DERECE PROGRAMLARI

: Antrenörlük Eğitimi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Antrenörlük Eğitimi Bölümü branşlarında uzman antrenörler yetiştirmek amacıyla, Fakültemiz bünyesinde 2010 yılında kurulmuş olup. 2012-2013 Eğitim döneminde Futbol, Voleybol, Yüzme branşlarında toplam 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Şuanda, 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde bu branşlara ek olarak Basketbol, Atletizm ve Hentbol branşlarıyla da toplam 40 öğrenci ile eğitime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Antrenörlük Eğitimi,Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

T.C. Vatandaşı olmak, Lise diploması,(Liseden mezun olmak) TYT'den Fakültemizin özel yetenek komisyonunun belirlediği puanı almış olmak, spor yetenek sınavından başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakültemize yatay geçiş ve önceki öğreniminin tanınması hususundaki kurallar DEÜ önlisans ve lisans ve sınav yönetmeliğinin 12. maddesinde ve Uygulama esaslarımızın 11. maddesinde belirtilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müfredattaki bütün dersleri başarıyla bitiren, kümülatif not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.00 olan ve hiç başarısız notu olmayan öğrenciler lisans diploması ile ödüllendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Antrenörlük mesleği ve spor bilimlerinde temel eğitim verilir ve özellikle 4. sınıfta staj uygulaması yaparlar. Branşlarındaki uzmanlıkları geliştirilir. Performans Laboratuarı, Psiko-Fizyoloji Laboratuarı, spor salonu, Fitness Salonu ve Yüzme Havuzu öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine yönelik merkezler arasındadır.

Temel Program Kazanımları

1   Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları geliştirerek, karşılaşabileceği mesleki problemleri çözümleyebilme
2   Multidisipliner alanlardan yararlanarak mesleki yeterliliklerini geliştirebilme
3   Spor örgütlerini tanıma, her düzeydeki spor organizasyonunda genel ve spor dalına özgü yarışma kuralları konusunda bilgi sahibi olma, sporla ilgili ulusal ve uluslararası federasyonlar ve kurumlarla işbirliği oluşturabilme, spor çevreleri ve toplumun tüm kesimleriyle yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme
4   Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
5   Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme
6   Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcuların performans düzeylerini belirleyebilmek için geliştirilen alan ve laboratuar testlerini uygulayabilme, değerlendirebilme ve test sonuçlarını antrenman planlarına yansıtabilme
7   Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcu için yıllık ve uzun süreli performans hedefleri belirleyerek, genel ve özel eğitim ilkelerine uygun antrenman planı ve programları oluşturabilme
8   Spor alanındaki teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma, bu teknolojileri kullanabilme ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda çalışabilme
9   Uygun öğretim yöntemlerini kullanarak, branşlara özgü teknik ve taktik becerileri öğretebilme
10   Spor alanında karşılaşılabilecek sağlık sorunları, spor sakatlıklar ile ilgili bilgi sahibi olma, temel ilkyardım ve yaşam desteği uygulaması yapabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Eğitimi verilen branşlarda Resmi ve Özel Kurumlarda çalışma imkanı sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci ya da üçüncü aşama programlarına başvurabilirler..

