ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER

: Dil Kursları

Dil Kursları

DEÜ bünyesinde bulunan derece programları için yabancı dil hazırlık eğitimi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilmektedir. Öğrenciler, düzey belirleme sınavına girmekte ve belirlenen değerin üzerinde alınan puanlarla ya da eşdeğerliği tanınan uluslararası yabancı dil sınavlar ile hazırlık eğitiminden muaf olabilmektedir.
Hazırlık eğitiminin yanı sıra, DEÜ bünyesinde yabancı dil eğitimi alabileceği diğer platformlar DEDAM ve DEU Sürekli Eğitim Merkezi’dir.

Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi – DEDAM

Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEDAM), Dokuz Eylül Üniversitesi’nin dil araştırmaları ve dil öğretimi yapmak amacıyla kurduğu bir dil eğitim uygulama ve araştırma merkezidir. DEDAM, öncelikle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini ve Türkçe üzerine araştırmalar yapmayı hedef olarak belirlemiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde açılmış ilk dil eğitimi, uygulama ve araştırma merkezi olan DEDAM, çağdaş eğitim ve öğretim ortamı içinde, özgün ve yenilikçi bir eğitim anlayışıyla öncelikle Türkçenin, bunun yanında diğer yabancı dillerin de öğretilmesine hizmet etmektedir.

DEDAM, Türkiye’de, hem Türkçenin ve diğer yabancı dillerin öğretiminde hem de modern dil araştırmalarında uluslararası bir dil merkezi haline gelmesini hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, dil kursları düzenlenmekte, dilbilim ve dil öğretimi gibi alanlarda projeler yapılmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – DESEM

Alsancak’ta Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binasının zemin katında bulunan DESEM; 2 yönetici (Merkez Müdürü / Merkez Müdür Yardımcısı) ve 8 çalışanı ile hayata geçirdiği çalışmaları sayesinde, sadece üniversite öğrencileri için değil aynı zamanda İzmir ili ile çevre yerleşim noktalarında yaşayan toplumun her katmanından birey için güncel ve evrensel bilgi aktarımı odaklı buluşma ve eğitim yeri olmuştur. Bu anlamda yıllar itibari ile giderek artan sayıda kursiyere ulaşma noktasındaki başarılı sonuçları ile varlığını sürdürmektedir.

DESEM’de 2.568 m2 'lik alanda 3 salon, 5 sınıf ve 1 bilgisayar laboratuvarı ile her yaş ve meslek grubuna yönelik organizasyonlarda, gerek üniversite öğretim üyeleri gerekse alanında uzman profesyonellerden oluşan yetkinlik çeşitliliği yüksek, sayıları giderek artan eğitimci kadrosu ile sertifikalı eğitimler, ücretsiz farkındalık seminerleri ile kişisel gelişim ve hobi kursları düzenlenmektedir. Geniş bir yelpazede verilen eğitim programları; yabancı dil ve sınavlara hazırlık, kişisel gelişim ve kariyer, meslek, hukuk, iş ve yönetim alanlarında düzenlenen kursları kapsamaktadır. 
Bunlara ilaveten; DESEM sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerden topluma karşı görevini ve duyarlılığını gösterime sunduğu filmler ile de yerine getirmektedir.