DERS ADI

: Kariyer Planlama

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KPD 1001 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2

Dersi Veren Birim

KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. PINAR SÜRAL ÖZER

Dersi Alan Birimler

İktisat
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası İlişkiler
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Karşılaştırmalı Edebiyat
İşletme (UOLP-SUNY-Albany)
İşletme
Matematik
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Mütercim - Tercümanlık (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Turizm İşletmeciliği
Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY- Albany)
İktisat (UOLP-SUNY-Albany)
Lojistik Yönetimi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Dersin Amacı

Lisans programı öğrencilerinin kariyer bilincini geliştirmek, iş yaşamının beklenti ve dinamikleri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak, kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyerek istihdam edilebilirliklerini artırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kariyer ve ilgili kavramları, bireysel kariyer planlama sürecini ve önemini kavrayabilme,
2   Öz farkındalık sahibi olabilme,
3   Kariyer seçeneklerini kavrayabilme,
4   Geleceğin meslek ve yetkinliklerini kavrayabilme,
5   Kendini ifade edebilme ve iletişim becerilerini etkin kullanabilme,
6   Sosyal sermayenin, profesyonel ilişki ağlarının önemini kavrayabilme,
7   Kariyer planlama sürecinde doğru kaynaklara ulaşma ve kaynakları etkin kullanabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kariyer planlama dersinin amaç ve kapsamı
2 Kariyer ile ilişkili kavramlar ve kariyerin değişen doğası
3 Kendini tanıma
4 Kişisel gelecek tasarımı
5 Geleceğin meslek ve yetkinlikleri, ince (soft) yetkinlikler
6 Temel iletişim becerileri
7 Profesyonel ilişki ağlarının yönetimi
8 Özgeçmiş (cv) ve kapak yazısı hazırlama, etkili mülakat teknikleri
9 Kamu sektöründe kariyer
10 Özel sektörde kariyer
11 Girişimcilik kariyeri
12 Akademik kariyer
13 Sivil toplum kuruluşlarında kariyer
14 Kariyer planlama dersi dönem değerlendirilmesi ve gelecek eylem planı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Kaynaklar konu ile ilgili kitap ve makalelerden oluşmaktadır.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, tartışma, rol oynama, vaka çalışmaları, soru formu, test, envanter vb.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 Başarılı/Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1.Üniversite/Fakülte/Bölüm/Program Oryantasyon Programlarına katılım.
2.CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Seminerine katılım.
3.Kamu Sektöründe Kariyer Paneline katılım.
4.Özel Sektörde Kariyer Paneline katılım.
5.Girişimcilik Kariyeri Paneline katılım.
6.Akademide Kariyer Paneline katılım.
7.STK'lar ve Kariyer Paneline katılım.
8.Üniversite/Fakülte/Yüksekokul/Bölüm etkinliklerine katılım.
9.KPMİ etkinliklerine katılım.
10.Öğrenci Topluluğu etkinliklerine katılım.
11.CBİKO Yetenek Kapısı Çevrimiçi Platformu Profili oluşturulması.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin en az yüzde 70'ine devam zorunludur.
2. Her türden intihal disiplin soruşturmasına konu olacaktır.
3. Sınıf tartışmalarına katılım gereklidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

kariyerplanlama@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecek.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Oryantasyonlara Katılım 1 2 2
Panellere Katılım 5 2 10
Kariyer Etkinliklerine Katılım 2 2 4
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 1 2 2
Grup Ödevi Hazırlama 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.13
ÖK.23
ÖK.333
ÖK.4331
ÖK.535
ÖK.643
ÖK.743