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğretim planının %5si ortak zorunlu ders, %38 si zorunlu ders, % 57i seçmeli dersten oluşmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ANT 1007 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 ANT 1019 SPOR BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 ANT 1021 TEMEL HAREKET EĞİTİMİ ZORUNLU 2 1 0 5
G 4 ANT 1023 ATLETİZM ZORUNLU 1 2 0 5
G 5 ANT 1025 SPORCU SAĞLIĞI VE İLKYARDIM ZORUNLU 2 2 0 5
G 6 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 KPD 1000 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 8 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDİ 1019 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ANT 1016 GELİŞİM VE ÖĞRENME ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 ANT 1018 YÜZME ZORUNLU 1 2 0 5
B 3 ANT 1020 TEMEL CİMNASTİK ZORUNLU 1 2 0 5
B 4 ANT 1022 ANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 5
B 5 ANT 1024 ANTRENÖRLÜK ETİĞİ VE SPORDA ÇOCUK KORUMA ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDİ 1020 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ANT 2023 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ I ZORUNLU 2 1 0 3
G 2 ANT 2025 SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 ANT 2027 PSİKOMOTOR GELİŞİM VE ÖĞRENME ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 ANT 2029 EĞİTSEL OYUNLAR ZORUNLU 2 1 0 3
G 5 ANT 2031 SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 ANT 2033 KİNESİYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SEÇ 2001 SPOR MASAJI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 1 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ANT 2014 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ II ZORUNLU 2 1 0 5
B 2 ANT 2016 SPORDA BESLENME ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 ANT 2018 SPOR YARALANMALARI VE REHABİLİTASYON ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 ANT 2020 SPORDA YAŞ VE CİNSİYET FAKTÖRÜ ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 ANT 2022 SPOR SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ANT 3021 ANTRENMAN BİLİMİ I ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 ANT 3023 SPOR PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 ANT 3025 ÇOCUK VE SPOR ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 ANT 3027 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 ANT 3029 ERGOJENİK YARDIM VE DOPİNGLE MÜCADELE ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UAE 3001 ATLETİZM I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 2 UAE 3003 BASKETBOL I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 3 UAE 3005 BOCCE I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 4 UAE 3007 DART I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 5 UAE 3009 FUTBOL I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 6 UAE 3011 GÜREŞ I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 7 UAE 3013 HENTBOL I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 8 UAE 3015 KÜREK I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 9 UAE 3017 OKÇULUK I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 10 UAE 3019 RİTMİK CİMNASTİK I (SADECE KADINLAR) (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 11 UAE 3021 VOLEYBOL I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 12 UAE 3023 YÜZME I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ANT 3022 ANTRENMAN BİLİMİ II ZORUNLU 2 2 0 3
B 2 ANT 3024 SPORDA YETENEK SEÇİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 ANT 3026 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 ANT 3028 BİYOMEKANİK ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 ANT 3030 FİZİKSEL UYGUNLUK ZORUNLU 2 1 0 3
B 6 ANT 3032 SPORDA İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UAE 3002 ATLETİZM II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 2 UAE 3004 BASKETBOL II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 3 UAE 3006 BOCCE II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 4 UAE 3008 DART II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 5 UAE 3010 FUTBOL II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 6 UAE 3012 GÜREŞ II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 7 UAE 3014 HENTBOL II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 8 UAE 3016 KÜREK II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 9 UAE 3018 OKÇULUK II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 10 UAE 3020 RİTMİK CİMNASTİK II (SADECE KADINLAR) (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 11 UAE 3022 VOLEYBOL II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 12 UAE 3024 YÜZME II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ANT 4027 SPOR ANALİZİ VE İSTATİSTİK ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 ANT 4029 SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜM VE DEĞERLEMDİRME ZORUNLU 2 1 0 3
G 3 ANT 4031 SPORDA TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 ANT 4033 UZMANLIK DALI ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI I ZORUNLU 2 4 0 7
G 5 ANT 4035 ARAŞTIRMA PROJESİ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
G 2 UAE 4001 ATLETİZM III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 3 UAE 4003 BASKETBOL III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 4 UAE 4005 BOCCE III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 5 UAE 4007 DART III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 6 UAE 4009 FUTBOL III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 7 UAE 4011 GÜREŞ III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 8 UAE 4013 HENTBOL III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 9 UAE 4015 KÜREK III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 10 UAE 4017 OKÇULUK III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 11 UAE 4019 RİTMİK CİMNASTİK III (SADECE KADINLAR) (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 12 UAE 4021 VOLEYBOL III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 13 UAE 4023 YÜZME III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 14 ÜOS 4001 ARKOLOJİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 1 0 3
G 15 ÜOS 4003 GAZETECİLİKTE YAPIM SÜREÇLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 1 0 3
G 16 ÜOS 4005 GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 1 0 3
G 17 ÜOS 4007 GRAFİK TASARIM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 1 0 3
G 18 ÜOS 4009 HEYKEL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 1 0 3
G 19 ÜOS 4011 İNTERNET GAZETİCİLİĞİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 1 0 3
G 20 ÜOS 4013 MEDYA OKURYAZARLIĞI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 1 0 3
G 21 ÜOS 4015 RESİM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 1 0 3
