ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Akademik Danışmanlık

AKADEMİK DANIŞMANLIK

Ön Lisans ve Lisans Danışmanı

Akademik danışman; İlgili Bölüm/Program Başkanı tarafından eğitim-öğretim yılı başında, öncelikle öğretim üyeleri arasından, yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmadığı durumlarda ise bölümdeki/programdaki öğretim görevlileri arasından görevlendirilir. Akademik Danışmanlar, öğrencilere üniversiteye kayıt olduğu ilk günden, ilgili birimle ilişiği kesilinceye/mezun oluncaya kadar, başta eğitim olmak üzere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadırlar.

Yüksek Lisans Tez Danışmanı

Yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

Doktora- Sanatta Yeterlilik Tez Danışmanı

Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
Tez danışmanı, Üniversitede kadrolu öğretim üyelerinden seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü

Üniversitemiz Rektörlüğü’ne bağlı olarak 2011 yılında kurulan ve 2015 yılından itibaren Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü olarak isim değişikliği ile çalışmalarını sürdüren koordinatörlük; öğrencileri iş yaşamına en iyi şekilde hazırlamayı, öğrencileriyle iş dünyasının temsilcileri arasında bağlantılar kurmayı sağlayan, öğrencilere kariyer hedefleri doğrultusunda rehberlik hizmetleri sunan, aynı zamanda Üniversitemizin üniversite adayları tarafından da tercih edilir eğitim kurumları içindeki yerini güçlendirecek çalışmaları da yürüten bir birimdir.
İş yaşamına hazırlanan öğrencilerin kariyer hedeflerinin şekillenmesine yardımcı olarak, kişisel gelişimlerini sağlayarak Dokuz Eylüllü Bağı’nı kuvvetlendirmek misyonu ile faaliyetlerini yürütmektedir.
Üniversitemizde öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerimiz mezunlarımız ve üniversite öğrencisi adayları Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğümüzün hedef kitlesidir ve yapılan faaliyetleri ve hizmet alanları 8 ana başlık altında toplanmaktadır.
Bunlar;
Bireysel Kariyer Danışmanlığı

Bireysel kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş ve staj başvuruları, meslek ve sektör tanıtımları, alternatif kariyer planları, kamuda kariyer, yüksek lisans başvuruları ile lisansüstü sınavlar (ALES, YDS) vb. konularda danışmanlık hizmeti sağlamak.

Kariyer Günleri / Kariyer Fuarları Destek Çalışmaları

İş dünyası ile öğrencilerimizi buluşturmak amacıyla, fakülteler bünyesinde öğrenci topluluklarının da desteğiyle düzenlenen kariyer günleri / kariyer fuarları organizasyonlarına destek olunarak iletişim sağlanması, seminer konularının belirlenmesi ve organizasyonların yürütülmesine destek olmak.

Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantıları

Kamu ve özel sektör temsilcileri ile “tanıtım toplantıları” adı altında bir araya gelerek öğrencilerimizin ilgi duydukları sektörleri, firma ve kurumları yakından tanıyarak kariyer tercihlerinde katkı gösterebilecek ortamlarda bulunmalarını sağlamak. "Bilgilendirme toplantıları" vasıtasıyla da öğrencilerimizin merak ettikleri çeşitli akademik veya mesleki konularda yine kamu ve özel sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen oturumlarla bilgilendirmesini sağlamak.

İş / Staj Mülakatlarının ve Sınavların Organizasyonu

Firma veya kuruluşların öğrenci / mezunlarla bir araya gelerek açık pozisyonları için iş / staj mülakatlarının fiziki ortamlarda yapılmasını sağlamak.

İş / Staj ve Kariyer Olanaklarının Duyurulması

Firmalardan gelen iş ilanları ve stajyer taleplerinin öğrenci ve mezunlarımıza internet ve duyuru afişleri aracılığı ile iletilmesini sağlamak.

Konferans/ Seminer/ Araştırma Projeleri

Üniversitemizin farklı fakülte ve öğrenci toplulukları ile yürütülecek işbirlikleri doğrultusunda öğrencilerden gelen taleplere göre mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyecek çeşitli konularda konferans, seminer düzenlemek.

Yurt Dışında Eğitim ve Kariyer Olanaklarının Tanıtılması

Yurt dışında lisansüstü eğitim, iş ve staj olanakları ile uluslararası kuruluşlardaki kariyer olanakları hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak.

Mezunlarla işbirliği ve İletişim

Mezuniyet sonrası da öğrencilerin üniversitemize olan aidiyetini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen koordinatörlüğümüz, işveren ve çalışan arasında ortak bir üniversite kimliğiyle platformlar yaratmak için çabalamaktadır. Mezunların, kariyer yollarının nasıl şekillendiği ve iletişim bilgileri titizlikle takip edilmektedir.

İletişim Bilgileri:
Ofis: DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Öğrenci Aktivite Merkezi ( Univercity Park) Yanı Buca/İZMİR
Telefon No: 301 78 91- 92-93-94-98
Fax No: 0 232 453 68 51
Web sitesi: kariyer@deu.edu.tr