ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Yabancı Dilde Eğitim Veren Birimler

Dokuz Eylül Üniversitesi zorunlu hazırlık sınıfı bulunan lisans veya yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretime başlamadan önce Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girerler. İlan edilen tarihte muafiyet sınavına girmeyenlere ikinci bir hak tanınmaz ve başarısız sayılırlar. Muafiyet sınavında 100 üzerinden en az 65 puan alanlar zorunlu hazırlık sınıfından muaf tutularak kayıtlı oldukları programlardaki öğrenimlerine başlarlar.

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alanlar yabancı dil muafiyet sınavından muaf sayılır.

YABANCI DİLDE EĞİTİM VEREN BİRİMLER

TAMAMEN YABANCI  DİLDE EĞİTİM YAPILAN VE 1 YIL ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI BULUNAN LİSANS PROGRAMLARI

 

KURUM ADI                         

 

BÖLÜM/PROGRAM ADI

Buca Eğitim Fakültesi    

-İngilizce Öğretmenliği
 -Almanca Öğretmenliği
-Fransızca Öğretmenliği

Edebiyat Fakültesi    

-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
-Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Fen Fakültesi -Matematik
İşletme Fakültesi

-İşletme     
-İktisat
-Uluslararası İlişkiler
-Turizm İşletmeciliği
-Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
-İşletme (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny- Albany))
-İktisat (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny - Albany))   
-Uluslararası İlişkiler  (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny -      Albany)) 

Mühendislik Fakültesi

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 -Bilgisayar Mühendisliği

Denizcilik Fakültesi

-Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İ.Ö)
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(ABD Maine Maritime Academy  Ortak  Çift Diploma Programı )
- Denizcilik şletmeleri Yönetimi(ABD Maine Maritime Academy  Ortak Çift Diploma Programı Burslu)
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
- Deniz Ulaştırma İşletme Müh.(ABD Maine Maritime Academy  Ortak Çift Diploma Programı )
-Deniz Ulaştırma İşletme Müh.(ABD Maine Maritime Academy Ortak Çift Diploma Programı Burslu
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği.
- Gemi Makineleri İşletme Müh.(ABD Maine Maritime Academy Ortak Çift Diploma Programı )                                                  
-Gemi Makineleri İşletme Müh.(ABD Maine Maritime Academy Ortak Çift Diploma Programı Burslu )
- Lojistik Yönetimi Bölümü

   

TAMAMEN YABANCI DİLDE EĞİTİM YAPILAN VE 1 YIL ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI BULUNAN
YÜKSEK LİSANS  VE DOKTORA  PROGRAMLARI

Sosyal Bilimler Enstitüsü   

-Almanca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans
-İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans
-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans
-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora
-İngilizce Anlaşmazlık Çözümü Yüksek Lisans
-İngilizce Dış Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
-İngilizce Dış Ticaret Yüksek Lisans
-İngilizce Muhasebe-Finansman Yüksek Lisans
-İngilizce Muhasebe-Finansman Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
-İngilizce Uluslararası Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans(İ.Ö)
-İngilizce Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
-İngilizce Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
-İngilizce Uluslararası İlişkiler Doktora
-İngilizce Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
-İngilizce İktisat Yüksek Lisans
-İngilizce İktisat Doktora
-İngilizce İşletme Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans
-Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
-İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans
-İngilizce İşletme Yönetimi Doktora
-İngilizce İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Örgün)
 -Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yüksek Lisans
-Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü

-Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (Örgün)
-Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans
-Bilgisayar Mühendisliği Doktora
-Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
-Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans
-Bilgisayar Bilimleri Doktora
-Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans (İng)
-Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
-Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (Örgün)
-Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans
-Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
-Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans
-Çevre Mühendisliği Doktora
 -Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans
-Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora
-Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans
- Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (İ.Ö)
-Endüstri Mühendisliği Doktora
-Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (Örgün)
 -Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
-Geoteknik Yüksek Lisans
-Geoteknik Doktora
-Makina Teorisi ve Dinamiği Yüksek Lisans
-Makina Teorisi ve Dinamiği Doktora
-Matematik Yüksek Lisans
-Matematik Doktora
-İstatistik Yüksek Lisans
-İstatistik Doktora

Eğitim Bilimleri Enstitüsü    

-İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans
 -İngilizce Öğretmenliği Doktora
-Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans
-Fransızca Öğretmenliği Doktora
-Almanca Öğretmenliği Yüksek Lisans

Sağlık Bilimleri Enstitüsü    

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans
-Biyomühendislik Doktora

İzmir Uluslararası  Biyotıp ve Genom  Enstitüsü 

- Moleküler Biyoloji ve Genetik  Yüksek Lisans
- Moleküler Biyoloji ve Genetik  Doktora

   

(% 30) YABANCI DİLDE EĞİTİM YAPILAN   VE
1 YIL ZORUNLU  HAZIRLIK SINIFI BULUNAN BÖLÜMLER

Fen Fakültesi     

- İstatistik                                                                 
- Kimya,  
- Fizik,