G 22 ÜOS 4017 SERAMİK CAM İŞLEMESİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 1 0 3
G 23 ÜOS 4019 TEKSTİL TASARIM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 1 0 3
G 24 ÜOS 4021 Web TASARIM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 1 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ANT 4028 KONDİSYON ANTRENMANI VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 ANT 4030 SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 ANT 4032 EGZERSİZ VE YAŞAM KOÇLUĞU ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 ANT 4036 UZMANLIK DALI ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI II ZORUNLU 2 4 0 7
B 5 ANT 4038 ARAŞTIRMA PROJESİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UAE 4002 ATLETİZM IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 2 UAE 4004 BASKETBOL IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 3 UAE 4006 BOCCE IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 4 UAE 4008 DART IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 5 UAE 4010 FUTBOL IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 6 UAE 4012 GÜREŞ IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 7 UAE 4014 HENTBOL IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 8 UAE 4016 KÜREK IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 9 UAE 4018 OKÇULUK IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 10 UAE 4020 RİTMİK CİMNASTİK IV (SADECE KADINLAR) (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 11 UAE 4022 VOLEYBOL IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 12 UAE 4024 YÜZME IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 5
B 13 ÜOS 4002 BAĞLAMA (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
B 14 ÜOS 4004 DANS (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
B 15 ÜOS 4006 DRAMA (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
B 16 ÜOS 4008 GİTAR (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
B 17 ÜOS 4010 İŞARET DİLİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
B 18 ÜOS 4012 MÜZİK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
B 19 ÜOS 4014 RADYO PROGRAM YAPIM YÖNETİM TEKNİKLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
B 20 ÜOS 4016 RADYO SPOR PROGRAM UYGULAMALARI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
B 21 ÜOS 4018 TİYATRO (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
B 22 ÜOS 4020 TÜRK HALK MÜZİĞİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
B 23 ÜOS 4022 TÜRK SANAT MÜZİĞİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
B 24 ÜOS 4024 TV'DE SPOR HABER PROGRAM YAPIMI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 SBS 5001 ARTİSTİK CİMNASTİK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 2 SBS 5002 BADMİNTON (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 3 SBS 5003 BİSİKLET (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 4 SBS 5004 BOCCE (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 5 SBS 5005 DAĞCILIK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 6 SBS 5006 DART (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 7 SBS 5007 DOĞA SPORLARI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 8 SBS 5008 ESKRİM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 9 SBS 5009 FUTSAL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 10 SBS 5010 GOALBOLL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 11 SBS 5011 GÖSTERİ CİMNASTİĞİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 12 SBS 5012 GÜREŞ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 13 SBS 5013 KAYAK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 14 SBS 5014 KÜREK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 15 SBS 5015 MASA TENİSİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 16 SBS 5016 OKÇULUK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 17 SBS 5017 ORYANTRİNG (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 18 SBS 5018 PİLATES (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 19 SBS 5019 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 20 SBS 5020 SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK (KADIN) (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 21 SBS 5021 STEP- AEROBİK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 22 SBS 5022 TENİS (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 23 SBS 5023 VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 24 SBS 5024 YELKEN VE RÜZGAR SÖRFÜ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 25 STD 5001 ÇOCUKLAR İÇİN ANTRENÖRLÜK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 26 STD 5002 EGZERSİZ BİYOKİMYASI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 27 STD 5003 EGZERSİZ REÇETESİ VE UYGULAMALARI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 28 STD 5004 ENGELLİLERDE EGZERSİZ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 29 STD 5005 KADIN VE EGZERSİZ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 30 STD 5006 MESLEKİ İNGİLİZCE (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 31 STD 5007 ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA SPOR YÖNETİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 32 STD 5008 REKREASYON (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 33 STD 5009 SPOR TARİHİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 34 STD 5010 SPOR TARİHİ VE TÜRK SPOR TEŞKİLATI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 35 STD 5011 SPOR TESİSLERİ PLANLAMA VE İŞLETMESİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 36 STD 5012 SPORDA EKONOMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 37 STD 5013 SPORDA MÜSABAKA ANALİZİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 38 STD 5014 SPORDA SAHA VE MALZEME BİLGİSİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 39 STD 5015 SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 40 STD 5016 YAŞLILIK VE EGZERSİZ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 41 STS 5001 BASKETBOL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 42 STS 5002 FUTBOL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 43 STS 5003 HENTBOL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 44 STS 5004 VOLEYBOL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 45 STS 5005 KORFBOL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
H 46 STS 5006 KORUMALI FUTBOL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme yöntemlerimiz Uygulama Esaslarımızın 4. Bölümüne uygun yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri mezun olmak için minimum 240 AKTS kredisi almak zorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Metin Yaman
Bölüm Başkanı

E mail adresi: metin.yaman@deu.edu.tr
Tel: (232) 743 10 02