 2007, 265 s.
Şen, Z. (2009) İklim Değişikliği Tatlı Su Kaynakları ve Türkiye , Su Vakfı Yayınları, ISBN:9789756455371, 272 s.
Diğer ders materyalleri: Derste kullanılan sunumlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, sunumlar, dönem içi ödevi, ara ve final sınavı.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 OD Ödev
3 FN Final
4 BNS BNS VZ * 0.30 + OD * 0.20 + FN * 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.30 + OD * 0.20 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ 1-5: Ara sınav ve final sınavı ile değerlendirilmektedir.
ÖÇ 2 ve 4: Ödevler üzerine hazırlanan raporlar aracılığıyla değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam değerlendirmede dikkate alınacaktır. Dönem başında öğrencilere dönem ödevi konuları ve yazım kuralları dağıtılacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof Dr. Sevinç Özkul
Doç. Dr. Ali Gül
DOç. Dr. Gülay Onuşluel Gül
sevinc.ozkul@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Dönemin ders programı oluşturulduğunda öğretim üyesi tarafından ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 11 2 22
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 11 1 11
Vize Sınavına Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 15 15
Sunum Hazırlama 1 7 7
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
Proje Ödevi 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 78

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.144
ÖK.2343
ÖK.342
ÖK.4353
ÖK.5255