Edebiyat Fakültesi - Psikoloji
- Karşılaştırmalı Edebiyat 
Mühendislik Fakültesi    

- Makine Mühendisliği,                                                        
- Makine Mühendisliği (İ.Ö)                                    
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
- Tekstil Mühendisliği           

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi  - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
İlahiyat Fakültesi

-İlahiyat (% 30 Arapça)                                                        
-İlahiyat (İ.Ö) 

(% 30) YABANCI DİLDE EĞİTİM YAPILAN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Fen Bilimleri Enstitüsü  

- Endüstri Mühendisliği (Mühendislik Yönetimi Tezsiz  
    Yükseklisans (İ.Ö)
- Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans       
- Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Doktora                       
- Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans                         
- Şehir ve Bölge Planlama Doktora                                   
- Şehir ve Bölge Planlama Tezsiz Örgün Yüksek Lisans           
 - Kentsel Koruma Planlaması Yüksek Lisans 
- Kentsel Koruma Planlaması Tezsiz ÖrgünYüksek Lisans       
- Nanobilim ve Nanomühendislik Yüksek Lisans             
- Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora                                 
- Biyoteknoloji Yüksek Lisans                                                     
- Biyoteknoloji Doktora                                                         
- İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans                                      
- İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora                                         
- Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans                                                
- Biyokimya Yüksek  Lisans                                                         
- Canlı Deniz Kaynakları Yüksek Lisans                               
- Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans                                      
- Deprem Yönetimi Yüksek Lisans                                        
- Deprem Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Örgün)                          
- Doğal Yapı Taşları ve Süstaşları Yüksek Lisans                 
- Fizik Yüksek Lisans                                                        
- Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları Yüksek Lisans      
- Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları Doktora                     
- Yapı Yüksek Lisans                                             
- Yapı Doktora                                                       
- Yapı Malzemesi Yüksek Lisans                                      
- Yapı Malzemesi Doktora                                                
- Bina Bilgisi Yüksek Lisans                                             
- Bina Bilgisi Doktora                                                        
- Restorasyon Yüksek Lisans                                             
- Yapı Bilgisi Yüksek Lisans                                             
- Yapı Bilgisi Doktora                                                       
- Kentsel Tasarım Yüksek Lisans                                      
- Kentsel Tasarım Doktora                                                 
- Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans                              
- Ekonomik Jeoloji Yüksek Lisans                                    
- Ekonomik Jeoloji Doktora                                              
- Uygulamalı Jeoloji Yüksek Lisans                                              
- Uygulamalı Jeoloji Doktora                                            
- Jeotermal Enerji Yüksek Lisans                                      
- Jeotermal Enerji Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)                  
- Kimya Yüksek Lisans                                                      
- Kimya Doktora                                                                
- Lojistik Mühendisliği Yüksek Lisans                              
- Lojistik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)         
- Cevher Hazırlama Yüksek Lisans                                    
- Cevher Hazırlama Doktora                                                          
- Maden İşletme Yüksek Lisans                                        
- Maden İşletme Doktora                                                   
- Enerji Yüksek Lisans                                                                         -  - Enerji Doktora                                                                  
- Mekanik Yüksek Lisans                                                  
- Mekanik Doktora                                                             
- Konstrüksiyon-İmalat Yüksek Lisans                                                
- Konstrüksiyon-İmalat Doktora                                                     
- Termodinamik Yüksek Lisans                                         
- Termodinamik Doktora                                                   
- Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans                        
- Mekatronik Mühendisliği Doktora                                              
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans       
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora                 
- Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans                               
- Tekstil Mühendisliği Doktora                                                       
- İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Doktora   

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

- Avrupa Çalışmaları Doktora                                             
- Psikoloji Yüksek Lisans                                        
- Psikoloji Doktora   
 - İnanç Turizmi Yüksek Lisans

 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI BULUNAN BÖLÜMLER

Buca Eğitim Fakültesi

-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Edebiyat Fakültesi   

-Arkeoloji
-Arkeoloji (İ.Ö)
-Tarih                                                            
-Tarih (İ.Ö)                                                   
-Dilbilim                                                       
-Türk Dili ve Edebiyatı                                            
-Müzecilik               

Fen Fakültesi -Bilgisayar Bilimleri
Mimarlık Fakültesi  

-Mimarlık
-Şehir ve Bölge Planlama

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O

-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik Fakültesi -Hemşirelik
Tıp Fakültesi -Tıp Doktorluğu
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi -Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- İktisat                          
- İktisat (İÖ)                                                  
- İşletme                                                                    
- İşletme (İÖ)                                                
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri              
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)      
- Ekonometri                                                 
- Ekonometri (İÖ)                                         
- Kamu Yönetimi                                                      
- Kamu Yönetimi (İ.Ö)                                            
- Maliye                                                                    
- Maliye (İ.Ö)
- Yönetim Bilişim Sistemleri